Altistuneiksi ilmoitettujen työntekijöiden lukumäärä koko Suomessa oli noin 20 500 henkilöä vuonna 2019. Alueittain tarkasteltuna altistuneiden työntekijöiden määrä on pysynyt ennallaan vuosina 2010–2019 kaikilla työsuojelun vastuualueilla Pohjois-Suomen aluetta lukuun ottamatta. Kaivosteollisuuden työntekijämäärien ja altistuneeksi ilmoitettujen työntekijöiden osuuden nousu on yli kaksinkertaistanut altistuneiksi ilmoitettujen työntekijöiden lukumäärän Pohjois-Suomen alueella.

Vuosina 2010–2019 rekisteriin ilmoitettiin noin 48 500 eri henkilöä, joista miesten osuus oli noin 82 % ja naisten 18 %.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Altistuneet työntekijät alueittain ja toimialoittain​​

Lataa data

Suhteuta työllisiin

Altistuneiden määrä alueittain
201020112012201320142015201620172018201915002000250030003500400045005000550060006500Pohjois-SuomiLänsi- ja Sisä-SuomiItä-SuomiLounais-SuomiEtelä-Suomi
2019
Työsuojelun vastuualueet
3,0003,5004,0004,5005,0005,500Altistuneiden määrä alueittainTyösuojelun vastuualue: Pohjois-Suomi Altistuneiden lukumäärä: 4902Työsuojelun vastuualue: Itä-Suomi Altistuneiden lukumäärä: 2509Työsuojelun vastuualue: Länsi- ja Sisä-Suomi Altistuneiden lukumäärä: 3835Työsuojelun vastuualue: Lounais-Suomi Altistuneiden lukumäärä: 3278Työsuojelun vastuualue: Etelä-Suomi Altistuneiden lukumäärä: 5948Työsuojelun vastuualue: Lounais-Suomi Altistuneiden lukumäärä: 3278
Yleisimmät toimialat​

Pohjois-Suomi

Altistuneiden määrä toimialoittain
TeollisuusKaivostoiminta ja louhintaRakentaminenTerveys- jasosiaalipalvelutHallinto- jatukipalvelutoiminta02004006008001000120014001600180020002200
Altistuneita per 1000 toimialan työntekijää
Kaivostoiminta ja louhintaTeollisuusSähkö-, kaasu- jalämpöhuolto,jäähdytysliiketoimintaVesihuolto, viemäri- jajätevesihuolto, jätehuoltoja muu ympäristönpuhtaanapitoRakentaminen050100150200250300350

Teollisuus, rakentaminen ja kaivosteollisuus keskeiset toimialat

Määrällisesti eniten altistuneita ilmoitettiin teollisuuden päätoimialalta, josta vuonna 2019 rekisteriin ilmoitettiin 9255 eri työntekijää. Teollisuuden työntekijät altistuvat usein monelle aineelle yhtäaikaisesti, minkä vuoksi altistumisten kokonaismäärä teollisuudessa oli lähes kaksinkertainen verrattuna altistuneiksi ilmoitettuihin. Rakentamisen toimialan ilmoituksia oli toiseksi eniten, vuonna 2019 ilmoitettiin 2313 altistunutta. Suhteutettaessa altistuneiden määrä toimialan kaikkien työntekijöiden määrään, eniten altistuneiksi ilmoitettuja on joka vuosi ollut kaivos- ja louhosteollisuudesta.

Asbestille työssään altistuvien määrä kasvussa

Tarkastelujaksona 2010–2019 ilmoitetuista altisteista yleisimmät olivat kromi(VI)- ja nikkeliyhdisteet. Vuonna 2019 nikkeliyhdisteille ilmoitettiin altistuneiksi 8256 työntekijää ja kromi(VI)-yhdisteille 7240 työntekijää. Suurimmat kromi- ja nikkeliyhdisteille altistuvat ammattiryhmät olivat hitsaajat, koneiden asentajat ja korjaajat sekä paksulevysepät.

Polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (PAH) altistuneiksi ilmoitettiin 4548 henkilöä vuonna 2019. Suurimmat PAH-yhdisteille altistuvat ammattiryhmät olivat palomiehet, moottoriajonauvojen asentajat ja -korjaajat, siivoojat, koneiden asentajat ja korjaajat sekä rakennustyöntekijät.

Asbestille altistuneiksi ilmoitettujen määrä lähes kolminkertaistui vuodesta 2010 vuoteen 2019, jolloin altistuneeksi ilmoitettiin 4003 työntekijää. Eniten altistuneita oli kaivos- ja louhostyön ammateissa, jossa työntekijöiden lisääntymisen ohella tietoisuus ilmoitusvelvollisuudesta on lisännyt ilmoitusmääriä. Seuraavaksi eniten asbestille altistuneiksi ilmoitettuja oli rakennustyössä sekä pelastustoimessa.

Tähän Työelämätieto-palvelun analyysisivuun liittyy myös datasivu: Syöpävaarallisille aineille altistuminen työssä.

Altistumiset ammateittain, altisteittain tai toimialoittain

Lataa data
Toimiala
2019

Yleisimmät toimialat

925523131666160211841096941856554426TeollisuusRakentaminenJulkinen hallinto jamaanpuolustus;pakollinen so...Kaivostoiminta jalouhintaAmmatillinen,tieteellinen jatekninen toimintaTerveys- jasosiaalipalvelutTukku- javähittäiskauppa;moottoriajoneuvojenja...Hallinto- jatukipalvelutoimintaKoulutusVesihuolto, viemäri-ja jätevesihuolto,jätehuolt...Altistuneiden lukumäärä0200040006000800010000
Teollisuus

Altistumisten lukumäärä toimialalla

16041125917300MiehetNaisetYhteensäAltistumisten lukumäärä02000400060008000100001200014000160001800020000

Toimialan yleisimmät altisteet

Miehet

543951891068793684Nikkeli ja senepäorgaanisetyhdisteetKromi(VI)-yhdisteetArseeni ja senepäorgaanisetyhdisteetBentseeniKadmium ja senyhdisteetAltistumisten lukumäärä0200040006000

Naiset

3272801066659Nikkeli ja senepäorgaanisetyhdisteetKromi(VI)-yhdisteetArseeni ja senepäorgaanisetyhdisteetKadmium ja senyhdisteetBentseeniAltistumisten lukumäärä0200400