Aineistot

Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa

Julkaistu 24.6.2020
Päivitetty 24.3.2022

Toistuva kysely

Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa

2021
Valitse vertailu​

Arvio työsuojelutoiminnasta omalla työpaikalla

Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäälliköt

Johto (ylin johto, toimitusjohtaja) on sitoutunut työsuojeluun
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö
Esimiehet ovat aktiivisia työsuojelutyössä
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö
Henkilöstö tekee aktiivisesti työsuojeluun liittyviä havaintoja työpaikallamme
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö
Työsuojeluyhteistoiminta on tavoitteellista ja johdonmukaista
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö
0102030405060708090100Osuus vastaajista, %​
Täysin samaa mieltä
Melko samaa mieltä
Melko eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa

Työsuojelutehtävässä toimiminen

Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäälliköt

Tehtävänkuvani ja roolini työsuojelussa ovat määritellyt ja selkeät
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö
Minulla on riittävästi aikaa työsuojelutehtävien hoitamiseen
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö
Työsuojeluosaamiseni on riittävää
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö
Työsuojelutiedon ja -osaamisen levittäminen koko organisaatiolle sujuu hyvin
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö
0102030405060708090100Osuus vastaajista, %​
Täysin samaa mieltä
Melko samaa mieltä
Melko eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa

Usean organisaation yhteiset työpaikat

Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäälliköt

Huolehdimme ulkopuolisten työntekijöiden perehdyttämisestä
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö
Saamme riittävästi perehdytystä toimiessamme yhteisellä työpaikalla
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö
Suunnittelemme yhteistyössä töiden organisoinnin sujuvaksi
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö
Meillä on yhteinen turvallisuushavainto ilmoitusjärjestelmä
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö
Meillä on toimivia viestinnän ja vuorovaikutuksen käytäntöjä eri toimijoiden kesken
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö
0102030405060708090100Osuus vastaajista, %​
Pääsääntöisesti
Satunnaisesti / silloin tällöin
Vain erityistapauksissa
Ei juuri koskaan
Ei koske meidän työpaikkaa
En osaa sanoa

Onko työsuojelu vaikuttavaa?​

Arvio työsuojelutyön vaikuttavuudesta asteikolla 4-10 (%)
45678910prosenttia-50510152025303540455055TyösuojeluvaltuutettuTyösuojelupäällikkö

Mitä työpaikkasi työsuojelutoimintaan vaikuttavia uusia asioita tai ilmiöitä / haasteita tai uhkia on näköpiirissä?

194 vastausta
Työn psykososiaalinen kuormittavuus,mielenterveysEtätyö, hybridityöTyösuojelun asema, organisointi jatoimivuusKasvava työmäärä, kiireTyöntekijäpula, hlöstön osaaminen,perehdyttäminenLiiketoiminta: toiminnan kasvu taihiipuminenMainintojen lukumäärä0510152025303540

Lainauksia vastauksista:

  • Henkilöstön jaksaminen ja erityisesti palautuminen on haaste.
  • Työntekemisen muutos. Miten hybridityömalli tullaan ottamaan käyttöön?
  • Kiinnostavuuden puute työsuojelua kohtaan, vaikea löytää halukkaita työsuojeluun.
  • Liiallinen työmäärä. Ei mahdollisuuksia kehittää toimintaa ajanpuutteen vuoksi.
  • Työvoima- ja osaamispula kuormittavat samoin kuin jatkuvat työkaverien poissaolot
  • Yritys kasvaa voimakkaasti ja yritysjohto on etääntymässä työntekijöistä ja työnteosta.

Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita käsittelevä kysely. Se tuottaa tietoa työpaikoilla näkyvistä ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä työn tekemisen arkeen.

Kuvaus

Kyselyn tarkoituksena on tukea työsuojeluhenkilöstön työtä: kyselyn tulokset antavat vinkkejä siitä, millaisiin asioihin työpaikoilla tulisi kiinnittää huomiota. Kysely tarjoaa myös tietoa ajankohtaisten työelämäasioiden tilasta suomalaisilla työpaikoilla.

Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle otokselle lähetetään kerran vuodessa lyhyt sähköinen kysely työsuojelutoiminnasta ja kulloinkin ajankohtaisista työpaikkojen toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista.

Työsuojelupaneelia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien. Paneeli toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä.

Mitä mittarit esittävät

Mittarit kuvaavat työsuojelupäälliköiden tai työsuojeluvaltuutettujen omaa arviota työsuojelutoiminnan kehittymisestä eri osa-alueilla. Työsuojelupaneelin tuloksia voi myös tarkastella julkisen ja yksityisen sektorin alalla työskentelevien välillä.

Aineisto koostuu marraskuun 2019 kyselystä (vastauksia 533 kpl), loka-marraskuussa 2020 (vastauksia 572 kpl) ja loka-marraskuussa 2021 (vastauksia 521 kpl) toteutetusta kyselystä. Vuoden 2019 kyselyn vastaajista oli 41 % työsuojelupäälliköitä ja 57 % työsuojeluvaltuutettuja, ja heistä 314 toimi yksityisellä sektorilla ja 219 julkisella sektorilla. Vuoden 2020 kyselyn vastaajista oli 35 % työsuojelupäälliköitä ja 64 % työsuojeluvaltuutettuja, ja heistä 191 toimi yksityisellä sektorilla ja 377 julkisella sektorilla. Vuoden 2021 kyselyn vastaajista oli 29 % työsuojelupäälliköitä ja 71 % työsuojeluvaltuutettuja, ja heistä 341 toimi yksityisellä sektorilla ja 178 julkisella sektorilla. Aineisto päivittyy kerran vuodessa.

Lue lisää

Yhteystiedot

Minna Toivanen

+358 30 474 2665

Hanna Uusitalo

+358 30 474 8666

Jarna Savolainen

+358 40 561 2022

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää