Informationspaket för materialleverantörer

Beskrivning av tjänsten

Arbetslivskunskap är en ständigt uppdaterad tjänst som produceras av Arbetshälsoinstitutet och som samlar in arbetslivsinformation från olika källor och erbjuder den öppet till alla. Tjänsten ger aktuell och tillförlitlig information om arbetslivet i Finland åt experter, media, arbetslivsutvecklare och andra parter som använder arbetslivsinformation.

Informationen presenteras i tjänsten i ett lättillgängligt visuellt och interaktivt format. Det innehåll som erbjuds utökas och uppdateras ständigt.

Ditt material behövs också för utvecklingen av tjänsten.

Varför publicera i Arbetslivskunskap?

Syftet med tjänsten är att främja nationell tillgång till arbetslivsinformation och att svara på samhällets krav på fortsatt användning och öppen tillgång till forskningsdata. Tjänsten främjar vetenskapens öppenhet och utnyttjande av digitalisering vid presentation och delning av information.

Arbetslivskunskap är en möjlighet att få ytterligare synlighet för sina egna material eller forskningsresultat, vilket också uppskattas av finansiärerna. Du kommer att få hjälp i visualiseringen av informationen av professionella datavetare och Arbetshälsoinstitutets kommunikationsinsatser hjälper vid publiceringen. Publiceringen är avgiftsfri och den ges ut på tre språk.

Vilken typ av information kan publiceras i Arbetslivskunskap?

Arbetslivskunskap utgör en plattform för flera olika typer av publikationer. Publikationen kan basera sig på statistik, registermaterial, enkätmaterial, olika resultatmaterial eller beräkningsformler. Materialet presenteras anonymiserat i tjänsten.

När materialet väljs ut uppmärksammas uppgifternas relevans, tillförlitlighet och representativitet. Vid framställningen av publikationen är det fördelaktigt om leverantören av materialet känner till egenskaperna i sitt eget material väl, att materialet inte kräver mycket databearbetning och att de dimensioner som presenteras är väl identifierbara utifrån materialet.

Hur får jag min publikation i Arbetslivskunskap?

Om du vill publicera i Arbetslivskunskap, kontakta oss via e-post på adressen tyoelamatieto@ttl.fi. Efter att ha kontaktat oss kommer vi att arrangera ett gemensamt möte för att diskutera innehållet i publikationen, dess syften, målgrupper, kommunikation och tidsschema.

Datavetarna vid Arbetshälsoinstitutet ansvarar för visualiseringen av informationen och dess integrering i tjänsten. Materialleverantörerna producerar en beskrivande text till materialpublikationen och en separat expertskrift som eventuellt bifogas.

Texterna översätts till svenska och engelska av Arbetshälsoinstitutet.

Beroende på materialet är det vanligen bra att reservera minst två månader för publiceringsprocessen.