Material
12.3.2019

Bekräftade yrkessjukdomar bland personen i arbetsför ålder

Fastställda yrkessjukdomar

Yrkessjukdomarnas 10-i-topp-lista
05001000BullerskadorBullerskador: 1462 antal fall 0.646 antal fall per 1000 anställdaAllergiskt kontakteksemAllergiskt kontakteksem: 615 antal fall 0.272 antal fall per 1000 anställdaIrritativt kontakteksemIrritativt kontakteksem: 486 antal fall 0.215 antal fall per 1000 anställdaPleuraplackPleuraplack: 397 antal fall 0.175 antal fall per 1000 anställdaYrkesastmaYrkesastma: 276 antal fall 0.122 antal fall per 1000 anställdaEpikondylitEpikondylit: 180 antal fall 0.080 antal fall per 1000 anställdaSkabbSkabb: 155 antal fall 0.069 antal fall per 1000 anställdaSorkfeberSorkfeber: 125 antal fall 0.055 antal fall per 1000 anställdaYrkessnuvaYrkessnuva: 120 antal fall 0.053 antal fall per 1000 anställdaVibrationsskadaVibrationsskada: 116 antal fall 0.051 antal fall per 1000 anställdaAntal fall
Agenser
05001000BullerBuller: 1462 antal fall 0.646 antal fall per 1000 anställdaKemiska exponeringsfaktorerKemiska exponeringsfaktorer: 1155 antal fall 0.511 antal fall per 1000 anställdaAsbest och andra silikaterAsbest och andra silikater: 420 antal fall 0.186 antal fall per 1000 anställdaRepetitivt arbete och icke-fysiologiska arbetsställningarRepetitivt arbete och icke-fysiologiska arbetsställningar: 359 antal fall 0.159 antal fall per 1000 anställdaVegetabiliska och animaliska agenserVegetabiliska och animaliska agenser: 340 antal fall 0.150 antal fall per 1000 anställdaBiologiska exponeringsfaktorerBiologiska exponeringsfaktorer: 310 antal fall 0.137 antal fall per 1000 anställdaFuktskadeagenser och mögelFuktskadeagenser och mögel: 145 antal fall 0.064 antal fall per 1000 anställdaVibrationVibration: 116 antal fall 0.051 antal fall per 1000 anställdaAnnat damm och andra ångorAnnat damm och andra ångor: 91 antal fall 0.040 antal fall per 1000 anställdaAntal fall
Yrkenas 10-i-topp-lista
0200400600800Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer)Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer): 863 antal fallVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörerVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer: 828 antal fallJordbrukare och djuruppfödare m.fl.Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.: 615 antal fallProcessarbetareProcessarbetare: 346 antal fallServicepersonalServicepersonal: 295 antal fallVård- och omsorgspersonalVård- och omsorgspersonal: 223 antal fallPersonal inom livsmedel, trä, textil m.m.Personal inom livsmedel, trä, textil m.m.: 203 antal fallHälso- och sjukvårdsexperterHälso- och sjukvårdsexperter: 161 antal fallPersonal inom el- och elektronikbranschenPersonal inom el- och elektronikbranschen: 146 antal fallStädare, hembiträden och andra rengöringsarbetareStädare, hembiträden och andra rengöringsarbetare: 91 antal fallAntal fall
Yrkenas 10-i-topp-lista, relativ
0246810Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.: 11.827 antal fall per 1000 anställda i detta yrkePersonal inom livsmedel, trä, textil m.m.Personal inom livsmedel, trä, textil m.m.: 10.684 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörerVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer: 10.222 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeByggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer)Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer): 9.589 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeOfficerareOfficerare: 8.600 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeArbetare inom skogsbruk och fiskeArbetare inom skogsbruk och fiske: 5.167 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeProcessarbetareProcessarbetare: 4.613 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeKonsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonalKonsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal: 4.571 antal fall per 1000 anställda i detta yrkePersonal inom el- och elektronikbranschenPersonal inom el- och elektronikbranschen: 4.171 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeServicepersonalServicepersonal: 2.682 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeRelativt antal fall

I Arbetshälsoinstitutets register över arbetsrelaterade sjukdomar (TPSR) sparas uppgifter om alla yrkessjukdomar och misstankar om yrkessjukdom.

Beskrivning

Registret över arbetsrelaterade sjukdomar är ett forskningsregister som förvaltas av Arbetshälsoinstitutetet i överensstämmelse med lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978 2 a § 2 mom.) för syften som gäller forskning, utredning, förebyggande samt utveckling av diagnos och vård av yrkessjukdomar och övriga arbetsrelaterade sjukdomar.

Datasetet som är allmänt tillgängligt har abstraherats och uppgifterna för Åland har lämnats bort. Om det i registret förekommer flera yrkessjukdomsdiagnoser gällande ett fall har uppgifterna om yrkessjukdom med de allvarligaste följderna registrerats i datasetet. Av ovan nämnda orsaker är antalen i datasetet inte helt jämförbara med uppgifterna i årspublikationen av Arbetshälsoinstitutets registret över arbetsrelaterade sjukdomar.

Vad resultaten visar

Informationsmaterialet innehåller uppgifter om bekräftade fall av yrkessjukdom hos personer i arbetsför ålder (15–64-åringar) under tre olika tidsperioder (2013–2017, 2012–2016 och 2011–2015). Uppgiften om yrkessjukdom är anknuten till exponeringsgrupp (10 grupper) och yrkeskategori (Yrkesklassificering 2010, 2-siffrig nivå). Antalet fall framställs i siffror enligt yrkeskategori samt i proportion till tusen personer i arbetsför ålder inom yrkeskategorin.

Antalet fall av bekräftade yrkessjukdomar anges årligen både i antal och i proportion till yrkesaktiva personer. Även landskapsspecifika uppgifter presenteras både i siffror och som antal i proportion till tusen personer i arbetsför ålder i landskapet. Bekräftade fall av yrkessjukdom framställs även efter kön, åldersgrupp och näringsgren (Näringsgrensindelningen 2008, 2-siffrig nivå).

Arbetskraftstalen för personer i arbetsför ålder (15–64-åringar) grundar sig på Statistikcentralens uppgifter.

Datasetet uppdateras samtidigt med årspublikationen av Arbetshälsoinstitutets registret över arbetsrelaterade sjukdomar.

Mer information

Kontaktuppgifter

Kirsi Koskela

+358 43 820 0452

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Fortfarande exponerar arbetslivet för faktorer som leder till yrkessjukdomar

Antalet bekräftade yrkessjukdomar hos personer i arbetsför ålder fortsätter att sjunka. Det sjunkande antalet fall förklaras framför allt av färre fall av bullerskador och asbestrelaterade sjukdomar. Många arbetsuppgifter exponerar dock fortfarande för faktorer som leder till yrkessjukdomar.

Bullerskada är fortfarande den vanligaste yrkessjukdomen

Ungefär vart fjärde bekräftat fall av yrkessjukdom konstateras efter avslutad arbetskarriär

Årligen konstateras mer än 1500 fall av yrkessjukdom

Antalet bekräftade yrkessjukdomar har sjunkit med cirka en fjärdedel under 2011–2015

Bullerskador är fortfarande den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen bland personer i arbetsför ålder

Antalet bekräftade yrkessjukdomar hos personer i arbetsför ålder har redan länge haft en nedåtgående trend. Den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen hos personer i arbetsför ålder är fortfarande bullerskador. Yrkessjukdomar konstateras framför allt inom industrin, byggbranschen och jordbruksbranschen.