Hieman yli puolet (53 %) työsuojelupaneeliin vastanneista arvioi, että ilmastonmuutos on vaikuttanut oman työpaikan toimintaan vähintään jossain määrin, noin joka kymmenes (8 %) katsoi vaikutuksen olleen suurta tai laajaa. Useimmin mainittuja vaikutuksia olivat energiaratkaisut, materiaali- ja tuotevalinnat, kierrätys, päästöjen vähentäminen, ilmastoystävällinen strategia ja sään ääri-ilmiöihin varautuminen.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Lataa data

Millaisia ilmastonmuutokseen liittyviä asioita on noussut esiin ja miten ilmastonmuutos näkyy työpaikallasi?

412 vastausta
010203040Materiaali- ja tuotevalinnat (kierrätettävyys, eettisyys ym.)Materiaali- ja tuotevalinnat (kierrätettävyys, eettisyys ym.): 49 mainintakertaaKierrätysKierrätys: 47 mainintakertaaNostettu esiin strategiassa tai toiminnan suunnittelussaNostettu esiin strategiassa tai toiminnan suunnittelussa: 40 mainintakertaaPäästöjen vähentäminen: sähkö- ja hybridiautot latauspisteetPäästöjen vähentäminen: sähkö- ja hybridiautot latauspisteet: 40 mainintakertaaSään ääri-ilmiöt ja niiden vaikutukset ja niihin varautuminenSään ääri-ilmiöt ja niiden vaikutukset ja niihin varautuminen: 37 mainintakertaaKäytettävän energian ympäristöystävällisyysKäytettävän energian ympäristöystävällisyys: 35 mainintakertaaEnergian säästö, energiatehokkuusEnergian säästö, energiatehokkuus: 33 mainintakertaaNäkyy liiketoiminnassaNäkyy liiketoiminnassa: 33 mainintakertaaEtätyöskentelyEtätyöskentely: 31 mainintakertaaJätteiden minimointi tai lajitteluJätteiden minimointi tai lajittelu: 28 mainintakertaaHiilijalanjäljen seuraaminen ja pienentäminenHiilijalanjäljen seuraaminen ja pienentäminen: 23 mainintakertaaPaperin vähentäminenPaperin vähentäminen: 17 mainintakertaaKeskustelut aiheestaKeskustelut aiheesta: 14 mainintakertaaMatkojen vähentäminenMatkojen vähentäminen: 13 mainintakertaaHävikin minimointiHävikin minimointi: 12 mainintakertaaMainintojen lukumäärä

Lainauksia vastauksista:


 • Ohjeiden laadinnassa ja tapauskohtaisessa tulkinnassa.
 • Tuotannossa huomioidaan aihe valitsemalla energiaystävällisiä komponentteja.
 • Olemme viimeisten vuosien aikana tehostaneet kierrätystä.
 • Kuljetusten siirtäminen kaasu ja tai sähköautojen varaan vuoteen 2035 mennessä.
 • Yhtymän strategiaan on liitetty ilmastonmuutos tavoite.
 • Muutamat todella kuumat kesät ja… ei ole viilentävää ilmastointia. On tuonut haasteita työssä jaksamiseen.
 • Käytetään sähköyhtiötä joka tuottaa sähkön tuulivoimalla.
 • Energian ja vedensäästökampanjat.
 • Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen alkaa näkymään myös tarjouspyynnöissä minkä vuoksi suositaan energiaystävällisempiä ratkaisuja suunnittelussa.
 • Etätyö on mahdollista monille, joka vähentää turhaa tarvetta autoilla.
 • ...

Riskinarviointi tavallisin keino ilmastonmuutokseen liittyvien työturvallisuusriskien hallintaan

Työpaikat olivat varautuneet ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallintaan muun muassa riskinarvioinnilla. Ilmastonmuutokseen liittyvät työturvallisuusriskit otetaan huomioon osana normaalia riskinarviointikäytäntöä. Lisäksi oli tartuttu kuumudelle altistumiseen, liukkauden torjuntaan ja oli annettu koulutusta ja ohjeistusta.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Lataa data

Millaista koulutusta ja osaamisen vahvistamista toivoisit jatkossa ilmastonmuutokseen liittyvien työturvallisuusriskien arviointiin ja hallintaan?

118 vastausta
05101520Laajasti kaikkea, asia on uusiLaajasti kaikkea, asia on uusi: 24 mainintakertaaPerustietoa, faktoja: koulutusta, tietoiskuja, webinaarejaPerustietoa, faktoja: koulutusta, tietoiskuja, webinaareja: 23 mainintakertaaTurvallisuusriskien tunnistaminen ja esiintuominenTurvallisuusriskien tunnistaminen ja esiintuominen: 23 mainintakertaaAla-/ammattikohtaista tietoa riskeistä ja keinoistaAla-/ammattikohtaista tietoa riskeistä ja keinoista: 11 mainintakertaaKonkreettisia esimerkkejä ja keinojaKonkreettisia esimerkkejä ja keinoja: 10 mainintakertaaMateriaalia kehittämisen tueksiMateriaalia kehittämisen tueksi: 10 mainintakertaaAiheen esiintuonti, keskustelutAiheen esiintuonti, keskustelut: 9 mainintakertaaÄäriolosuhteet, sään muutokset: vaikutukset, suojautuminenÄäriolosuhteet, sään muutokset: vaikutukset, suojautuminen: 8 mainintakertaaMainintojen lukumäärä

