Användningsvillkoren

Upphovsrätt

Avsikten med tjänsten Arbetslivskunskap är att dela information så att den utnyttjas så öppet och på så bred front som möjligt. Om du har hittat sådan information här som du har nytta av är det fritt fram att använda den! För att underlätta vidare användning finns det på varje sida en licens, enligt vilken innehållet på sidan i fråga får utnyttjas någon annanstans. Huvudsakligen används licensen Creative Commons 4.0 Erkännande, som innebär att texten och bilderna i tjänsten får användas fritt någon annanstans förutsatt att källan anges. Texten och bilderna kan ha licensierat med olika licenser, och det ligger på användarens ansvar att kontrollera vilken licens som används. Upphovsrätten till innehållet på webbplatsen tillhör Arbetshälsoinstitutet, om inget annat nämns.

Ansvarsfrihet

Arbetshälsoinstitutet strävar efter att se till att informationen på webbplatsen är aktuell, uppdaterad och korrekt. Arbetshälsoinstitutet ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador eller kostnader som webbplatsens innehåll orsakar användaren. Arbetshälsoinstitutet tar inte ansvar för tredje parters utnyttjande av innehåll på webbplatsen. Arbetshälsoinstitutet ansvarar inte heller för sådan skada som orsakas av tekniska störningar eller av material som publicerats av utomstående och som länkats till webbplatsen.