Aineistot

Sote-alalla johdetaan valmentavasti

Julkaistu 7.10.2020

Toistuva kysely

Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla​​

2019
Fysio- ja toimintaterapeutit

Valmentava johtaminen (Fysio- ja toimintaterapeutit)

Esimies ratkaisee joustavastityön ja muun elämän välisiäristiriitoja yhdessätyöntekijöiden kanssaLähiesimies kannustaa alaisiaitsenäiseen työskentelyynLähiesimies kannustaa alaisiayhteistyöhönLähiesimies vahvistaaalaistensa kyvykkyyttäOsuus vastaajista, %​010203040506070Fysio- ja toimintaterapeutitAmmatit keskimäärin

Vaikutusmahdollisuudet (Fysio- ja toimintaterapeutit)

Tässä vertailet valitsemaasi ammattia sen johtamisen laadulta samankaltaisimpaan ja erilaisimpaan ammattiin.
Ei vaikutusmahdollisuuksiamuutoksiin työssä​Osuus vastaajista, %​0510152025303540Fysio- ja toimintaterapeutitSosiaalityöntekijätAmmatti, jolla samankaltaisimmat tulokset​
Ei vaikutusmahdollisuuksiamuutoksiin työssä​Osuus vastaajista, %​05101520253035404550Fysio- ja toimintaterapeutitLaboratorionhoitajat ja laborantitAmmatti, jolla erilaisimmat tulokset​

Johtamisen laatu​ (2019)

Viisi ammattia, joissa johtamisen laatu on korkein
Ylihoitajat jaosastonhoitajatJohto jaerityisasiantuntijaFysio- jatoimintaterapeutitSosiaali- ja muutohjaajatLääkäritProsenttia, %01020304050607080Mittareiden keskiarvo

Esimiesaseman vaikutus johtamiseen​​​

2019

Valmentava johtaminen

Esimies ratkaisee joustavastityön ja muun elämän välisiäristiriitoja yhdessätyöntekijöiden kanssaLähiesimies kannustaa alaisiaitsenäiseen työskentelyynLähiesimies kannustaa alaisiayhteistyöhönLähiesimies vahvistaaalaistensa kyvykkyyttäOsuus vastaajista, %​0102030405060708090Päälliköt ja johtoLähiesimiehetEi esimiesasemaa

Vaikutusmahdollisuudet

Esimiesasema lisää vaikutusmahdollisuuksia​.
Ei vaikutusmahdollisuuksiamuutoksiin työssä​Osuus vastaajista, %​05101520253035404550Päälliköt ja johtoLähiesimiehetEi esimiesasemaa

Yksi Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn osa-alueista on johtaminen ja esimiestyö. Siinä selvitetään muun muassa esimiesten johtamistapaa sekä henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työssä tapahtuviin muutoksiin.

Kuvaus

Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely on suunnattu sote-kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien henkilöstölle. Kyselyä on toteutettu vuosittain vuodesta 2018 alkaen. Kyselyssä oli vuonna 2018 mukana 7 sote-organisaatiota ja noin 24 000 vastaajaa. Vuonna 2019 organisaatioita oli mukana 9 ja vastaajia noin 21 000. Kyselyn tulokset käsitellään sote-organisaatioiden työyksiköissä ja johtoryhmissä, ja niiden perusteella kehitetään henkilöstön työhyvinvointia. Säännöllisesti toteutetuilla kyselyillä sote-organisaatiot saavat vertailutietoa työhyvinvoinnin muutoksista, myös suhteessa muihin kyselyyn osallistuneisiin sote-organisaatioihin. Kokemukset esimiestyöstä ja vaikutusmahdollisuuksista työssä tapahtuviin muutoksiin ovat yksi kyselyn osa-alueista.

Mitä mittarit esittävät

Johtamisen ja esimiestyön kysymyksistä on tarkasteltavana esimiehen toiminta työn ja muun elämän ristiriitojen ratkaisemisessa sekä kolme mittaria, jotka kuvaavat sitä, miten hyvin esimiehen koetaan johtavan valmentavalla otteella. Lisäksi tarkasteltavana on henkilöstön kokemukset heidän mahdollisuudesta vaikuttaa työssä tapahtuviin muutoksiin. Viimeisenä on yhteenvetokuvaaja johtamisen laadusta, johon on laskettu keskiarvo yllä olevien neljän valmentavan johtamisen mittarin prosenttiosuuksista sekä ”ei vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin työssä” -mittarin prosenttiosuus käänteisenä, jolloin keskiarvoon lasketaan prosenttiosuus vastaajista, jotka kokevat vähintään jonkin verran vaikutusmahdollisuuksia.

Mittareita voi vertailla joko ammattiryhmittäin tai esimiesaseman mukaan. Valmentavan johtamisen ammattiryhmävertailussa voi vertailla ryhmän tuloksia suhteessa kaikkiin vastaajiin. Vaikutusmahdollisuuksia voi vertailla suhteessa ammattiryhmään, jossa tulokset ovat lähimpänä ja kauimpana tarkasteltavana olevaa ammattiryhmää.

Tietoaineisto koostuu Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn vastauksista, ja sitä päivitetään vuosittain.

Yhteystiedot

Risto Nikunlaakso

+358 30 474 2505

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää