Riskialttiit työt ja ammatit

Aineisto
21.9.2023

Työpaikkatapaturmat

Työpaikkatapaturmien jakautuminen vuosina 2014 - 2021

Analyysi
25.4.2022

Meluvamma on edelleen työikäisten yleisin vahvistettu ammattitauti

Työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärä on ollut pitkään laskusuuntainen. Yleisin työikäisten vahvistettu ammattitauti on edelleen meluvamma. Ammattitauteja todetaan erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja maatalouden toimialoilla.

Aineisto
25.4.2022

Työikäisten vahvistetut ammattitaudit

Mitkä eri tekijät vaikuttavat ammattitautien esiintyvyyteen? Miten eri tautien ilmentymät jakautuvat alueellisesti? Työterveyslaitoksen tilasto tarjoaa mielenkiintoisen näkymän aiheeseen.

Analyysi
22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien määrä on noussut vuosina 2010–2019

Nousu selittyy pääasiassa Pohjois-Suomen kaivosteollisuuden työntekijämäärien lisääntymisellä. Asbestille altistuneiksi ilmoitettujen määrä lähes kolminkertaistui tarkastelujaksolla.

Aineisto
22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille altistuminen työssä

Tutustu Työterveyslaitoksen ylläpitämän ASA-rekisterin aineistoihin vuosilta 2010-2019.

Analyysi
19.4.2021

Työelämässä altistutaan edelleen ammattitaudin aiheuttajille

Työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärä jatkaa vähenemistään. Tapausten lasku selittyy erityisesti meluvammojen ja asbestisairauksien lukumäärän vähentymisellä. Monissa työtehtävissä altistutaan kuitenkin edelleen ammattitaudin aiheuttajille.

Analyysi
20.10.2020

Meluvamma on edelleen yleisin vahvistettu ammattitauti

Noin joka neljäs vahvistetuista ammattitautitapauksista todetaan työuran jälkeen

Aineisto
26.5.2020

Sairauspoissaolot ja työn raskaus

Vertaile raskaan työn ja sairauspoissaolojen yhteyttä eri ammateissa

Analyysi
12.3.2019

Ammattitauteja todetaan yli 1500 tapausta vuodessa

Vahvistettujen ammattitautien lukumäärä on laskenut noin neljänneksen vuosien 2011–2015 aikana