Työikäisten vahvistettujen ammattitautitapausten lukumäärä on ollut pitkään laskussa, joka on selittynyt erityisesti meluvammojen ja asbestisairauksien lukumäärän vähenemisellä. Vuonna 2020 tapausten lukumäärä kääntyi kuitenkin nousuun, joka liittyy pääasiassa COVID-19-infektiotapauksiin. Ammattitautitapausten maakunnittaisessa ilmaantuvuudessa on eroja, jotka selittyvät mm. toimialarakenteen alueellisilla eroilla, mutta myös ammattitautien tutkimuskäytännöissä ja diagnosoinnissa saattaa olla alueellisia eroja.

Tarkastelujaksolla v. 2016–2020 suurin osa työikäisten vahvistetuista ammattitaudeista todettiin miehillä. Naisille kirjattiin noin kolmasosa tapauksista. Tapauksia kirjattiin ikäluokittain tarkasteltuna erityisesti yli 50-vuotiaille.

Toimialaluokituksen pääluokkatasolla (Toimialaluokitus 2008) tarkasteltuna työikäisten vahvistettuja ammattitautitapauksia todettiin lukumääräisesti eniten

 • teollisuudessa,
 • rakentamisessa sekä
 • maataloudessa, metsätaloudessa ja kalataloudessa.

Ammattiluokituksen 2-numerotasolla (Ammattiluokitus 2010) tarkasteltuna työikäisten vahvistettuja ammattitautitapauksia todettiin lukumääräisesti eniten

 • rakennustyöntekijöillä ym. (pl. sähköasentajat),
 • maanviljelijöillä ja eläintenkasvattajilla ym. sekä
 • konepaja- ja valimotyöntekijöillä sekä asentajilla ja korjaajilla.

Mikäli ilmaantuvuutta tarkasteltiin ammattiluokittain tuhanteen työlliseen suhteutettuna, maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. ja elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. sijoittuivat kärkeen.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Vahvistetut ammattitaudit

Lataa data

Aineistoa voi suodattaa klikkaamalla kuvaajia. Suodatukset vaikuttavat vain näkyvissä olevan aiheen kuvaajiin.

Ammattitaudit top 10
0200400600800MeluvammaMeluvamma: 956 tapausta 0,418 tapausta per 1000 työntekijääAllerginen kosketusihottumaAllerginen kosketusihottuma: 612 tapausta 0,268 tapausta per 1000 työntekijääÄrsytyskosketusihottumaÄrsytyskosketusihottuma: 442 tapausta 0,193 tapausta per 1000 työntekijääAsbestiplakkitautiAsbestiplakkitauti: 283 tapausta 0,124 tapausta per 1000 työntekijääAmmattiastmaAmmattiastma: 248 tapausta 0,109 tapausta per 1000 työntekijääLateraalinen epikondyliitti (tenniskyynärpää)Lateraalinen epikondyliitti (tenniskyynärpää): 135 tapausta 0,059 tapausta per 1000 työntekijääAmmattinuhaAmmattinuha: 132 tapausta 0,058 tapausta per 1000 työntekijääTärinätautiTärinätauti: 118 tapausta 0,052 tapausta per 1000 työntekijääSyyhySyyhy: 117 tapausta 0,051 tapausta per 1000 työntekijääKryptosporidioosiKryptosporidioosi: 111 tapausta 0,049 tapausta per 1000 työntekijääTapausten lukumäärä
Altisteet
02004006008001000Kemialliset altisteetKemialliset altisteet: 1122 tapausta 0,491 tapausta per 1000 työntekijääMeluMelu: 956 tapausta 0,418 tapausta per 1000 työntekijääBiologiset altisteetBiologiset altisteet: 436 tapausta 0,191 tapausta per 1000 työntekijääKasvi- tai eläinperäiset altisteetKasvi- tai eläinperäiset altisteet: 344 tapausta 0,151 tapausta per 1000 työntekijääToistotyö, epäfysiologiset työasennotToistotyö, epäfysiologiset työasennot: 310 tapausta 0,136 tapausta per 1000 työntekijääAsbesti, muut silikaattimineraalitAsbesti, muut silikaattimineraalit: 300 tapausta 0,131 tapausta per 1000 työntekijääMuut tai tuntemattomat tekijätMuut tai tuntemattomat tekijät: 127 tapausta 0,056 tapausta per 1000 työntekijääTärinäTärinä: 118 tapausta 0,052 tapausta per 1000 työntekijääKosteusvaurioaltisteet, homeetKosteusvaurioaltisteet, homeet: 94 tapausta 0,041 tapausta per 1000 työntekijääMuut pölyt, huurutMuut pölyt, huurut: 0 tapausta 0,000 tapausta per 1000 työntekijääTapausten lukumäärä
Ammatit top 10
0200400600Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat)Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat): 772 tapaustaMaanviljelijät, eläintenkasvattajat ymMaanviljelijät, eläintenkasvattajat ym: 605 tapaustaKonepaja-, valimotyöntekijät, asentajat, korjaajatKonepaja-, valimotyöntekijät, asentajat, korjaajat: 581 tapaustaProsessityöntekijätProsessityöntekijät: 307 tapaustaPalvelutyöntekijätPalvelutyöntekijät: 265 tapaustaHoivapalvelun, terveydenhuollon työntekijätHoivapalvelun, terveydenhuollon työntekijät: 237 tapaustaTerveydenhuollon asiantuntijatTerveydenhuollon asiantuntijat: 189 tapaustaElintarvike-, puutyö-, vaatetus-, jalkinealan valmistustyöntekijät ymElintarvike-, puutyö-, vaatetus-, jalkinealan valmistustyöntekijät ym: 182 tapaustaSähkö-, elektroniikka-alan työntekijätSähkö-, elektroniikka-alan työntekijät: 93 tapaustaLuonnontieteiden, tekniikan asiantuntijatLuonnontieteiden, tekniikan asiantuntijat: 62 tapaustaTapausten lukumäärä
Ammatit top 10, suhteellinen
024681012Maanviljelijät, eläintenkasvattajat ymMaanviljelijät, eläintenkasvattajat ym: 12,604 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääElintarvike-, puutyö-, vaatetus-, jalkinealan valmistustyöntekijät ymElintarvike-, puutyö-, vaatetus-, jalkinealan valmistustyöntekijät ym: 9,579 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääRakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat)Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat): 8,301 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääKonepaja-, valimotyöntekijät, asentajat, korjaajatKonepaja-, valimotyöntekijät, asentajat, korjaajat: 7,173 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääMetsä-, kalatalouden työntekijätMetsä-, kalatalouden työntekijät: 5,600 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääUpseeritUpseerit: 5,600 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääProsessityöntekijätProsessityöntekijät: 4,205 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääKäsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot, painoalan työntekijätKäsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot, painoalan työntekijät: 3,500 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääSähkö-, elektroniikka-alan työntekijätSähkö-, elektroniikka-alan työntekijät: 2,657 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääPalvelutyöntekijätPalvelutyöntekijät: 2,454 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääTapausten suhteellinen lukumäärä

