Hur man hänvisar till tjänsten Arbetslivskunskap

Här finns rekommendationer om hur man hänvisar till tjänsten Arbetslivskunskap.

Hur man hänvisar i löpande text

  • (Arbetslivskunskap, Arbetshälsoinstitutet <årtal>)

Hur man hänvisar till tjänsten som helhet

  • Arbetslivskunskap, Arbetshälsoinstitutet, <datum>, tyoelamatieto.fi
  • Work Life Knowledge, Finnish Institute of Occupational Health, <date>, www.worklifedata.fi

Hur man hänvisar till specifika analyser eller specifika material

  • <författare> (<det datum som anges på sidan>). <rubrik>. Arbetshälsoinstitutet, tyoelamatieto.fi
  • Tellu Tuottelias (12.3.2019). Arbete och hälsa påverkar varandra i hög grad. Arbetshälsoinstitutet, tyoelamatieto.fi
  • Tellu Tuottelias (3/12/2019). Work and health are in substantial interaction. Finnish Institute of Occupational Health, www.worklifedata.fi