Material
7.10.2019

Sjukfrånvaro och arbetets belastning

Sjukfrånvaro och arbetets belastning

Ladda ner data

Sjukfrånvaro och arbetets belastning

Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
Alla
Alla
Välj kön
50%Männens genomsnittKvinnornas genomsnittTungt arbete (% av arbetstagarna)0102030405060708090100Sjukfrånvaro (%)0246810121416AsiantuntijatErityisasiantuntijatJohtajat ja ylimmät virkamiehetMaanviljelijät, metsätyöntekijät ymMuut työntekijätPalvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijätProsessi- ja kuljetustyöntekijätRakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijätToimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

Med hjälp av databasen kan du granska den intressanta yrkesgruppens fysiska belastning och sjukfrånvaro. Till exempel kan företaget eller företagshälsovården granska hur sjukfrånvaron inom det egna företaget skiljer sig från den nationella nivån för motsvarande yrken.

Beskrivning

Databasen Sjukfrånvaro och arbetets belastning beskriver hur arbetets fysiska belastning påverkar sjukfrånvaron i olika yrken. Med hjälp av databasen kan du granska den intressanta yrkesgruppens fysiska belastning och sjukfrånvaro. Med hjälp av den kan man identifiera yrken med hög risk för sjukfrånvaro för planering av förebyggande åtgärder.

Materialet baserar sig på ett slumpmässigt urval som representerar 70 procent av Finlands befolkning i arbetsför ålder. I registermaterialet finns Folkpensionsanstaltens uppgifter om sjukdagpenningsperioder och Statistikcentralens uppgifter om yrkena enligt den internationella yrkesklassificeringen (Statistikcentralens yrkesklassificering 2001).

Uppgifterna om sjukfrånvaro 2013 baserar sig på dagpenningsperioder som ersatts från sjukförsäkringen och som börjar efter en självrisktid på 10 dagar. Undersökningsbefolkningen har avgränsats till löntagare i åldern 25–59 år som inte redan haft pågående sjukfrånvaro då undersökningsåret inleddes. Från materialet har raderats personer som gick i pension, flyttade från landet eller avled innan utgången av undersökningsåret. Den slutliga undersökningsbefolkningen bestod av fler än en miljon människor.

Vi granskade andelen för de personer som varje år haft minst en sjukdagpenningsperiod inom alla sjukdomar och i de två sjukdomsgrupper som oftast orsakar arbetsoförmåga: sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och i bindvävnaden (ICD-10 M00–M99) och psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00–F99).

Med hjälp av yrkeskoden har man i materialet kombinerat uppgiften om arbetets fysiska belastning som hämtats från Arbetshälsoinstitutets databas för arbetets belastningsfaktorer.

Vad visar mätarna

Y-axeln visar procentandelen för dem som haft en sjukfrånvaroperiod och X-axeln visar andelen exponering för fysiskt tungt arbete i olika yrken. Du kan identifiera de yrken punkterna beskriver genom att peka på dem.

I rullgardinsmenyn kan uppgifterna om sjukfrånvaro väljas för alla sjukdomar samt skilt för sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och psykiska störningar.

Därtill kan resultaten i rullgardinsmenyn filtreras enligt yrkets huvudklass och yrke.

Procentandelarna för enskilda yrken har beräknats skilt för könen, ifall det har kommit tillräckligt med svar från båda könen. Om det inte har kommit tillräckligt med svar från endera könet, har uppgifterna för yrket beräknats utifrån alla svar. I cirkeln med yrkets förklaringstext ser du på vilket sätt uppgifterna har beräknats. Förklaringstexten syns när du för pilen över cirkeln eller klickar på cirkeln på pekskärmen.

Mer information

Kontaktuppgifter

Taina Leinonen

+358 30 474 2030

Svetlana Solovieva

+358 30 474 2402

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Sjukpensioner och belastningsfaktorer i arbetet

Jämför yrkesvisa sjukpensioner som orsakats av knä- och höftartros

Analysen
16.11.2023

Psykisk hälsa är en flerdimensionell arbetslivsfråga

Psykiskt välbefinnande är en hörnsten för arbetsförmågan, men psykisk ohälsa utgör en betydande utmaning för arbetslivet. I Arbetslivskunskap hittar du mångsidig information om såväl förekomsten av psykisk ohälsa, riskfaktorer för den psykiska hälsan som mentala resursfaktorer.

Underteman

Fysiska arbetsbelastningsfaktorer

Jämför belastningsfaktorerna för olika yrken