Alustatalous ja digitaalisten alustojen kautta välitettävät työt ovat olleet suuresti esillä julkisessa keskustelussa. Niin kutsutussa ’alustatyössä’ alustat ovat työn tekijöiden ja ostajien kohtaamisen markkinapaikkoja. Aihepiiri ja sen käsitteistö on vielä hyvin vakiintumatonta. On kuitenkin olemassa monia tapoja hahmottaa, mitä alustatyö on ja kuinka se muuttaa työelämää. (katso lähteet)

Alustat muuttavat käytännöillään työn tekemisen ja organisoinnin tapoja. Tämän vuoksi alustatyö kiinnostaa niin tutkijoita, lainsäätäjiä, yrityksiä kuin myös kolmannen sektorin toimijoita. Tiedolle alustatyöstä on suuri tarve.

Tämän listauksen tarkoituksena on kartoittaa työtä välittävien yritysten kenttää Suomessa ja tunnistaa kansainvälisiä alustayrityksiä, joiden kautta suomalaiset työllistyvät. Lista ei ole kuvaus Suomessa tehtävästä alustatyöstä tai sen laajuudesta, vaan sen tarkoituksena on tarjota tietoa siitä, millaisia työtä välittäviä alustayrityksiä on olemassa ja millaista alustatyötä Suomessa tehdään.

Tämä kartoitus on osa Työterveyslaitoksen Reilu työ alustoilla – Reita -tutkimusta, jossa tutkitaan ja edistetään alustatyön reiluutta Suomessa.

Tervetuloa mukaan täydentämään listaa!

Miten työtä välittävä alustayritys määritetään? Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi, voiko työsuhteessa tehtävä työ, kuten vuokratyö, olla alustatyötä ja voiko yritys olla alustayritys, jos digitaaliset alustat ovat yksi yrityksen tapa muiden joukossa välittää keikkamuotoista työtä. Lisäksi työn ja töiden välityksen organisointi alustojen kautta on moninaista, mikä vaikeuttaa määrittelyä.

Monet henkilöstöpalveluyritykset ja niiden asiakasyritykset käyttävät digitaalisia alustoja tarjotessaan keikkatyötä tai työvuoroja työntekijöilleen. Taksinvälityspalveluissa digitaalisten alustojen rooli kyytien organisoinnissa vaihtelee. On mahdollista, että digitalisaation edetessä rajanveto digitaalisten alustayritysten tai muiden keikkatyötä välittävien yritysten välillä muodostuu entistä hankalammaksi.

Lisäksi alustatyöhön liittyy erilaisia joukkoistamisen ratkaisuja, joiden kohdalla on ajoittain epäselvää, onko kyse työstä. Yksi tällainen on ns. mikrotyö (tai klikkityö), jossa tyypillisiä ovat lyhyet ja yksinkertaiset toimeksiannot (kuten erilaiset luokittelutehtävät, kyselyihin vastaamiset yms.) joista maksettavat korvaukset ovat hyvin pieniä. Listaan on nostettu syksyn 2023 päivityksessä muutamia esimerkkejä tällaisista mikrotyötä tarjoavista alustoista.

Uusia alustayrityksiä syntyy jatkuvasti ympäri maailmaa. Kutsummekin teitä kaikkia mukaan listan täydentämiseen. Mikäli tiedossasi on yrityksiä, jotka voisivat sopia alla oleviin kriteereihin, mutta eivät ole listassa mukana, pyydämme teitä lähettämään ehdotuksenne Jere Immoselle alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Koska lista on vielä prototyyppi, otamme mielellämme vastaan ehdotuksia myös siitä, kuinka listausta, sen kriteereitä ja sen tietosisältöä voisi kehittää. Listaan tehdään täydennyksiä ja muokkauksia noin puolen vuoden välein.

Kriteereitä listaan kuuluville alustayrityksille:

 1. Työn välittämiseen osallistuu vähintään kolme tahoa: alustayritys, ostaja ja työn tarjoaja.
 2. Alustayrityksellä on käytössään digitaalinen alusta keikkojen, projektien tai määrämittaisten työsuhteiden välittämiseen ja hallinnointiin.
  • Hallinnointi voi tarkoittaa esimerkiksi digitaalisia arviointimekanismeja, algoritmiavusteista tekijän valintaa tai yhteydenpitoa ja rahallisten transaktioiden hoitamista alustan kautta.
 3. Työn välittäminen ja sen hallinta on alustayrityksen liiketoimintaa tai osa sitä.
  • Pelkät työnhakusivustot tai avoimet osaamisen markkinointiprofiilit eivät täytä keikkojen hallinnoinnin kriteeriä.
 4. Alustayritykset asemoituvat työn tarjoajan ja ostajan väliin. Työorganisaatioiden sisäiset viestintä- ja sisällönhallintajärjestelmät eivät kuulu joukkoon.
  • Työn tarjoajat voivat olla alustayrityksissä myös työntekijöinä. Esimerkiksi vuokratyöfirmat, jotka hyödyntävät digitaalisia alustoja keikkojen hallinnoinnissa edellä kuvatulla tavalla, on laskettu mukaan joukkoon.
  • Alustan käyttäjäksi/työn tarjoajaksi tai työn ostajaksi hakeminen on vapaata. Alustayrityksellä voi tosin olla rajoitteita siihen, ketkä pääsevät alustalle.
 5. Välitettävänä palveluna on työpanos.
  • Ei esimerkiksi tavaran myyntiä tai asunnon tai kulkuneuvon vuokraamista.
 6. Yritys tai osa yrityskonsernia on rekisteröity Suomeen, yrityksellä on suomenkohtaista toimintaa tai yrityksen kautta työllistyy suomalaisia.

