Aineisto
24.6.2020
Alateemat

Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa

Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa

Lataa data
2023
Valitse vertailu

Arvio työsuojelutoiminnasta omalla työpaikalla

Valitse vuositrendin kysymys klikkaamalla palkkia

TyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikköTyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikköTyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikköTyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikköJohto (ylin johto, toimitusjohtaja) on sitoutunuttyösuojeluunEsihenkilöt ovat aktiivisia työsuojelutyössäHenkilöstö tekee aktiivisesti työsuojeluunliittyviä havaintoja työpaikallammeTyösuojeluyhteistoiminta on tavoitteellista jajohdonmukaistaOsuus vastaajista, %0102030405060708090100Täysin samaa mieltäMelko samaa mieltäMelko eri mieltäTäysin eri mieltäEn osaa sanoa

Valitun kysymyksen vuositrendi

Vuosi20192020202120222023Osuus vastaajista, %0102030405060708090100Johto (ylin johto, toimitusjohtaja)on sitoutunut työsuojeluun(Työsuojeluvaltuutettu)

Työsuojelutehtävässä toimiminen

Valitse vuositrendin kysymys klikkaamalla palkkia

TyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikköTyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikköTyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikköTyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikköTehtävänkuvani ja roolini työsuojelussa ovatmääritellyt ja selkeätMinulla on riittävästi aikaa työsuojelutehtävienhoitamiseenTyösuojeluosaamiseni on riittävääTyösuojelutiedon ja -osaamisen levittäminen kokoorganisaatiolle sujuu hyvinOsuus vastaajista, %0102030405060708090100Täysin samaa mieltäMelko samaa mieltäMelko eri mieltäTäysin eri mieltäEn osaa sanoa

Valitun kysymyksen vuositrendi

Vuosi20192020202120222023Osuus vastaajista, %0102030405060708090100Tehtävänkuvani ja roolinityösuojelussa ovat määritellyt ja selkeät(Työsuojeluvaltuutettu)

Usean organisaation yhteiset työpaikat

Valitse vuositrendin kysymys klikkaamalla palkkia

TyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikköTyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikköTyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikköTyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikköTyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikköHuolehdimme ulkopuolisten työntekijöidenperehdyttämisestäSaamme riittävästi perehdytystä toimiessammeyhteisellä työpaikallaSuunnittelemme yhteistyössä töiden organisoinninsujuvaksiMeillä on yhteinen turvallisuushavaintoilmoitusjärjestelmäMeillä on toimivia viestinnän ja vuorovaikutuksenkäytäntöjä eri toimijoiden keskenOsuus vastaajista, %0102030405060708090100PääsääntöisestiSatunnaisesti / silloin tällöinVain erityistapauksissaEi juuri koskaanEi koske meidän työpaikkaaEn osaa sanoa

Valitun kysymyksen vuositrendi

Vuosi20192020202120222023Osuus vastaajista, %0102030405060708090100Huolehdimme ulkopuolistentyöntekijöiden perehdyttämisestä(Työsuojeluvaltuutettu)

Mitä työpaikkasi työsuojelutoimintaan vaikuttavia uusia asioita tai ilmiöitä / haasteita tai uhkia on näköpiirissä?

Tähän kysymykseen ei kerätty vastauksia vuonna 2023.

Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita käsittelevä kysely. Se tuottaa tietoa työpaikoilla näkyvistä ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä työn tekemisen arkeen.

Kuvaus

Kyselyn tarkoituksena on tukea työsuojeluhenkilöstön työtä: kyselyn tulokset antavat vinkkejä siitä, millaisiin asioihin työpaikoilla tulisi kiinnittää huomiota. Kysely tarjoaa myös tietoa ajankohtaisten työelämäasioiden tilasta suomalaisilla työpaikoilla.

Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle otokselle lähetetään kerran vuodessa lyhyt sähköinen kysely työsuojelutoiminnasta ja kulloinkin ajankohtaisista työpaikkojen toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista.

Työsuojelupaneeli toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä.

Mitä mittarit esittävät

Mittarit kuvaavat työsuojelupäälliköiden tai työsuojeluvaltuutettujen omaa arviota työsuojelutoiminnan kehittymisestä eri osa-alueilla. Työsuojelupaneelin tuloksia voi myös tarkastella julkisen ja yksityisen sektorin alalla työskentelevien välillä. Aineisto koostuu aina loppuvuonna toteutetuista kyselyistä seuraavasti:
20232022202120202019
Vastauksia597545521572533
Työsuojelu­päälliköitä33 %35 %29 %35 %41 %
Työsuojelu­valtuutettuja65 %64 %70 %64 %57 %
Yksityisellä sektorilla67 %71 %78 %66 %59 %
Julkisella sektorilla32 %28 %21 %33 %41 %

Aineisto päivittyy kerran vuodessa.

Lue lisää

Yhteystiedot

Minna Toivanen

+358 30 474 2665

Hanna Uusitalo

+358 30 474 8666

Jarna Savolainen

+358 40 561 2022

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää
Aineisto
8.2.2024

Työsuojelu ja työn psykososiaaliset tekijät

Psykososiaaliset kuormitustekijät tunnistetaan, mutta niiden hallinta koetaan haastavaksi.

Aineisto
15.2.2023

Työsuojelu ja työpaikan ulkopuolinen työ

Yli puolet työpaikoista sopinut pelisäännöistä työpaikan ulkopuolisessa työssä

Analyysi
15.2.2023

Työturvallisuuden hallinnassa eroja ja yhtäläisyyksiä digivälitteisessä ja ei-digivälitteisessä työpaikan ulkopuolisessa työssä

Työpaikan ulkopuolisessa työssä säännöllinen yhteydenpito keskeinen keino tukea henkilöstön työtuvallisuutta ja työhyvinvointia

Aineisto
24.3.2022

Työsuojelu ja ilmastonmuutos

Vuoden 2021 Työsuojelupaneelin mukaan noin puolet työpaikoista on tunnistanut ilmastonmuutoksen vaikutuksia työpaikalla, mutta niitä ei juurikaan ole käsitelty työturvallisuuden näkökulmasta

Analyysi
24.3.2022

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia työturvallisuuteen tunnistettu vielä vähän

Noin puolet työpaikoista on tunnistanut ilmastonmuutoksen vaikutuksia työpaikalla, mutta niitä ei juurikaan ole käsitelty työturvallisuuden näkökulmasta

Aineisto
9.12.2020

Työsuojelutoiminta koronatilanteessa

Työsuojelupaneeli kertoo, miten korona on vaikuttanut työpaikalla ja miten tilanteen hallinnassa on onnistuttu.

Analyysi
9.12.2020

Työsuojelu hyvin vaihtelevasti mukana koronatilanteen hallinnassa

Viestintä, valppaana olo ja välittäminen ovat keskiössä koronatilanteen hallinnassa. Tämä käy ilmi työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatun Työsuojelupaneeliin avovastauksista.