Aineisto
4.5.2022
Alateemat

Työsuojeluvalvonnan valvontatiedot

Työsuojelutarkastukset ja tarkastetut asiat vuosina 2017-2022

Lataa data

Työsuojeluviranomaisen Vera-valvontatietojärjestelmä sisältää tietoa työnantajista ja työnantajien työpaikoista sekä työsuojeluvalvonnan valvontatoimenpiteistä ja työsuojeluviranomaisen päätösvalmistelusta. Veraa käytetään työsuojeluviranomaisen valvontatoimintaan.

Kuvaus

Työterveyslaitoksen ja työsuojeluviranomaisten yhteisprojektissa tuotettu aineistojulkaisu on työsuojeluvalvonnan ensimmäinen avoimen datan julkaisu. Aineisto kattaa tarkastukset vuosilta 2017-2022, ja työpaikkatarkastuksia aineistossa on yhteensä lähes 130 000. Tarkastettuja työnantajia on lähes 48 000 ja työpaikkoja yli 79 000.

Aineiston julkaiseminen Työelämätieto-palveluun on osa työsuojeluvalvonnan avoimen datan julkaisemisen suunnitelmaa. Avoimen datan lähtökohtina ovat hallinnon avoimuuden, tiedon jakamisen, yhteentoimivuuden ja yhteiskäytön hyväksytyt periaatteet. Tiedon avaamisen periaatteet on hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätöksessä julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä (3.3.2011).

Mitä mittarit esittävät

Aineisto koostuu vuosien 2017-2022 työsuojelutarkastusten valvontatiedoista. Mittaristo mahdollistaa työsuojelutarkastusten yhteydessä tarkastettujen asioiden lukumäärätietojen vertailun toimialoittain ja asialuokittain, ja lisäksi mittaristosta löytyy tietoa tarkastettujen asioiden lainmukaisuudesta. Mikäli tarkastettava asia ei ole lainmukaisessa kunnossa työpaikalla, työsuojelutarkastaja antaa siitä velvoitteen. Analyysisivulla on kerrottu tarkemmin mitä eri velvoitteet tarkoittavat.

Jotta julkaistava aineisto olisi ymmärrettävää ja käytettävää, on tarkastettavien asioiden luettelo jaettu teemojen alle. Nämä teemat ovat:

  • Työsuhde (esim. työsopimukset, vuosilomat)
  • Fyysinen työympäristö (esim. asbestityö, tärinä)
  • Psykososiaalinen työympäristö (esim. häirintä ja epäasiallinen kohtelu, psykososiaalinen kuormitus)
  • Turvallisuuden johtaminen (esim. työnantajan yleiset velvollisuudet, työtapaturmien torjunta)
  • Harmaa talous (esim. tilaajavastuuasiat, ulkomaalaiset työntekijät)

Osa tarkastettavista asioista on sellaisia, että ne voivat kuulua kahden eri teeman alle. Esimerkiksi tarkastettavan asian ”Nuorille työntekijöille vaaralliset työt” teemoina ovat sekä fyysinen työympäristö ja turvallisuuden johtaminen. Toinen esimerkki samasta yhdistelmästä on ”Syöpävaaralliset tekijät ja perimää vaurioittavat aineet”. ”Vuokratyövoiman käyttö” kattaa teemana työsuhteen ja harmaan talouden.

Tähän Työelämätieto-palvelun datasivuun liittyy myös analyysisivu: Työsuojeluvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että työ Suomessa on tervettä, turvallista ja reilua.

Lue lisää

Yhteystiedot

Antti Ikonen

+358 2 9501 6257

Teija Inkilä

+358 2 9516 3484

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää
Analyysi
9.10.2023

Työsuojeluvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että työ Suomessa on tervettä, turvallista ja reilua

Työsuojeluvalvonnan toimintaa suorittavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja sitä ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Alateemat