Lista työtä välittävistä alustayrityksistä

Valitse toimiala
YritysY-tunnusToimiala
124 Center Oy2774786-8Rakennus- ja huoltopalvelut
2Amazon Mechanical TurkMikrotyöt
3BabysitsKotitalouspalvelut
4Best Best Talent Platform Oy (Ferovalo)2763172-6Ammattilaispalvelut
5Boksi.com2913651-8Ammattilaispalvelut
6BoltKuljetuspalvelut
7Bolt.Works Oy2041555-3Rakennus- ja huoltopalvelut
8Care.comKotitalouspalvelut
9ClickworkerMikrotyöt
10Crowdsorsa (Finnora Oy)2633818-1Mikrotyöt
11Crowst Oy2718808-2Mikrotyöt
12EarlyBird (Early Bird Oy)0680428-8Kuljetuspalvelut
13Fiuge Oy2934328-5Kuljetuspalvelut
14FiverrKansainväliset freelancer-alustat
15Foodora (Delivery Hero Finland Oy) (Delivery Hero Finland Logistics Oy)1936684-6 (2435555-1)Kuljetuspalvelut
16FoxDo Oy2956854-8Rakennus- ja huoltopalvelut
17Freedomly.io3150366-3Ammattilaispalvelut
18Freelancer.comKansainväliset freelancer-alustat
19Gixon (Libera la musica Oy)2830471-9Ammattilaispalvelut
20Guru.com Kansainväliset freelancer-alustat
21Helpdor Oy2844881-9Kotitalouspalvelut Rakennus- ja huoltopalvelut Kuljetuspalvelut
22Hero241026196-8Rakennus- ja huoltopalvelut
23HemmaKoti3101984-7Kotitalouspalvelut
24Hoiwa3122829-4Ammattilaispalvelut
25Kodinpro (Easoft KodinPro Oy)2914345-1Rakennus- ja huoltopalvelut
26Kodinplaza (Business Brothers Finland Oy)2640348-1Rakennus- ja huoltopalvelut
27Matchmade (Shark Punch Oy)2618428-2Ammattilaispalvelut
28Minduu (AtCare Oy)2482860-3Ammattilaispalvelut
29MobrogMikrotyöt
30Muuttomaailma (Alma Mediapartners Oy)2307556-6Kuljetuspalvelut
31MyXline (Miwotec Oy)2285641-6Kuljetuspalvelut
32Nerot.fi (Somella Oy)2440368-0Ammattilaispalvelut
33OmaUrakka.fi (miniSolution Oy)3224855-3Rakennus- ja huoltopalvelut
34Onnexi2873321-4Kotitalouspalvelut
35PeoplePerHourKansainväliset freelancer-alustat
36Proz.comKansainväliset freelancer-alustat
37Remppatori (Schibsted SMB Oy)3281067-3Rakennus- ja huoltopalvelut
38SitlyKotitalouspalvelut
39Solved - The Cleantech Company Oy2541349-3Ammattilaispalvelut
40Somessa.com 2595233-1Ammattilaispalvelut
41SoTender (Koivu Solutions Oy)2869570-5Ammattilaispalvelut
42SuperprofAmmattilaispalvelut
43Tiitus (Profiili Recruitment Oy)3107691-3Ammattilaispalvelut
44Timma Oy2412479-6Ammattilaispalvelut
45ToogitKansainväliset freelancer-alustat
46Treamer (Treamer Finland Oy) (Treamer Oy)2824489-1 (2699312-7)Ammattilaispalvelut
47Tulka Oy2757909-1Ammattilaispalvelut
48Työntekijöitä.fi (SLP Group Oy)2485076-3Kotitalouspalvelut Ammattilaispalvelut Rakennus- ja huoltopalvelut
49Uber Finland Oy2636362-7Kuljetuspalvelut
50UpworkKansainväliset freelancer-alustat
51Urakkadiili (Devea Oy)2331422-1Rakennus- ja huoltopalvelut
52Urakkamaailma (Alma Mediapartners Oy)2307556-6Rakennus- ja huoltopalvelut
53Valokuvaajat.fi (Polarico Oy)2490890-2Ammattilaispalvelut
54Wolt (Wolt Enterprises Oy)2646674-9Kuljetuspalvelut
55Work Pilots Oy2718776-8Kotitalouspalvelut Ammattilaispalvelut
56Yango (Global DC Ltd)2541661-9Kuljetuspalvelut
57YoopiesKotitalouspalvelut
58Youpret2761915-3Ammattilaispalvelut

Lähdeviite Eurofoundin erotteluun: Typology.

*Kotitalouspalvelut tarkoittavat kotitalouksille tarjottavia palveluja. Ammattilaispalvelut tarkoittavat ammatillista osaamista vaativia töitä. Eurofoundin luokittelussa on tunnistettu kolme keskeistä alustatyön toimialaluokkaa ja pääosin tämä lista noudattelee kyseistä luokitusta. Rakennus- ja huoltopalveluja tarjoavat yritykset on tässä listauksessa eroteltu omaksi ryhmäkseen niiden suuren määrän vuoksi. Lisäksi listassa on erotettu omaksi luokakseen kansainväliset freelancer-alustat, joiden kautta voi työllistyä monien alojen töihin globaalisti. Tämän lisäksi kansainvälisistä ja kansallisista alustoista on erotettu omaksi ryhmäkseen yksinkertaisia toimeksiantoja pienillä korvauksilla tarjoavat mikrotyöalustat