Osaaminen ja oppiminen

Työelämän jatkuva muutos edellyttää työntekijöiltä ja työyhteisöiltä osaamisen jatkuvaa uudistamista. Toimijoiden on kyettävä reagoimaan erilaisiin toimintaympäristön muutoksiin kuten digitalisaatioon, ilmastonmuutokseen ja työväestön vanhenemiseen. Osaamista voidaan kehittää niin oppilaitoksissa tapahtuvan tutkintoon tähtäävän koulutuksen, työpaikoilla tapahtuvan lisäkoulutuksen kuin työntekijöiden omaehtoisen oppimisen kautta.

Palkansaajien kokemuksia kestävyysosaamisen kehittämisestä työpaikoilla

Vihreä siirtymä ja ilmastonmuutos tuovat uusia osaamistarpeita työelämään

Yksityisten palvelualojen työ muutoksessa

Yksityisten palvelualojen työvoiman turvaaminen edellyttää nykyisten työntekijöiden hyvinvoinnin ja osaamisen varmistamista sekä uusien työntekijöiden rekrytointia ja perehdytystä.

Palvelualojen työntekijöiden työhyvinvointi ja osaaminen

Kysely päivittää tilannekuvan yksityisten palvelualojen työntekijöiden työstä, työhyvinvoinnista ja osaamisesta 2020-luvun alussa.