Työsuojelu

Aineisto
8.2.2024

Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa

Kysely kertoo työpaikkojen ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä työsuojelun näkökulmasta.

Alateemat
Aineisto
8.2.2024

Työsuojelu ja työn psykososiaaliset tekijät

Psykososiaaliset kuormitustekijät tunnistetaan, mutta niiden hallinta koetaan haastavaksi.

Analyysi
25.1.2024

Ammattitautitapausten lukumäärä kääntyi nousuun v. 2020

Työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärä kääntyi nousuun COVID-19-infektioiden myötä. Yleisin työikäisten vahvistettu ammattitauti on edelleen meluvamma. Ammattitauteja todetaan erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden toimialoilla

Aineisto
25.1.2024

Työikäisten vahvistetut ammattitaudit

Mitkä eri tekijät vaikuttavat ammattitautien esiintyvyyteen? Miten eri tautien ilmentymät jakautuvat alueellisesti? Työterveyslaitoksen tilasto tarjoaa mielenkiintoisen näkymän aiheeseen.

Analyysi
9.10.2023

Työsuojeluvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että työ Suomessa on tervettä, turvallista ja reilua

Työsuojeluvalvonnan toimintaa suorittavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja sitä ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Alateemat
Aineisto
9.10.2023

Työsuojeluvalvonnan valvontatiedot

Työsuojeluviranomaisen Vera-valvontatietojärjestelmästä koottu aineisto sisältää tietoa Suomessa vuosina 2017-2022 tehdyistä työsuojelutarkastuksista sekä niissä tarkastetuista asioista.

Alateemat
Aineisto
21.9.2023

Työpaikkatapaturmat

Työpaikkatapaturmien jakautuminen vuosina 2014 - 2021

Analyysi
15.2.2023

Työturvallisuuden hallinnassa eroja ja yhtäläisyyksiä digivälitteisessä ja ei-digivälitteisessä työpaikan ulkopuolisessa työssä

Työpaikan ulkopuolisessa työssä säännöllinen yhteydenpito keskeinen keino tukea henkilöstön työtuvallisuutta ja työhyvinvointia

Aineisto
15.2.2023

Työsuojelu ja työpaikan ulkopuolinen työ

Yli puolet työpaikoista sopinut pelisäännöistä työpaikan ulkopuolisessa työssä

Analyysi
24.3.2022

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia työturvallisuuteen tunnistettu vielä vähän

Noin puolet työpaikoista on tunnistanut ilmastonmuutoksen vaikutuksia työpaikalla, mutta niitä ei juurikaan ole käsitelty työturvallisuuden näkökulmasta

Aineisto
24.3.2022

Työsuojelu ja ilmastonmuutos

Vuoden 2021 Työsuojelupaneelin mukaan noin puolet työpaikoista on tunnistanut ilmastonmuutoksen vaikutuksia työpaikalla, mutta niitä ei juurikaan ole käsitelty työturvallisuuden näkökulmasta

Analyysi
1.2.2022

Monilla teollisilla ja tuotannollisilla työpaikoilla altistuttiin korkeille pöly- ja raskasmetallipitoisuuksille sekä muille kemiallisille tekijöille 2016-2019

Työterveyslaitoksen vuosina 2016-2019 tekemissä ilmamittauksissa ja biomonitoroinneissa havaittiin suurilla ja keskisuurilla teollisilla ja tuotannollisilla työpaikoilla korkeita pitoisuuksia erityyppisiä pölyjä ja joitakin raskasmetalleja.

Alateemat
Aineisto
1.2.2022

Työympäristön altistumismittaukset

Työterveyslaitos selvittää työntekijöiden altistumista biomonitoroinnin avulla sekä mittaamalla ilman epäpuhtauksia suomalaisilla työpaikoilla.

Alateemat
Analyysi
22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien määrä on noussut vuosina 2010–2019

Nousu selittyy pääasiassa Pohjois-Suomen kaivosteollisuuden työntekijämäärien lisääntymisellä. Asbestille altistuneiksi ilmoitettujen määrä lähes kolminkertaistui tarkastelujaksolla.

Aineisto
22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille altistuminen työssä

Tutustu Työterveyslaitoksen ylläpitämän ASA-rekisterin aineistoihin vuosilta 2010-2019.

Analyysi
9.12.2020

Työsuojelu hyvin vaihtelevasti mukana koronatilanteen hallinnassa

Viestintä, valppaana olo ja välittäminen ovat keskiössä koronatilanteen hallinnassa. Tämä käy ilmi työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatun Työsuojelupaneeliin avovastauksista.

Aineisto
9.12.2020

Työsuojelutoiminta koronatilanteessa

Työsuojelupaneeli kertoo, miten korona on vaikuttanut työpaikalla ja miten tilanteen hallinnassa on onnistuttu.