Aineisto
7.10.2019

Sairauspoissaolot ja työn raskaus

Sairauspoissaolot ja työn raskaus

Lataa data

Sairauspoissaolot ja työn raskaus

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
Kaikki
Kaikki
Valitse sukupuoli
50%Miesten keskiarvoNaisten keskiarvoRaskaat työt (% työntekijöistä)0102030405060708090100Sairauspoissaolo (%)0246810121416AsiantuntijatErityisasiantuntijatJohtajat ja ylimmät virkamiehetMaanviljelijät, metsätyöntekijät ymMuut työntekijätPalvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijätProsessi- ja kuljetustyöntekijätRakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijätToimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

Tietokannan avulla voi tarkastella kiinnostuksen kohteena olevan ammattiryhmän fyysistä kuormitusta ja sairauspoissaoloja. Esimerkiksi yrityksessä tai työterveyshuollossa voidaan tarkastella, miten sairauspoissaolot omassa yrityksessä poikkeavat vastaavien ammattien valtakunnallisesta tasosta.

Kuvaus

Sairauspoissaolot ja työn raskaus -tietokanta kuvaa, miten työn fyysinen raskaus on yhteydessä sairauspoissaoloihin eri ammateissa. Tietokannan avulla voidaan tarkastella kiinnostuksen kohteena olevan ammattiryhmän fyysistä kuormitusta ja sairauspoissaoloja. Sen avulla voidaan tunnistaa korkean sairauspoissaoloriskin ammatteja ehkäisevien toimenpiteiden sunnittelua varten.

Aineisto perustuu laajaan Suomen työikäistä väestöä edustavaan 70%:n satunnaistotokseen. Rekisteriaineistossa on Kansaneläkelaitoksen tietoja sairauspäivärahajaksoista ja Tilastokeskuksen tieto ammatista kansainvälisen ammattiluokituksen mukaan (Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2001).

Vuoden 2013 sairauspoissaolotieto perustuu sairausvakuutuksesta korvattuihin päivärahakausiin, jotka alkavat 10 arkipäivän omavastuuajan jälkeen. Tutkimusväestö on rajattu 25–59-vuotiaisiin työllisiin palkansaajiin, jotka eivät jo olleet sairauspoissaolokaudella tutkimusvuoden alkaessa. Aineistosta on poistettu henkilöt, jotka jäivät pysyvästi eläkkeelle, muuttivat maasta tai kuolivat tutkimusvuoden loppuun mennessä. Lopullinen tutkimusväestö koostui yli miljoonasta henkilöstä.

Tarkastelimme vähintään yhdelle sairauspäivärahajaksolle jääneiden henkilöiden vuosittaisia osuuksia kaikissa sairauksissa ja kahdessa yleisimmin työkyvyttömyyttä aiheuttavassa sairausryhmässä: tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairauksissa (ICD-10 M00–M99) ja mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöissä (F00–F99).

Aineistoon on ammattikoodin perusteella yhdistetty työn fyysistä raskautta koskeva tieto Työterveyslaitoksen työn kuormitustekijöiden tietokannasta.

Mitä mittarit esittävät

Y-akseli kuvaa sairauspoissaolojaksolle jääneiden prosenttiosuuksia ja X-akseli fyysisesti raskaalle työlle altistuneiden osuuksia eri ammateissa. Pisteiden kuvaamat ammatit voi tunnistaa niitä osoittamalla.

Sairauspoissaolotiedot voidaan pudotusvalikosta valita kaikille sairauksille sekä erikseen tuki- ja liikuntaelinten sairauksille ja mielenterveyden häiriöille.

Lisäksi pudotusvalikoista voi suodattaa näytettävät tulokset ammattipääluokan ja ammatin mukaan.

Yksittäisen ammatin prosenttiosuudet on laskettu sukupuolille erikseen, mikäli molemmista sukupuolista on ollut tarpeeksi vastauksia. Jos vastauksia ei ole ollut tarpeeksi jommalla kummalla sukupuolella, on ammatin tiedot laskettu kaikista vastauksista. Ammatin pallon selitetekstistä näet, kummalla tavalla tieto on laskettu. Seliteteksti näkyy, kun hiiren osoittemen vie pallon päälle tai palloa näpäyttää kosketusnäytöllä.

Lue lisää

Yhteystiedot

Taina Leinonen

+358 30 474 2030

Svetlana Solovieva

+358 30 474 2402

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Työkyvyttömyys­eläkkeet ja työn kuormitustekijät

Vertaile polvi- ja lonkkanivelrikon aiheuttamia työkyvyttömyyseläkkeitä ammateittain

Analyysi
16.11.2023

Mielenterveys on moniulotteinen työelämäkysymys

Mielen hyvinvointi on työkyvyn kulmakiviä, mutta mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä haaste työelämälle. Työelämätiedosta löydät monipuolista tietoa niin mielenterveyshäiriöiden esiintyvyydestä, mielenterveyden riskitekijöistä kuin henkisistä voimavaratekijöistä.

Alateemat

Työn fyysiset kuormitustekijät

Vertaile kuormitustekijöitä ammateittain