Lainauksia vastauksista:


 • Yleisesti kaikkea, ei olla kovin paljon mietitty ilmaston muutokseen liittyen.
 • Asiallista tietopohjaista koulutusta.
 • Vaarojen ja haittojen arviontiin liittyen.
 • Yleisesti mahdollisimman paljon tietoutta mm. eri toimialoilta, eri toimialojen erityispiirteet eli näiden arviointi ja ennakointi.
 • Ainakin konkreettisia keinoja työpaikalla energian säästämiseksi ja kierrättämiseksi.
 • Valmiita koulutuspaketteja tai materiaalia, jonka avulla asiaa voisi työpaikalla käsitellä ym aiheista.
 • Toivoisin ylipäätään sitä, että siitä keskusteltaisiin enemmän ja pidettäisiin asiaa esillä.
 • Sään ääri-ilmiöiden tuottamat fysiologiset rasitustekijät, niiden tunnistaminen ja keinot vaikutusten vähentämiseen.
 • ...

Työpaikoilla kaivataan monipuolista ja laaja-alaista tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja hallinnasta työturvallisuusnäkökulmasta

Työsuojeluhenkilöstö koki, että ilmastonmuutos on uusi asia työsuojelussa, minkä vuoksi asiasta kaivattiin laaja-alaista ja monipuolista tietoa: perustietoa, faktoja, tietoa turvallisuusriskien tunnistamisesta sekä ala- ja ammattikohtaista tietoa. Aiheesta toivottiin helposti hyödynnettäviä webinaareja ja tietoiskuja, konkreettisia esimerkkejä ja keinoja sekä materiaalia työpaikalla yhteisesti käsiteltäväksi.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Lataa data

Mitä toimia on tehty ilmastonmuutokseen liittyvien työturvallisuusriskien hallitsemiseksi?

140 vastausta
0102030405060Riskien arviointiRiskien arviointi: 61 mainintakertaaKuumuudelle altistumisen vähentäminenKuumuudelle altistumisen vähentäminen: 36 mainintakertaaKoulutus, perehdytys, ohjeistusKoulutus, perehdytys, ohjeistus: 18 mainintakertaaLiukkauden torjuntaLiukkauden torjunta: 11 mainintakertaaMainintojen lukumäärä

Lainauksia vastauksista:


 • Vaarojen arvioinnissa on käsitelty lämpötiloja, hellettä, liukkautta jne. ja mietitty ennaltaehkäiseviä keinoja ja suojautumismenetelmiä.
 • Riskienarvioinnissa huomioitu sähköautojen lisääntyminen, litiumakkujen sammuttamisen vaikeus.
 • Hellejaksojen aikana tarjottu henkilökunnalle mahdollisuutta pitää useammin taukoja sekä talo on tarjonnut virvokkeita nestehukan välttämiseksi.
 • Hankittu parempia jäähdytyslaitteita sekä IV-laiteita
 • Esim. kampanjointi ja koulutusmateriaali koskien turvallista työ- ja työmatkaliikkumista.
 • Säännöllisissä koulutuksissa otetaan huomioon yhtenä teemaelementtinä
 • Piha-alueen ja sisäänkäynnin liukkauteen talvikautena on kiinnitetty huomiota
 • ...

Ilmastonmuutokseen liittyvien työturvallisuusriskien ennakointi vähäistä

Ilmastonmuutokseen liittyvien työturvallisuusriskien seuranta oli vähäistä, lähinnä hyödynnettiin olemassa olevia seurantakäytäntöjä (esim. riskinarviointi, sääolosuhteiden seuraaminen) ja seurattiin yleistä keskustelua ja uutisointia.

Lataa data

Miten työpaikkasi seuraa ja ennakoi ilmastonmuutoksen liittyviä työturvallisuusriskejä?

115 vastausta
01020304050Ei seurata mitenkäänEi seurata mitenkään: 51 mainintakertaaKuuluu osana systemaattista ja/tai seurantaa ennakointia Kuuluu osana systemaattista ja/tai seurantaa ennakointia : 27 mainintakertaaJohto tai työsuojeluhenkilöstö seuraaJohto tai työsuojeluhenkilöstö seuraa: 12 mainintakertaaUutisten ja yleisen keskustelun seurantaaUutisten ja yleisen keskustelun seurantaa: 12 mainintakertaaSeuranta on yksittäisten henkilöiden tai tilanteiden varassaSeuranta on yksittäisten henkilöiden tai tilanteiden varassa: 8 mainintakertaaMainintojen lukumäärä

Lainauksia vastauksista:


 • Tietääkseni tällä hetkellä ei mitenkään tai ei ainakaan ole tullut missään esille.
 • Sää on ollut aina vaikuttava osatekijä työssämme ja näin osana työtehtävän riskikartoitusta.
 • Seuraamme yleistä keskustelua aiheesta.
 • Konsernin sustainability-työryhmä ohjaa politiikkaa ja käytännön toimia.
 • Ei aktiivisesti, satunnaisesti, jos nousee otsikoihin tai tapahtuu jotain, josta huomataan asia.
 • ...