Aineisto
12.3.2019

Työ- ja toimintakyvyn kokemukset

Työ- ja toimintakyvyn kokemukset

Lataa data
Sukupuolijakauma
Naiset: 3704 tapausta 50.9 % tapauksistaMiehet: 3578 tapausta 49.1 % tapauksistaNaiset 51 %Miehet 49 %
Ikäluokat
15-19: 359 tapausta 4.9 % tapauksista20-29: 2010 tapausta 27.6 % tapauksista30-39: 1484 tapausta 20.4 % tapauksista40-49: 1395 tapausta 19.2 % tapauksista50-59: 1717 tapausta 23.6 % tapauksista60-64: 317 tapausta 4.4 % tapauksista15-1920-2930-3940-4950-5960-64Ikäluokka0500100015002000Tapausten lukumäärä
Koettu työkyky
0: 197 tapausta 2.7 % tapauksista1: 200 tapausta 2.7 % tapauksista2: 366 tapausta 5.0 % tapauksista3: 523 tapausta 7.2 % tapauksista4: 539 tapausta 7.4 % tapauksista5: 894 tapausta 12.3 % tapauksista6: 808 tapausta 11.1 % tapauksista7: 1166 tapausta 16.0 % tapauksista8: 1286 tapausta 17.7 % tapauksista9: 770 tapausta 10.6 % tapauksista10: 533 tapausta 7.3 % tapauksista012345678910Työkyky01002003004005006007008009001,0001,1001,200Tapausten lukumäärä
Koettu toimintakyky
0: 12 tapausta 0.2 % tapauksista1: 42 tapausta 0.6 % tapauksista2: 174 tapausta 2.4 % tapauksista3: 387 tapausta 5.3 % tapauksista4: 504 tapausta 6.9 % tapauksista5: 828 tapausta 11.4 % tapauksista6: 804 tapausta 11.0 % tapauksista7: 1253 tapausta 17.2 % tapauksista8: 1563 tapausta 21.5 % tapauksista9: 1013 tapausta 13.9 % tapauksista10: 702 tapausta 9.6 % tapauksista012345678910Toimintakyky02004006008001,0001,2001,400Tapausten lukumäärä
Tyytyväisyys elämään
050010001500200025003000Erittäin tyytyväinenErittäin tyytyväinen: 767 tapausta 10.5 % tapauksistaMelko tyytyväinenMelko tyytyväinen: 3215 tapausta 44.1 % tapauksistaEn tyytyväinen, mutta en tyytymätönkäänEn tyytyväinen, mutta en tyytymätönkään: 2169 tapausta 29.8 % tapauksistaMelko tyytymätönMelko tyytymätön: 931 tapausta 12.8 % tapauksistaErittäin tyytymätönErittäin tyytymätön: 200 tapausta 2.7 % tapauksistaTapausten lukumääräTyytyväisyys elämään
Koettu terveys
0500100015002000HyväHyvä: 1133 tapausta 15.6 % tapauksistaMelko hyväMelko hyvä: 2013 tapausta 27.6 % tapauksistaKeskitasoinenKeskitasoinen: 2475 tapausta 34.0 % tapauksistaMelko huonoMelko huono: 1397 tapausta 19.2 % tapauksistaHuonoHuono: 264 tapausta 3.6 % tapauksistaTapausten lukumääräTerveys
Koettu toimintakyky suhteessa koettuun työkykyyn
3 tapausta1 tapausta1 tapausta2 tapausta1 tapausta1 tapausta3 tapausta10 tapausta8 tapausta3 tapausta3 tapausta5 tapausta2 tapausta4 tapausta2 tapausta4 tapausta1 tapausta8 tapausta6 tapausta268 tapausta10 tapausta8 tapausta13 tapausta42 tapausta28 tapausta55 tapausta111 tapausta153 tapausta32 tapausta34 tapausta4 tapausta32 tapausta26 tapausta10 tapausta8 tapausta9 tapausta4 tapausta12 tapausta3 tapausta37 tapausta37 tapausta5 tapausta77 tapausta109 tapausta37 tapausta34 tapausta19 tapausta16 tapausta11 tapausta5 tapausta19 tapausta33 tapausta6 tapausta66 tapausta106 tapausta101 tapausta81 tapausta33 tapausta29 tapausta21 tapausta9 tapausta24 tapausta24 tapausta13 tapausta57 tapausta108 tapausta135 tapausta224 tapausta104 tapausta79 tapausta42 tapausta18 tapausta17 tapausta21 tapausta19 tapausta38 tapausta59 tapausta87 tapausta149 tapausta215 tapausta130 tapausta52 tapausta17 tapausta13 tapausta16 tapausta33 tapausta34 tapausta46 tapausta81 tapausta187 tapausta196 tapausta396 tapausta196 tapausta55 tapausta22 tapausta10 tapausta72 tapausta29 tapausta38 tapausta58 tapausta119 tapausta154 tapausta332 tapausta546 tapausta183 tapausta12 tapausta10 tapausta110 tapausta19 tapausta16 tapausta14 tapausta46 tapausta47 tapausta121 tapausta291 tapausta327 tapausta012345678910012345678910ToimintakykyTyökyky

