Aineisto
15.9.2021

Sote-alan sijaisten lyhyet sairauspoissaolot

Sote-alan sijaisten lyhyet sairauspoissaolot

Lataa data

Poissaolopäivien vuosittainen kehitys

2017: 18524.1 päivää2018: 19293.7 päivää2019: 22536.8 päivää2020: 19531.9 päivää2017: 1984.2 päivää2018: 2230.1 päivää2019: 312.7 päivää2020: 2151.3 päivää20172018201920200200040006000800010000120001400016000180002000022000Poissaolopäivien lukumääräVakinaisetSijaiset

Poissaolojaksojen tarkemmat tiedot

2017-2020

Tietoja voi suodattaa klikkaamalla kuvaajaa hiirellä.

Sukupuolijakauma

Vakinaiset

Naiset: 90.6%Miehet: 9.4%Naiset 91 %Miehet 9 %

Sijaiset

Naiset: 93.2%Miehet: 6.8%Naiset 93 %Miehet 7 %
Ikäluokat
26-35: 22.5%36-45: 23.5%46-55: 23.5%<=25: 12.5%>55: 18.0%26-35: 30.8%36-45: 19.2%46-55: 14.8%<=25: 24.0%>55: 11.2%<=2526-3536-4546-55>55024681012141618202224262830Osuus poissaolojaksoista (%)VakinaisetSijaiset
Poissaolojaksojen kestot
0-3 pv: 67.1%3-10 pv: 32.9%0-3 pv: 66.5%3-10 pv: 33.5%0-3 pv3-10 pv05101520253035404550556065Osuus poissaolojaksoista (%)VakinaisetSijaiset

Sote-sijaisten lyhyet sairauspoissaolot ovat vakiintuneet pandemiasta huolimatta. Tarkastele sote-alan sijaisten ja vakinaisen henkilöstön lyhyiden sairauspoissaolojen kestoa sekä jakautumista iän ja sukupuolen mukaan vuositasolla.

Kuvaus

Laaja työnantajilta ja työterveysorganisaatioilta saatu, anonymisoitu ja karkeistettu pitkittäisaineisto on kerätty Kokkolan ja Pietarsaaren alueilta vuosilta 2017–2020. Kaikkiaan käytettävissä oli 37 122 sote-alan poissaolojaksotietoa, joista 2 840 koski sijaisten poissaolojaksoja. Tiedot kattavat sote-palvelutuotannon eri osa-alueet tukipalveluista terveyden- ja sairaanhoitopalveluihin.

Mitä mittarit esittävät

Kuvioista ilmenee sote-alan sijaisten ja vakinaisen henkilöstön lyhyiden sairauspoissaolojen kesto sekä jakautuminen ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan. Tietoja voi tarkastella vuositasolla ja suodattaa sukupuolen, ikäryhmän ja poissaolojakson pituuden mukaan kuvaajia klikkaamalla. Tiedoista ilmenee esimerkiksi vuoden 2020 vakinaisen henkilöstön lyhyiden sairauspoissaolojen väheneminen henkilötyövuosiin suhteutettuna.

Aineistoa kerätään ja hallitaan LYHTY – Lyhyiden työpoissaolojen ennaltaehkäisy -hankkeessa, joka päättyy 31.12.2021. LYHTY on ESR- ja TSR-rahoitettu hanke, jonka toteuttaa Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

Yhteystiedot

Marja-Liisa Hiironen

+358 40 5727 769

Ville Pitkäkangas

+358 40 1938 974

Leena Toivanen

+358 40 701 3221

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää
Analyysi
15.9.2021

Sote-alan sijaiset vakaana työvoimareservinä poikkeusaikoina

Sote-sijaisten lyhyet sairauspoissaolot ovat vuosina 2017-2019 vakiintuneet 3–5 %:n tasolle. Vuosi 2020 osoittautui poikkeukselliseksi, jolloin sijaisten lyhyiden sairauspoissaolojen määrä oli korkeampi kuin vakinaisten työntekijöiden.