Meluvamma oli työikäisten yleisin vahvistettu ammattitauti

Tarkastelujaksolla työikäisten selvästi yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleenkin meluvamma. Meluvamma on sisäkorvaperäinen kuulonalenema, joka syntyy pitkäaikaisen, toistuvan tai voimakkaan äkillisen melualtistumisen seurauksena. Ammattiluokittain tarkasteltuna meluvammoja esiintyi lukumääräisesti eniten

 • konepaja- ja valimotyöntekijöillä sekä asentajilla ja korjaajilla,
 • rakennustyöntekijöillä ym. (pl. sähköasentajat) sekä
 • prosessityöntekijöillä.

Upseereilla oli korkein ammattiluokittainen työllisiin suhteutettu tapausten ilmaantuvuus.

Allerginen kosketusihottuma ja ärsytyskosketusihottuma olivat yleisiä ammattitauteja

Ammatti-ihotaudeista allerginen kosketusihottuma ja ärsytyskosketusihottuma kuuluivat yleisimpien ammattitautien joukkoon. Allergista kosketusihottumaa aiheuttavat mm. kumikemikaalit, epoksikemikaalit, säilöntäaineet (esim. isotiatsolinonit), metallit ja akrylaatit.

Ammattiluokittain tarkasteltuna allergista kosketusihottumaa ilmeni erityisesti

 • rakennustyöntekijöillä ym. (pl. sähköasentajat),
 • palvelutyöntekijöillä (esim. kampaajat, kosmetologit) sekä
 • konepaja- ja valimotyöntekijöillä sekä asentajilla ja korjaajilla.

Rakennustyöntekijöillä ym. (pl. sähköasentajat) oli myös korkein ammattiluokittainen työllisiin suhteutettu tapausten ilmaantuvuus.

Ärsytyskosketusihottuman yleisin aiheuttaja on märkätyö. Ammattiluokittain tarkasteltuna ärsytyskosketusihottumia todettiin erityisesti

 • palvelutyöntekijöillä,
 • hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöillä sekä
 • konepaja- ja valimotyöntekijöillä sekä asentajilla ja korjaajilla.

Työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus oli korkein ammattiluokittain tarkasteltuna avustavilla keittiö- ja ruokatyöntekijöillä.

Työikäisillä todettiin edelleen asbestiplakkitautia

Asbestiplakkitauti eli keuhkopussin kalkkeutumat oli edelleen yksi työikäisten yleisimmistä ammattitaudeista. Asbestiplakkitauti on seurausta altistumisesta asbestille menneinä vuosikymmeninä, jolloin asbestin käyttö esim. rakennusmateriaaleissa on ollut yleistä.

