Alustatalous ja digitaalisten alustojen kautta välitettävät työt ovat olleet suuresti esillä julkisessa keskustelussa. Niin kutsutussa ’alustatyössä’ alustat ovat työn tekijöiden ja ostajien kohtaamisen markkinapaikkoja. Aihepiiri ja sen käsitteistö on vielä hyvin vakiintumatonta. On kuitenkin olemassa monia tapoja hahmottaa, mitä alustatyö on ja kuinka se muuttaa työelämää. (katso lähteet)

Alustat muuttavat käytännöillään työn tekemisen ja organisoinnin tapoja. Tämän vuoksi alustatyö kiinnostaa niin tutkijoita, lainsäätäjiä, yrityksiä kuin myös kolmannen sektorin toimijoita. Tiedolle alustatyöstä on suuri tarve.

Tämän listauksen tarkoituksena on kartoittaa työtä välittävien yritysten kenttää Suomessa ja tunnistaa kansainvälisiä alustayrityksiä, joiden kautta suomalaiset työllistyvät. Lista ei ole kuvaus Suomessa tehtävästä alustatyöstä tai sen laajuudesta, vaan sen tarkoituksena on tarjota tietoa siitä, millaisia työtä välittäviä alustayrityksiä on olemassa ja millaista alustatyötä Suomessa tehdään.

Tämän kartoituksen tekeminen aloitettiin osana Työterveyslaitoksen Reilu työ alustoilla – Reita -tutkimusta.

Tervetuloa mukaan täydentämään listaa!

Miten työtä välittävä alustayritys määritetään? Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi, voiko työsuhteessa tehtävä työ, kuten vuokratyö, olla alustatyötä ja voiko yritys olla alustayritys, jos digitaaliset alustat ovat yksi yrityksen tapa muiden joukossa välittää keikkamuotoista työtä. Lisäksi työn ja töiden välityksen organisointi alustojen kautta on moninaista, mikä vaikeuttaa määrittelyä.

Monet henkilöstöpalveluyritykset ja niiden asiakasyritykset käyttävät digitaalisia alustoja tarjotessaan keikkatyötä tai työvuoroja työntekijöilleen. Taksinvälityspalveluissa digitaalisten alustojen käyttö on yleistä ja niiden rooli kyytien organisoinnissa vaihtelee. On mahdollista, että digitalisaation edetessä rajanveto digitaalisten alustayritysten ja muiden keikkatyötä välittävien yritysten välillä muodostuu entistä hankalammaksi.

Lisäksi alustatyöhön liittyy erilaisia joukkoistamisen ratkaisuja, joiden kohdalla on ajoittain epäselvää, onko kyse työstä. Yksi tällainen on ns. mikrotyö (tai klikkityö), jossa tyypillisiä ovat lyhyet ja yksinkertaiset toimeksiannot (kuten erilaiset luokittelutehtävät, kyselyihin vastaamiset yms.) joista maksettavat korvaukset ovat hyvin pieniä. Listaan on nostettu syksyn 2023 päivityksessä muutamia esimerkkejä tällaisista mikrotyötä tarjoavista alustoista.

Uusia alustayrityksiä syntyy jatkuvasti ympäri maailmaa. Kutsummekin teitä kaikkia mukaan listan täydentämiseen. Jere Immonen on tutkinut alustatalouden työelämävaikutuksia ja digitaalisesti organisoitua keikkatyötä. Mikäli tiedossasi on yrityksiä, jotka voisivat sopia alla oleviin kriteereihin, mutta eivät ole listassa mukana, pyydämme teitä lähettämään ehdotuksenne Jere Immoselle. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia myös siitä, kuinka listausta, sen kriteereitä ja sen tietosisältöä voisi kehittää. Listaan tehdään täydennyksiä ja muokkauksia noin puolen vuoden välein.

Kriteereitä listaan kuuluville alustayrityksille:

 1. Työn välittämiseen osallistuu vähintään kolme tahoa: alustayritys, ostaja ja työn tarjoaja.
 2. Alustayrityksellä on käytössään digitaalinen alusta keikkojen, projektien tai määrämittaisten työsuhteiden välittämiseen ja hallinnointiin.
  • Hallinnointi voi tarkoittaa esimerkiksi digitaalisia arviointimekanismeja, algoritmiavusteista tekijän valintaa tai yhteydenpidon ja rahallisten transaktioiden hoitamista alustan kautta.
 3. Työn välittäminen ja sen hallinta on alustayrityksen liiketoimintaa tai osa sitä.
  • Pelkät työnhakusivustot eivät täytä keikkojen hallinnoinnin kriteeriä.
 4. Alustayritykset asemoituvat työn tarjoajan ja ostajan väliin.
  • Työn tarjoajat voivat tosin tehdä keikkatyötä myös työsuhteessa alustayritykseen. Esimerkiksi vuokratyöfirmat, jotka hyödyntävät digitaalisia alustoja keikkojen hallinnoinnissa edellä kuvatulla tavalla, on laskettu mukaan joukkoon.
  • Alustan käyttäjäksi/työn tarjoajaksi tai työn ostajaksi hakeminen on vapaata. Alustayrityksellä voi tosin olla rajoitteita siihen, ketkä pääsevät alustalle.
 5. Välitettävänä palveluna on työpanos.
  • Ei esimerkiksi tavaran myyntiä tai asunnon tai kulkuneuvon vuokraamista.
 6. Yritys tai osa yrityskonsernia on rekisteröity Suomeen, yrityksellä on suomenkohtaista toimintaa tai yrityksen kautta työllistyy suomalaisia.

