Väkivalta- ja uhkatilanteet ovat yleisiä kunta-alan työssä. Vuonna 2016 tehdyssä Kunta10-kyselyssä 30,1 % kuntatyöntekijöistä oli kokenut väkivalta- tai uhkatilanteita asiakkaiden taholta viimeisen 12 kuukauden aikana. Yleisin koetun väkivallan muoto oli henkinen väkivalta, kuten sanallinen uhkailu asiakastilanteissa tai puhelinkeskusteluissa. Sitä oli kokenut 21,5 % vastaajista. Vastaavasti tavaroiden heittelemistä tai paikkojen rikkomista oli kokenut 15,6 %, ruumiillista väkivaltaa, kuten lyömistä tai puremista 14,2 % ja ampuma-, terä- tai lyömäaseella uhkaamista 0,9 % vastaajista.

Huolestuttavaa on, että väkivalta- ja uhkatilanteiden kokeminen kuntatyössä on yleisintä alle 30-vuotiailla työntekijöillä. Lähes puolet (45,2 %) alle 30-vuotiaista kuntatyöntekijöistä oli kokenut väkivaltatilanteita työssään, kun yli 60-vuotiasta vain alle viidesosa (19,5 %) raportoi kokemastaan asiakasväkivallasta kyselyssä. Asiakasväkivalta oli usein henkistä: Noin joka kolmas (31,5 %) nuorimmasta ikäryhmästä oli kokenut henkistä väkivaltaa tai uhkatilanteita. Vanhimmasta ikäryhmästä vastaava luku oli 14,8 %. Ikäryhmien välisiä eroja voi selittää esimerkiksi työkokemuksella tai työtehtävillä. Kuntatyöntekijöiden nuorin ikäryhmä työskentelee usein ammateissa, joissa asiakasväkivallan kokeminen on yleistä, kuten lähihoitajina ja kodinhoitajina. Huolta nuorten jaksamisesta ja jatkamisesta kuntatyössä lisää se, että alle 30-vuotiaat raportoivat muita ikäryhmiä enemmän psyykkistä rasittuneisuutta (28 %) ja joka neljäs (24,9 %) oli kokenut unettomuutta viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana.

Ikäryhmittäin (5.lk)
Väkivalta: tavaroidenheitteleminenVäkivalta: henkinenVäkivalta: lyöminen,potkiminenVäkivalta: aseellauhkaaminenVäkivalta asiakkailtaSuhteellinen osuus (%)051015202530354045
Ikäryhmä alle 30 vIkäryhmä 30-39 vIkäryhmä 40-49 vIkäryhmä 50-59 vIkäryhmä yli 60 v

Kuva 1. Asiakasväkivallan kokemukset valittujen muuttujien mukaan.

Miten asiakasväkivaltaa voi vähentää?

Kunta10-tutkimukseen osallistuvissa kunnissa ratkaisuja asiakasväkivallan vähentämiseen haetaan mm. työntekijöiden perehdytyksestä ja koulutuksesta. Tiimeille ja työyhteisöille kehitetään luodaan pelisääntöjä. Valmiuksia sekä ammatillista osaamista kohdata hankalia asiakkaita ja tilanteita kehitetään, kuten myös tilanteiden ennakointia. Ratkaisuja haetaan myös työnohjauksesta sekä hyvästä työpaikan ilmapiiristä ja yhteistyöstä.

Mitä tutkimuksista tiedetään asiakasväkivallasta?

Laajoissa pohjoismaisissa seurantatutkimuksissa on viime vuosina osoitettu, että asiakasväkivallan kokeminen voi huonontaa työntekijän terveyttä. Se voi lisätä riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin. Vuonna 2017 julkaistussa Kunta10-tutkimuksessa selvitettiin asiakasväkivallan yhteyttä opettajien nukkumiseen. Tulosten mukaan ala- ja yläasteen sekä lukio-opettajien kokema väkivalta työssä lisäsi unettomuusriskiä. Rohkaiseva havainto tutkimuksessa oli, että johtamisen oikeudenmukaisuus suojasi asiakasväkivaltaa kokeneita opettajia unettomuudelta. 2017 julkaistiin toinenkin unitutkimus, jossa Kunta10-aineisto oli mukana. Tulosten mukaan johtamisen oikeudenmukaisuuden lisääntyminen vähentää unettomuutta. Tulosten mukaan yhteys liittyi kohtelun oikeudenmukaisuuteen. Kohtelu on oikeudenmukaista, jos lähiesimies kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti ja esimieheen voi luottaa. Kannattaisiko väkivallan vähentämistyöpakkiin lisätä myös johtamisen kehittäminen oikeudenmukaisemmaksi?

Kunta10-tutkimus on Suomen laajin kunta-alan valtakunnallinen seurantatutkimus. Työntekijöiden työtä ja hyvinvointia seurataan kahden vuoden välein tehtävillä kyselyillä. 2016 kyselyyn vastasi 65089 kuntatyöntekijää ja vastaaja-aktiivisuus oli 72 prosenttia. Kunta10-tutkimuksessa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat.