Aineisto
27.1.2021

Kunta-alan työ ja koronan vaikutus työjärjestelyihin

Kunta-alan työ ja koronan vaikutus työjärjestelyihin

Lataa data
Kaikki ammatit

Miten koronavirustilanne on vaikuttanut työhösi?

Kaikki ammatit: vastausten jakauma
47.1%39.0%7.3%6.6%Ei mitenkäänEtätyöSiirto toisiin tehtäviinMuut
Työ

Työn piirteet

Kaikki ammatit: Suurempi luku, enemmän mainittua asiaa. Asteikko 1-5.
Voi vaikuttaa työaikoihinsaKokee työpaineitaTyön hallintaTyön jatkuvuuteen liittyyepävarmuuttaVastauskeskiarvo skaalalla 1-511.522.533.544.5Ei mitenkäänEtätyöSiirto toisiin tehtäviinMuut

Työstressi ja väkivalta

Kaikki ammatit: Suurempi luku, suurempi osuus kokenut mainittua asiaa. Asteikko 0...100%.
Kokee työstressiä:paljontyöpaineita, vähäntyön hallintaaKokenut väkivalta-tai uhkatilanteitaasiakkaan taholtaKokenut tavaroidenheittelemistäasiakkaan taholtaKokenut henkistäväkivaltaaasiakkaan taholtaKokenut lyömistätai potkimistaasiakkaan taholtaKokenut aseellauhkaamistaasiakkaan taholtaKyllä-vastausten osuus, %0102030405060708090Ei mitenkäänEtätyöSiirto toisiin tehtäviinMuut

Kunta10-tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Vuonna 2020 kysyimme, miten koronapandemia oli vaikuttanut työjärjestelyihin. Tuloksissa esitellään työhön, työyhteisöön, johtamiseen ja työssä jatkamisen tuloksia koronavaikutusten mukaan.

Kuvaus

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus on maan laajin ja pitkäaikaisin kunta-alan henkilöstöön kohdistuva tutkimus. Mukana tutkimuksessa on 11 kaupunkia ja n. 90 000 työntekijää. Tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein. Vuonna 2020 kyselyyn vastasi yli 65 000 kunta-alan työntekijää (vastausprosentti 72).

Mitä mittarit esittävät

Tuloksissa esitellään Kunta10-tutkimuksen tuloksia vuodelta 2020 luokiteltuna koronavaikutusten mukaan. Tuloksia voit suodattaa ammattiryhmittäin. Aineisto on karkeistettu neljään ryhmään niin, ettei yksittäistä vastaaja voida tunnistaa. Ryhmät ovat seuraavat:

  • Korona ei vaikuttanut työjärjestelyihin (’ei mitenkään’)
  • Siirrettiin koronan vuoksi osittain tai kokonaan etätyöhön (’etätyö’)
  • Siirrettiin koronan vuoksi toisiin työtehtäviin omalla tai toiselle toimialalle (’siirto toisiin tehtäviin’)
  • Koronalla oli muita vaikutuksia työjärjestelyihin, kuten lomautus, palkaton vapaa, osa-aikatyö tai tiimin/työryhmän uudelleen organisointi (’muut’)

Vastaaja sai valita kaikki itselle sopivat vaihtoehdot. Sama vastaaja voi siis olla mukana useammassa ryhmässä. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida, että kysymyksessä kysyttiin ainoastaan koronan vaikutuksia työjärjestelyihin. ’Ei mitenkään’ ryhmässä on siis mukana työntekijöitä, joilla korona saattoi aiheuttaa muutoksia työn sisällössä, mutta ei vaikuttanut työjärjestelyihin.

Lue lisää

Yhteystiedot

Jenni Ervasti

+358 30 474 2806

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuosilta 2016, 2018, 2020 ja 2022

Aineisto
22.5.2023

Sairauspoissaolot kunnissa

Työterveyslaitoksen mittaristo esittää kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolojen kehitystä 2000-luvulla.

Koronavuoden kuormittavuus vaihteli kunta-alalla ammateittain – etätyöhön siirtyneet tyytyväisimpiä

Kunta10-kysely osoittaa, että kunta-alan työntekijät selvisivät koronavuodesta pääosin hyvin. Vaikeasta ajasta huolimatta monilla työelämän osa-alueilla oli nähtävissä myönteistä kehitystä.

Koronapandemian seuraukset kunta-alan töissä

Koronapandemia aiheutti lisääntynyttä stressiä tai kuormitusta useissa ammateissa kunta-alalla.

Koronapandemia ja muutokset kunta-alan töissä

Tutkimus selvittää koronapandemian seurauksia kunta-alan töissä perustuen vuonna 2022 toteutettuun kyselyyn.