Aineisto
19.6.2023

Työmatkat kunta-alalla

Työmatkat kunta-alalla

Lataa data

Kunta10-tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Vuosina 2020 ja 2022 kyselyssä selvitettiin myös henkilöstön työmatkatapoja.

Kuvaus

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus on maan laajin ja pitkäaikaisin kunta-alan henkilöstöön kohdistuva tutkimus. Mukana tutkimuksessa on 11 kaupunkia ja n. 90 000 työntekijää. Tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein. Viimeisin kysely tehtiin syys-lokakuussa 2022. Vastausprosentti on ollut kolmessa viimeisimmässä kyselyssä 62–72 prosenttia. Tutkimuksen tuloksia käytetään kunnissa henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän kehittämiseen. Tutkimusaineistoa hyödynnetään laajasti tieteellisessä tutkimuksessa, jossa tutkitaan mm. työolojen ja työssä tapahtuvien muutosten vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä yhteyteen vaikuttavia mekanismeja.

Päästölaskelmat on tuottanut Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) erikoistutkija Emilia Suomalainen.

Tutkimusta työmatkoista ja pandemia-ajasta kuntatyössä rahoittaa Työsuojelurahasto (#220245 ja #220431) sekä Strategisen tutkimuksen neuvosto (CLIMATE-ohjelma, #336004).

Mitä mittarit esittävät

Aineisto on vuosilta 2020 ja 2022. Työmatkaan liittyviin kysymyksiin vastasivat neljän suuren kaupungin työntekijät (noin 40 000 työntekijää). Tulokset esitetään suurimmissa kunta-alan ammattiryhmissä (ennen sote-uudistusta). Aineisto on karkeistettu niin, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.

Kysymyksissä esiintyy erilaisia mitta-asteikkoja:

  • Suhteellinen asteikko 0–100, jossa lukema kuvaa niiden vastaajien osuutta kaikista vastaajista, joihin kysymyksen väittämä sopii (prosenttiosuus)
  • Jatkuville muuttujille, kuten kilometrit tai päivät, esitetään keskiarvo

Lue lisää

Yhteystiedot

Jenni Ervasti

+358 30 474 2806

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Kunta-alan työntekijöiden työmatkatavat koronapandemian aikana sekä työmatkojen aiheuttama ilmastokuorma

Koronapandemia lisäsi merkittävästi etätyötä kunta-alan ammateissa vaikuttaen työmatkatapoihin ja työmatkaliikenteen aiheuttamaan ilmastokuormaan.

Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuosilta 2016, 2018, 2020 ja 2022

Koronapandemia ja muutokset kunta-alan töissä

Tutkimus selvittää koronapandemian seurauksia kunta-alan töissä perustuen vuonna 2022 toteutettuun kyselyyn.

Koronapandemian seuraukset kunta-alan töissä

Koronapandemia aiheutti lisääntynyttä stressiä tai kuormitusta useissa ammateissa kunta-alalla.

Aineisto
22.5.2023

Sairauspoissaolot kunnissa

Työterveyslaitoksen mittaristo esittää kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolojen kehitystä 2000-luvulla.