Lista työtä välittävistä alustayrityksistä

Valitse toimiala
YritysY-tunnusToimiala
124 Center Oy2774786-8Rakennus- ja huoltopalvelut
299DesignsKansainväliset freelancer-alustat
3Amazon Mechanical TurkMikrotyöt
4BabysitsKotitalouspalvelut
5Best Best Talent Platform Oy (Ferovalo)2763172-6Ammattilaispalvelut
6Biila2205993-5Kuljetuspalvelut
7Boksi.com2913651-8Ammattilaispalvelut
8BoltKuljetuspalvelut
9Bolt.Works Oy2041555-3Rakennus- ja huoltopalvelut
10Care.comKotitalouspalvelut
11ClickworkerMikrotyöt
12Crowdsorsa (Finnora Oy)2633818-1Mikrotyöt
13Crowst Oy2718808-2Mikrotyöt
14DesignHillKansainväliset freelancer-alustat
15DribbbleKansainväliset freelancer-alustat
16Fiuge Oy2934328-5Kuljetuspalvelut
17FiverrKansainväliset freelancer-alustat
18Foodora (Delivery Hero Finland Oy) (Delivery Hero Finland Logistics Oy)1936684-6 (2435555-1)Kuljetuspalvelut
19FoxDo Oy2956854-8Rakennus- ja huoltopalvelut
20Freedomly.io3150366-3Ammattilaispalvelut
21Freelancer.comKansainväliset freelancer-alustat
22Gixon (Libera la musica Oy)2830471-9Ammattilaispalvelut
23Guru.com Kansainväliset freelancer-alustat
24Hero241026196-8Rakennus- ja huoltopalvelut
25HemmaKoti3101984-7Kotitalouspalvelut
26Hoiwa3122829-4Ammattilaispalvelut
27Hubstaff talentKansainväliset freelancer-alustat
28Kodinpro (Easoft KodinPro Oy)2914345-1Rakennus- ja huoltopalvelut
29Kodinplaza (Business Brothers Finland Oy)2640348-1Rakennus- ja huoltopalvelut
30Konkari.com (Nextmile Oy)3223297-3 Ammattilaispalvelut
31Minduu (AtCare Oy)2482860-3Ammattilaispalvelut
32MobrogMikrotyöt
33Muuttomaailma (Alma Mediapartners Oy)2307556-6Kuljetuspalvelut
34MyXline (Miwotec Oy)2285641-6Kuljetuspalvelut
35Naapu3158541-9Kotitalouspalvelut
36Nerot.fi (Somella Oy)2440368-0Ammattilaispalvelut
37OmaUrakka.fi (miniSolution Oy)3224855-3Rakennus- ja huoltopalvelut
38Onnexi2873321-4Kotitalouspalvelut
39PeoplePerHourKansainväliset freelancer-alustat
40Proz.comKansainväliset freelancer-alustat
41Remppatori (Schibsted SMB Oy)3281067-3Rakennus- ja huoltopalvelut
42SitlyKotitalouspalvelut
43Solved - The Cleantech Company Oy2541349-3Ammattilaispalvelut
44Somessa.com 2595233-1Ammattilaispalvelut
45SoTender (Koivu Solutions Oy)2869570-5Ammattilaispalvelut
46SuperprofAmmattilaispalvelut
47Tiitus (Profiili Recruitment Oy)3107691-3Ammattilaispalvelut
48Timma Oy2412479-6Ammattilaispalvelut
49ToogitKansainväliset freelancer-alustat
50ToptalKansainväliset freelancer-alustat
51Treamer (Treamer Finland Oy) (Treamer Oy)2824489-1 (2699312-7)Ammattilaispalvelut
52Tulka Oy2757909-1Ammattilaispalvelut
53Työntekijöitä.fi (SLP Group Oy)2485076-3Kotitalouspalvelut Ammattilaispalvelut Rakennus- ja huoltopalvelut
54Uber Finland Oy2636362-7Kuljetuspalvelut
55UpworkKansainväliset freelancer-alustat
56Urakkadiili (Devea Oy)2331422-1Rakennus- ja huoltopalvelut
57Urakkamaailma (Alma Mediapartners Oy)2307556-6Rakennus- ja huoltopalvelut
58Valokuvaajat.fi (Polarico Oy)2490890-2Ammattilaispalvelut
59Wolt (Wolt Enterprises Oy)2646674-9Kuljetuspalvelut
60Work Pilots Oy2718776-8Kotitalouspalvelut Ammattilaispalvelut
61Yango (Global DC Ltd)2541661-9Kuljetuspalvelut
62YoopiesKotitalouspalvelut
63Youpret2761915-3Ammattilaispalvelut

Lähdeviite Eurofoundin erotteluun: Typology.

*Kotitalouspalvelut tarkoittavat kotitalouksille tarjottavia palveluja. Ammattilaispalvelut tarkoittavat ammatillista osaamista vaativia töitä. Eurofoundin luokittelussa on tunnistettu kolme keskeistä alustatyön toimialaluokkaa ja pääosin tämä lista noudattelee kyseistä luokitusta. Rakennus- ja huoltopalveluja tarjoavat yritykset on tässä listauksessa eroteltu omaksi ryhmäkseen niiden suuren määrän vuoksi. Lisäksi listassa on erotettu omaksi luokakseen kansainväliset freelancer-alustat, joiden kautta voi työllistyä monien alojen töihin globaalisti. Tämän lisäksi kansainvälisistä ja kansallisista alustoista on erotettu omaksi ryhmäkseen yksinkertaisia toimeksiantoja pienillä korvauksilla tarjoavat mikrotyöalustat