Aineisto
15.2.2023

Työsuojelu ja työpaikan ulkopuolinen työ

Työsuojelu ja työpaikan ulkopuolinen työ

Lataa data

Työpaikat on jaoteltu kolmeen ryhmään niissä tehtävän työpaikan ulkopuolisen työn mukaan:

  • Digivälitteinen työ: työ tehdään pääsääntöisesti digitaalisin välinein (tietokoneella tehtävä työ, esim. etänä tehtävä asiantuntija- ja tietotyö)
  • Ei-digivälitteinen työ: työ tehdään pääsääntöisesti ilman digitaalisia välineitä (liikkuvaa työtä, esim. huolto-, kunnossapito- ja korjaustyötyö, myyntityö asiakkaan luona, kuljetustyö, kotihoito)
  • Molemmat: Työpaikalla tehdään sekä digivälitteistä työtä että ei-digivälitteistä työtä

Miten työnantaja tukee työntekijöiden työskentelyä työpaikan ulkopuolella

Säännöllisesti
Työntekijöiden kanssa on sovittuyhteiset, selkeät ja avoimet pelisäännöttyön tekemisen tavoistaTyöpaikallamme pidetään huoltayhteisöllisyydestäTyönantaja hankkii työssä tarvittavatvälineet työpaikan ulkopuoliseen työhönTyöntekijöitä kehotetaan pitämääntaukoja työpäivän aikanaTyön tekemisen tapoja ja pelisääntöjäkehitetään yhdessä työnantajan jatyöntekijöiden kanssaTyönantaja tarjoaa työntekijöille tukeahyvään ergonomiaanTyöntekijän kanssa keskustellaantyöolosuhteista ja kuormituksestaTyönantaja tarjoaa työntekijöilleneuvoja hyvien työskentelytapojenrakentamiseenTyöpaikallamme tarjotaan tukeaajankäytön hallintaanOsuus vastaajista, %01020304050607080Digivälitteinen työMolemmatEi-digivälitteinen työ

Arvioi, miten työpaikan ulkopuolinen työ vaikuttaa seuraaviin asioihin työpaikallasi

Helpottaa paljon tai jonkin verran
Työn organisointiPalautuminen työstäTyötilojen käyttö ja suunnitteluYhteistyön toimivuusTyöntekijöiden yhdenvertaisuusEsihenkilötyö ja johtaminenTyöpaikan kehittämistoimintaTyön tulosten seurantaTietosuoja ja luottamuksellistenasioiden hoitaminenOsaamistarpeiden tunnistaminenTyöyhteisön yhteisöllisyydenylläpitäminenOsuus vastaajista, %01020304050607080Digivälitteinen työMolemmatEi-digivälitteinen työ

Arvioi, miten hyvin työpaikkasi työturvallisuuskäytännöt toimivat työpaikan ulkopuolisessa työssä

Erittäin hyvin
Työterveyspalvelujen saatavuusSäännölliset yksikkö-/tiimipalaveritTyöterveysyhteistyöYhteydenpito työsuojeluvaltuutettuun tai-päällikköönPerehdyttäminenEpäviralliset keskustelut esihenkilönkanssaTyöterveyshuollon työpaikkaselvitysTyötapaturmien tutkintaVarhainen tukiTyön opastusTurvallisuusohjeetVaarojen tunnistaminen ja riskienarviointiTurvallisuushavainnotTyöntekijöiden ergonomiaratkaisujentoteuttaminenToiminta ensiaputilanteissaOsuus vastaajista, %01020304050607080Digivälitteinen työMolemmatEi-digivälitteinen työ

Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita käsittelevä kysely. Vuonna 2022 vaihtuvana teemana oli työsuojelu ja työpaikan ulkopuolinen työ.

Kuvaus

Tulokset perustuvat Työsuojelupaneeliin, jossa Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle otokselle lähetetään kerran vuodessa sähköinen kysely työsuojelusta ja kulloinkin ajankohtaisista työpaikkojen toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Vuonna 2022 vaihtuvana teemana oli työsuojelu ja työpaikan ulkopuolinen työ.

Työsuojelupaneelin tarkoituksena on tukea työsuojeluhenkilöstön työtä: kyselyn tulokset antavat vinkkejä siitä, millaisiin asioihin työpaikoilla tulisi kiinnittää huomiota. Kysely tarjoaa myös tietoa ajankohtaisten työelämäasioiden tilasta suomalaisilla työpaikoilla.

Paneeli toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä.

Mitä kuvaajat esittävät

Kuvaajat esittävät työsuojelupäälliköiden ja työsuojeluvaltuutettujen omaa arviota työsuojelusta työpaikan ulkopuolisessa työssä.

Aineisto koostuu marras-joulukuussa 2022 toteutetusta kyselystä, jossa työpaikan ulkopuoliseen työhön liittyviin kysymyksiin vastasi 372 henkilöä. Heistä 64 % oli työsuojeluvaltuutettuja ja 35 % työsuojelupäälliköitä.

Lue lisää

Yhteystiedot

Minna Toivanen

+358 30 474 2665

Hanna Uusitalo

+358 30 474 8666

Jarna Savolainen

+358 40 561 2022

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää
Aineisto
8.2.2024

Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa

Kysely kertoo työpaikkojen ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä työsuojelun näkökulmasta.

Alateemat
Analyysi
15.2.2023

Työturvallisuuden hallinnassa eroja ja yhtäläisyyksiä digivälitteisessä ja ei-digivälitteisessä työpaikan ulkopuolisessa työssä

Työpaikan ulkopuolisessa työssä säännöllinen yhteydenpito keskeinen keino tukea henkilöstön työtuvallisuutta ja työhyvinvointia

Analyysi
24.3.2022

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia työturvallisuuteen tunnistettu vielä vähän

Noin puolet työpaikoista on tunnistanut ilmastonmuutoksen vaikutuksia työpaikalla, mutta niitä ei juurikaan ole käsitelty työturvallisuuden näkökulmasta