Material
24.8.2022
Underteman

Faktorer som förutspår en psykisk diagnos

Prognoskarta över psykisk diagnos

Män
18-24
Vemod: Inte alls Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Inte alls Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Inte alls Stress: Då och då Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Inte alls Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: lågVemod: Inte alls Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: lågVemod: I viss mån Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: I viss mån Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: I viss mån Stress: Då och då Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: I viss mån Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: lågVemod: I viss mån Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: lågVemod: Ganska mycket Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Då och då Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Då och då Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: Aldrig eller mer sällan än en gång i månaden Sannolikhet: tydligt förhöjdInte allsI viss månGanska mycketVäldigt mycket.....Mycket sällan /aldrigRättsällanoch dåGanskaoftaMycket ofta/alltidStressAldrig eller mer sällanän en gång i månaden
Vemod: Inte alls Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Inte alls Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Inte alls Stress: Då och då Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Inte alls Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: lågVemod: Inte alls Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: lågVemod: I viss mån Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: I viss mån Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: I viss mån Stress: Då och då Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: I viss mån Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: lågVemod: I viss mån Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: lågVemod: Ganska mycket Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Då och då Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Då och då Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: Mer sällan än en gång i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdInte allsI viss månGanska mycketVäldigt mycketMycket sällan /aldrigRättsällanoch dåGanskaoftaMycket ofta/alltidStressMer sällan än en gång i veckan
Vemod: Inte alls Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Inte alls Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Inte alls Stress: Då och då Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Inte alls Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: lågVemod: Inte alls Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: lågVemod: I viss mån Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: I viss mån Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: I viss mån Stress: Då och då Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: I viss mån Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: I viss mån Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: lågVemod: Ganska mycket Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Då och då Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Då och då Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: 1–2 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdInte allsI viss månGanska mycketVäldigt mycketMycket sällan /aldrigRättsällanoch dåGanskaoftaMycket ofta/alltidStress1–2 dagari veckan
Vemod: Inte alls Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Inte alls Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Inte alls Stress: Då och då Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Inte alls Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Inte alls Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: lågVemod: I viss mån Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: I viss mån Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: I viss mån Stress: Då och då Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: I viss mån Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: I viss mån Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Då och då Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Då och då Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: 3–5 dagar i veckan Sannolikhet: tydligt förhöjdInte allsI viss månGanska mycketVäldigt mycketMycket sällan /aldrigRättsällanoch dåGanskaoftaMycket ofta/alltidStress3–5 dagari veckan
Vemod: Inte alls Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Inte alls Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Inte alls Stress: Då och då Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Inte alls Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Inte alls Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: I viss mån Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: I viss mån Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: I viss mån Stress: Då och då Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: I viss mån Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: I viss mån Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: en aning förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Då och då Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Ganska mycket Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Mycket ofta/alltid Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Ganska ofta Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Då och då Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Rätt sällan Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdVemod: Väldigt mycket Stress: Mycket sällan /aldrig Utmattning dagtid: Dagligen eller nästan dagligen Sannolikhet: tydligt förhöjdInte allsI viss månGanska mycketVäldigt mycketMycket sällan /aldrigRättsällanoch dåGanskaoftaMycket ofta/alltidStressDagligen ellernästan dagligen
ökad sanno-likhetlåg sanno-likhet

I materialet som gäller företagshälsovården är det möjligt, med hjälp av maskininlärningsmodeller, att hitta faktorer som förutspår psykiska diagnoser. Granska sannolikheten att få en psykisk diagnos i olika befolkningsgrupper. Tre mått på subjektivt välbefinnande och bakgrundsvariabler relaterade till kön och ålder används.

Beskrivning

Prognoskartan över psykiska diagnoser baseras på analyser som utifrån sociodemografiska bakgrundsfaktorer och svar på en enkät om arbetshälsa förutspår sannolikheten för att 18–64-åriga kunder inom företagshälsovården får (den första) en psykisk diagnos två år efter att enkäten besvarats. Materialet baserades på enkätsvaren från 13 883 anställda som svarade på arbetshälsoenkäten, 24 procent av dem fick en psykisk hälsodiagnos under uppföljningsperioden. Psykiska diagnoser som nämndes i materialet var 1) humörsvängningar, 2) neurotiska, stressrelaterade och somatoforma störningar, 3) icke-organiska sömnstörningar samt 4) arbetsutmattning. Det pseudonymiserade materialet analyserades med hjälp av klassificeringsmodelleringen XGBoost och genom att utnyttja svaren, diagnoser och sociodemografiska bakgrundsfaktorer i arbetshälsoenkäten.

Materialet är relaterat till forskningsprojektet ”Paremmalla ennakoinnilla kestävämpään mielen hyvinvointiin” (ungefär Bättre förutseende ger varaktigare psykiskt välbefinnande) som genomfördes 1.2.2020–31.7.2022. Projektet genomfördes av Arbetshälsoinstitutet och finansierades Arbetarskyddsfonden samt Arbetshälsoinstitutet. Projektets samarbetspartner var Terveystalo och Helsingfors universitet.

Vad visar indikatorerna

Utifrån analyserna valdes för kartan fem faktorer som bäst förutsåg psykiska diagnoser och vilkas förmåga till klassificering var nästan lika bra som klassificering i analyser med alla tänkbara faktorer. Dessa fem faktorer var ålder, kön och frågor som gällde upplevelsen av stress, vemod och utmattning dagtid.

På karten kan du välja det kön och den åldersgrupp som du undersöker. Varje figur framställer en matris som på den horisontella axeln visar upplevelsen av vemod och på den vertikala axeln upplevelsen av stress. De olika figurerna motsvarar för sin del alternativ för frågorna om utmattning dagtid. Den ljusa blågröna färgen beskriver en låg sannolikhet för en psykisk diagnos och den röda en förhöjd sannolikhet.

Det är viktigt att notera att kartans färger beskriver den genomsnittliga risken på befolkningsnivå, men kartan kan inte användas för att förutsäga psykisk hälsa på individnivå. Färgerna speglar bland annat hur de olika riskerna för psykisk hälsa är ojämnt fördelade i olika befolkningsgrupper. Det går att mäta psykisk ohälsa även med andra indikatorer än företagshälsovårdens diagnoser. På så vis innehåller kartan begränsningar, men den syftar till att öka informationen om dimensioner som är relevanta för den arbetande befolkningens psykiska hälsa.

Mer information

Kontaktuppgifter

Pekka Varje

+358 30 474 2732

Ari Väänänen

+358 30 474 2435

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor
Analysen
24.8.2022

Prognoskarta över psykisk diagnos – bakgrund till och tolkning av kartan

En psykisk diagnos som ges inom företagshälsovården anknyter framför allt till ålder, kön, sorgliga tankar, kraftiga upplevelser av stress och återkommande känslor av trötthet längs med dagen.

Underteman
Analysen
16.11.2023

Psykisk hälsa är en flerdimensionell arbetslivsfråga

Psykiskt välbefinnande är en hörnsten för arbetsförmågan, men psykisk ohälsa utgör en betydande utmaning för arbetslivet. I Arbetslivskunskap hittar du mångsidig information om såväl förekomsten av psykisk ohälsa, riskfaktorer för den psykiska hälsan som mentala resursfaktorer.

Underteman