Työ- ja toimintakyvyn itsearviointi mahdollistaa työikäisten suomalaisten työelämävalmiuksien tilanteen, vahvuuksien ja kehittämiskohteiden seurannan. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointi tapahtuu Työterveyslaitoksen Kykyviisari-menetelmällä. Jatkuvasti päivittyvä tieto mahdollistaa valmiuksien ja kykyjen muutosten havaitsemisen ja analysoinnin.

Kuvaus

Aineisto sisältää 7282 satunnaisesti poimittua vastausta Työterveyslaitoksen Kykyviisari-kyselyyn. Aineiston kerääminen on aloitettu vuonna 2014 ja jatkuu edelleen. Avoimesti saatavilla oleva aineisto on karkeistettu ja siihen on lisätty satunnaisvaihtelua. Vastaajat ovat haastavassa työmarkkina-asemassa oleville suunnattujen julkisten palveluiden käyttäjiä. Siksi aineisto ei edusta suomalaisten tilannetta yleisesti.

Mitä mittarit esittävät

Vastaaja on voinut antaa miehen ja naisen lisäksi sukupuolekseen muu tai kieltäytyä vastaamasta. "Muu" vastauksia on vähän, joten näiden henkilöiden tiedot on poistettu aineistosta yksityisyyden suojan takaamiseksi. Kun dataa kertyy riittävästi, myös heidän vastauksensa esitetään. Ikä on kysytty vuoden tarkkuudella.

Koettu työkyky on kysytty 11-portaisella asteikolla. 0 tarkoittaa, ettei vastaaja pysty ollenkaan työhön. 10 tarkoittaa, että vastaajan työkyky on parhaimmillaan. Koettua toimintakykyä varten vastaajaa on pyydetty arvioimaan, kuinka hän suoriutuu päivittäisistä toimista ja tehtävistä 11-portaisella asteikolla. 0 tarkoittaa, että vastaaja arvioi suoriutuvansa erittäin huonosti. 10 tarkoittaa, että vastaaja arvioi suoriutuvansa erittäin hyvin. Tyytyväisyys elämään ja koettu terveys on kysytty viisiportaisella asteikolla.

Lämpökarttakuvaan on piirretty koetun toimintakyvyn (vaaka-akseli) ja koetun työkyvyn (pystyakseli) välinen yhteys. Koettu työkyky paranee yhdessä koetun yleisen toimintakyvyn parantuessa. Yksittäisen solun väri kertoo, kuinka moni vastaus soluun kuuluu. Väri siirtyy haalean keltaisesta (vähän vastaajia) vihreän kautta tumman siniseen (paljon vastaajia).

Tietoaineistoa päivitetään useita kertoja vuodessa.

Lue lisää

Yhteystiedot

Miia Wikström

+358 30 474 2164

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Kykyviisari kertoo vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien toimintakyvystä

Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan