Aineisto
9.5.2019

Sairauspoissaolot kunnissa

Sairauspoissaolot kunnissa

Lataa data

Ammattiryhmien väliset erot

Kunta10-aineisto, Työterveyslaitos
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022Sairauspoissaolopäivien lukumäärä / htv81012141618202224262830KaikkiJohtajat, erityisasiantuntijatAsiantuntijatToimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijätPalvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijätRuumiillinen työ (ml. rakennus-, korjaus-, valmistus-, prosessi- ja kuljetustyöntekijät)

Sairauspoissaolot

Yhteensä koko Kunta10-aineistossa
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022Sairauspoissaolopäivien lukumäärä / htv89101112131415161718192021Kaikki

Ikäryhmien väliset erot

Kunta10-aineisto, Työterveyslaitos
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022Sairauspoissaolopäivien lukumäärä / htv81012141618202224Alle 30 v30-39 v40-50 vYli 50 v

Sukupuolten väliset erot

Kunta10-aineisto, Työterveyslaitos
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022Sairauspoissaolopäivien lukumäärä / htv810121416182022MiehetNaiset

Poikkileikkaus ammateittain

20 suurinta ammattia henkilötyövuosien mukaan
2022
8.719.1911.4912.4712.5114.4614.5615.3917.2218.0618.3818.5321.9424.6624.7926.8129.4630.3931.65muu johtajakunn. hallinnonerityisasiantuntijalääkärilehtori, tuntiopettajaluokanopettajatekn. asiantuntijamuu asiantuntijasosiaalityöntekijätoimistotyöntekijäkeittiöesimies, keittäjäerityisopettajamuu erityisasiantuntijasosiaali-/nuoriso-ohjaajapalomies, vartijasairaanhoitaja, terveydenhoitajalastentarhanopettajalaitoshuoltajahoitaja,lähihoitajalastenhoitajaSairauspoissaolopäivien lukumäärä / htv0510152025303540

Sairauspoissaolojen seuranta mahdollistaa sairauspoissaolojen vähentämisen ja lyhentämisen. Työterveyslaitoksen mittaristo esittää sairauspoissaolojen kehitystä 2000-luvulla.

Kuvaus

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus on Suomen pitkäaikaisin ja laajin tutkimus, joka kohdistuu kunta-alan henkilöstöön. Yli 90 000 kuntatyöntekijän työelämän laatua ja hyvinvointia seurataan kahden vuoden välein tehtävällä kyselyllä 11 kunnassa. Kyselyvastauksiin yhdistetään myös rekisteritietoa esimerkiksi sairauspoissaoloista.

Mitä mittarit esittävät

Sairauspoissaolopäivien seuranta tehdään suoraan kuntien henkilörekistereistä Kunta10-tutkimukseen osallistuville henkilöille. Laskentatapa on yhdenmukainen: sairauspoissaolopäivien määrä jaettuna henkilötyövuosilla (htv). Jokaiselle alaryhmälle (esimerkiksi ammatille) on laskettu oma lukunsa. Laskennassa ovat mukana kokoaikaiset kuntatyöntekijät. Vain henkilön oman sairauden vuoksi sattuvat työstä poissaolopäivät lasketaan mukaan.

Tietoaineistoa päivitetään vuoden välein. Yhden kunnan sairauspoissaolotiedot puuttuvat vuodelta 2021 ja toisen kunnan vuodelta 2022.

Tähän Työelämätieto-palvelun datasivuun liittyy myös analyysisivu: Ensimmäisen koronavuoden sairauspoissaoloissa on kunta-alalla huomattavia eroja ammattiryhmien välillä.

Lue lisää

Yhteystiedot

Jenni Ervasti

+358 30 474 2806

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Koronapandemia ja muutokset kunta-alan töissä

Tutkimus selvittää koronapandemian seurauksia kunta-alan töissä perustuen vuonna 2022 toteutettuun kyselyyn.

Työmatkat kunta-alalla

Tutkimus selvittää muutoksia työmatkatavoissa ja työmatkojen liikennepäästöissä kunta-alalla vuosina 2020 ja 2022.

Analyysi
8.6.2021

Ensimmäisen koronavuoden sairauspoissaoloissa on kunta-alalla huomattavia eroja ammattiryhmien välillä

Vuonna 2020 kuntatyöntekijät olivat keskimäärin 16,7 päivää poissa töistä oman sairauden takia.

Aineisto
5.3.2021

Kunta-alan työ ja koronan vaikutus työjärjestelyihin

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuodelta 2020 koronavaikutusten mukaan

Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuosilta 2016, 2018, 2020 ja 2022