Asbestiplakkitautitapausten lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus ammattiluokittain tarkasteltuna oli korkein

 • rakennustyöntekijöillä ym. (pl. sähköasentajat).

Merkittävä osa asbestisairauksista todetaan yli 65-vuotiailla.

Ammattiastmoja ja -nuhia todettiin erityisesti maanviljelijöillä ja eläintenkasvattajilla

Ammattiastmat ja -nuhat olivat yleisimmin herkistävien (allergiaa aiheuttavien) tekijöiden aiheuttamia. Tyypillisiä herkistäviä tekijöitä ovat eläin- ja kasviperäiset altisteet kuten lehmä, jauhot ja rehut.

Ammattitaudiksi vahvistetaan myös kosteusvaurioastmoja ja ärsytysastmoja.

Ammattiastmoja ja -nuhia esiintyi lukumääräisesti eniten ammattiluokassa

 • maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.

Ammattiastman työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus oli korkein ammattiluokittain tarkasteltuna maanviljelijöillä ja eläintenkasvattajilla ym., mutta ammattinuhan osalta elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät nousivat kärkeen.

Tenniskyynärpää oli yleisin rasitussairaus

Yleisin ammattitaudiksi vahvistettu rasitussairaus oli lateraalinen epikondyliitti (eli tenniskyynärpää), joka on toistotyön aiheuttama. Lateraalisia epikondyliittejä todettiin ammattiluokittain tarkasteltuna erityisesti

 • rakennustyöntekijöillä ym. (pl. sähköasentajat),
 • maanviljelijöillä ja eläintenkasvattajilla sekä
 • elintarvike- puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijöillä.

Työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus oli korkein ammattiluokittain tarkasteltuna elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijöillä.

Syyhy, kryptosporidioosi, COVID-19-infektio ja myyräkuume olivat yleisimmät infektiotaudit

Ihoinfektioihin kuuluvan syyhyn aiheuttaa syyhypunkki. Syyhy esiintyy monesti epidemioina pitkäaikaishoitolaitoksissa.

Tapausten lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus oli korkein ammattiluokittain tarkasteltuna

 • hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöillä ja
 • terveydenhuollon asiantuntijoilla.

Kryptosporidioosi on Cryptosporidium-alkueläimen aiheuttama ripulitauti, joka voi tarttua ihmisiin mm. tuotantoeläimistä.

Ammattiluokittain tarkasteltuna tapauksia todettiin erityisesti

 • maanviljelijöillä ja eläintenkasvattajilla ym.

COVID-19-infektio on SARS-CoV-2-viruksen aiheuttama infektiosairaus. Ensimmäiset COVID-19-tapaukset kirjattiin ammattitaudiksi v. 2020, jolloin COVID-19-infektio nousi yleisimpien ammattitautien joukkoon.

Tapausten lukumäärä ja työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus oli korkein ammattiluokittain tarkasteltuna

 • terveydenhuollon asiantuntijoilla ja
 • hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöillä.

Myyräkuume on Puumala-viruksen aiheuttama infektiotauti. Myyräkuume voi tarttua metsämyyrien eritteiden saastuttaman pölyn hengittämisestä.

Myyräkuumetta esiintyi ammattiluokittain tarkasteltuna

 • maanviljelijöillä ja eläintenkasvattajilla ym. ja
 • metsä- ja kalatalouden työntekijöillä.

Käsitärinäaltistuminen voi aiheuttaa tärinätautia

Tärinätauti syntyy pitkäkestoisen käsiin kohdistuvan tärinän (esim. kulmahiomakoneen, porakoneen, moottorisahan tai pulttipyssyn käyttö) vaikutuksesta. Tärinätautiin liittyy kohtauksellista valkosormisuutta ja/tai neurosensorisia oireita (esim. käsien puutumista ja kömpelyyttä).

Tärinätautia esiintyi ammattiluokittain tarkasteltuna erityisesti

 • rakennustyöntekijöillä ym. (pl. sähköasentajat) sekä
 • konepaja- ja valimotyöntekijöillä sekä asentajilla ja korjaajilla.

Työllisiin suhteutettu ilmaantuvuus oli korkein ammattiluokittain tarkasteltuna metsä- ja kalatalouden työntekijöillä.

Merkittävä osa ammattitaudeista olisi ehkäistävissä

Työelämässä altistutaan edelleen ammattitautia aiheuttaville altisteille. Ammattitautien ehkäisyyn ja työympäristön turvallisuuden edistämiseen on edelleen keskeistä panostaa.

Mm. työpaikan ajantasaisen riskienarvioinnin, työolojen kehittämisen, työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyön, teknisten ratkaisujen, oikeanlaisten työtapojen, suojainten käytön ja tiedottamisen avulla merkittävä osa ammattitaudeista olisi ehkäistävissä.