Riskialttiit työt ja ammatit

Analyysi
25.1.2024

Ammattitautitapausten lukumäärä kääntyi nousuun v. 2020

Työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärä kääntyi nousuun COVID-19-infektioiden myötä. Yleisin työikäisten vahvistettu ammattitauti on edelleen meluvamma. Ammattitauteja todetaan erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden toimialoilla

Aineisto
25.1.2024

Työikäisten vahvistetut ammattitaudit

Mitkä eri tekijät vaikuttavat ammattitautien esiintyvyyteen? Miten eri tautien ilmentymät jakautuvat alueellisesti? Työterveyslaitoksen tilasto tarjoaa mielenkiintoisen näkymän aiheeseen.

Aineisto
21.9.2023

Työpaikkatapaturmat

Työpaikkatapaturmien jakautuminen vuosina 2014 - 2021

Analyysi
22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien määrä on noussut vuosina 2010–2019

Nousu selittyy pääasiassa Pohjois-Suomen kaivosteollisuuden työntekijämäärien lisääntymisellä. Asbestille altistuneiksi ilmoitettujen määrä lähes kolminkertaistui tarkastelujaksolla.

Aineisto
22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille altistuminen työssä

Tutustu Työterveyslaitoksen ylläpitämän ASA-rekisterin aineistoihin vuosilta 2010-2019.

Aineisto
26.5.2020

Sairauspoissaolot ja työn raskaus

Vertaile raskaan työn ja sairauspoissaolojen yhteyttä eri ammateissa