Aineisto
7.10.2020
Alateemat

Sote-alalla johdetaan valmentavasti

Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla

Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla​​

Lataa data
2023
Fysio- ja toimintaterapeutit

Valmentava johtaminen (Fysio- ja toimintaterapeutit)

Ei kysytty 2023

Vaikutusmahdollisuudet (Fysio- ja toimintaterapeutit)

Tässä vertailet valitsemaasi ammattia sen johtamisen laadulta samankaltaisimpaan ja erilaisimpaan ammattiin.
Eivaikutusmahdollisuuksiamuutoksiin työssä​Osuus vastaajista, %​0510152025303540Ammatti, jolla samankaltaisimmat tulokset​Fysio- ja toimintaterapeutitLääkärit
Eivaikutusmahdollisuuksiamuutoksiin työssä​Osuus vastaajista, %​010203040506070Ammatti, jolla erilaisimmat tulokset​Fysio- ja toimintaterapeutitPalomiehet

Johtamisen laatu​ (2023)

Viisi ammattia, joissa johtamisen laatu on korkein

Ei kysytty 2023

Yksi Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn osa-alueista on johtaminen ja esihenkilötyö. Osa-alueessa selvitetään muun muassa esihenkilöiden johtamistapaa sekä henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työssä tapahtuviin muutoksiin.

Kuvaus

Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely on suunnattu hyvinvointialueiden henkilöstölle. Kyselyä on toteutettu vuosittain sote-kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä vuodesta 2018 alkaen. Kyselyssä on ollut mukana 4–9 sote-organisaatiota ja 10 000–25 000 vastaajaa. Kyselyn tulokset käsitellään hyvinvointialueiden työyksiköissä ja johtoryhmissä, ja niiden perusteella kehitetään henkilöstön työhyvinvointia. Säännöllisesti toteutetuilla kyselyillä sote-organisaatiot saavat vertailutietoa työhyvinvoinnin muutoksista, myös suhteessa muihin kyselyyn osallistuneisiin hyvinvointialueisiin. Kokemukset esihenkilötyöstä ja vaikutusmahdollisuuksista työssä tapahtuviin muutoksiin ovat yksi kyselyn osa-alueista.

Mitä mittarit esittävät

Johtamisen ja esihenkilötyön kysymyksistä on tarkasteltavana esihenkilön toiminta työn ja muun elämän ristiriitojen ratkaisemisessa sekä kolme mittaria, jotka kuvaavat sitä, miten hyvin esihenkilön koetaan johtavan valmentavalla otteella. Lisäksi tarkasteltavana on henkilöstön kokemukset mahdollisuudesta vaikuttaa työssä tapahtuviin muutoksiin. Viimeisenä on yhteenvetokuvaaja johtamisen laadusta, johon on laskettu keskiarvo yllä olevien neljän valmentavan johtamisen mittarin prosenttiosuuksista sekä ”ei vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin työssä” -mittarin prosenttiosuus käänteisenä, jolloin keskiarvoon lasketaan prosenttiosuus vastaajista, jotka kokevat vähintään jonkin verran vaikutusmahdollisuuksia.

Mittareita voi vertailla joko ammattiryhmittäin tai esihenkilöaseman mukaan. Valmentavan johtamisen ammattiryhmävertailussa voi vertailla ryhmän tuloksia suhteessa kaikkiin vastaajiin. Vaikutusmahdollisuuksia voi vertailla suhteessa ammattiryhmään, jossa tulokset ovat lähimpänä ja kauimpana tarkasteltavana olevaa ammattiryhmää.

Tietoaineisto koostuu Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn vastauksista, ja sitä päivitetään vuosittain.

Lue lisää

Vinkkejä sinulle, sotealan esihenkilö
Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely

Yhteystiedot

Risto Nikunlaakso

+358 30 474 2505

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Valmentava johtaminen saa kiitosta sote-alalla

Sote-alalla esihenkilöt saavat positiivista palautetta johtamisestaan. Valtaosa työntekijöistä pitää esihenkilön johtamistapaa oikeudenmukaisena ja valmentavana.

Alateemat