Antalet bekräftade yrkessjukdomar bland personer i arbetsför ålder har länge haft en nedåtgående trend som i synnerhet har förklarats med att antalet bullerskador och asbestsjukdomar har minskat. År 2020 svängde emellertid trenden uppåt vilket i huvudsak har samband med COVID-19-infektioner. Det förekommer skillnader i incidensen av yrkessjukdomar mellan landskapen, vilket förklaras bland annat med regionala skillnader i fråga om näringsgrensstrukturen, men det kan även finnas regionala skillnader i fråga om undersökningspraxis och diagnostisering av yrkessjukdomar.

Under granskningsperioden 2016–2020 konstaterades den största andelen bekräftade yrkessjukdomar i arbetsför ålder hos män. En tredjedel registrerades hos kvinnor. Åldersspecificerat registrerades fall i synnerhet hos 50 år fyllda personer.

Granskat på huvudkategorinivå enligt näringsgrensindelningen (Näringsgrensindelning 2008) konstaterades flest bekräftade yrkessjukdomar bland personer i arbets för ålder i synnerhet inom

 • tillverkning,
 • byggverksamhet,
 • jordbruk, skogsbruk och fiske.

Granskat enligt yrkesklassificeringen på 2-siffrig nivå (Yrkesklassificering 2010) konstaterades flest bekräftade yrkessjukdomar bland personer i arbetsför ålder hos

 • byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer),
 • jordbrukare och djuruppfödare m.fl. samt
 • verkstads- och gjuteriarbetare, montörer och reparatörer.

Då incidensen granskades efter yrkeskategori i proportion till tusen yrkesaktiva togs täten av jordbrukare och djuruppfödare m.fl. och personal inom livsmedel, trä, textil m.m..

(Texten fortsätter efter bilden)

Fastställda yrkessjukdomar

Ladda ner data

Uppgifterna kan filtreras genom att klicka på de grafiska presentationerna. Filtreringarna påverkar endast grafiken för det tema som visas.

Yrkessjukdomarnas 10-i-topp-lista
BullerskadaBullerskada: 956 antal fall 0,418 antal fall per 1000 anställdaAllergisk kontaktdermatitAllergisk kontaktdermatit: 612 antal fall 0,268 antal fall per 1000 anställdaIrritativ kontaktdermatitIrritativ kontaktdermatit: 442 antal fall 0,193 antal fall per 1000 anställdaPleuraplackerPleuraplacker: 283 antal fall 0,124 antal fall per 1000 anställdaYrkesastmaYrkesastma: 248 antal fall 0,109 antal fall per 1000 anställdaLateral epikondylitLateral epikondylit: 135 antal fall 0,059 antal fall per 1000 anställdaYrkessnuvaYrkessnuva: 132 antal fall 0,058 antal fall per 1000 anställdaVibrationsskadaVibrationsskada: 118 antal fall 0,052 antal fall per 1000 anställdaSkabbSkabb: 117 antal fall 0,051 antal fall per 1000 anställdaKryptosporidiosKryptosporidios: 111 antal fall 0,049 antal fall per 1000 anställdaAntal fall
Agenser
Kemiska exponeringsfaktorerKemiska exponeringsfaktorer: 1122 antal fall 0,491 antal fall per 1000 anställdaBullerBuller: 956 antal fall 0,418 antal fall per 1000 anställdaBiologiska exponeringsfaktorerBiologiska exponeringsfaktorer: 436 antal fall 0,191 antal fall per 1000 anställdaVegetabiliska och animaliska agenserVegetabiliska och animaliska agenser: 344 antal fall 0,151 antal fall per 1000 anställdaRepetitivt arbete och icke-fysiologiska arbetsställningarRepetitivt arbete och icke-fysiologiska arbetsställningar: 310 antal fall 0,136 antal fall per 1000 anställdaAsbest och andra silikaterAsbest och andra silikater: 300 antal fall 0,131 antal fall per 1000 anställdaAnnat damm och andra ångorAnnat damm och andra ångor: 127 antal fall 0,056 antal fall per 1000 anställdaVibrationVibration: 118 antal fall 0,052 antal fall per 1000 anställdaFuktskadeagenser och mögelFuktskadeagenser och mögel: 94 antal fall 0,041 antal fall per 1000 anställdaAnnat damm och andra ångorAnnat damm och andra ångor: 0 antal fall 0,000 antal fall per 1000 anställdaAntal fall
Yrkenas 10-i-topp-lista
Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer)Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer): 772 antal fallJordbrukare och djuruppfödare m.fl.Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.: 605 antal fallVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörerVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer: 581 antal fallProcessarbetareProcessarbetare: 307 antal fallServicepersonalServicepersonal: 265 antal fallVård- och omsorgspersonalVård- och omsorgspersonal: 237 antal fallHälso- och sjukvårdsexperterHälso- och sjukvårdsexperter: 189 antal fallPersonal inom livsmedel, trä, textil m.m.Personal inom livsmedel, trä, textil m.m.: 182 antal fallPersonal inom el- och elektronikbranschenPersonal inom el- och elektronikbranschen: 93 antal fallExperter inom naturvetenskap och teknikExperter inom naturvetenskap och teknik: 62 antal fallAntal fall
Yrkenas 10-i-topp-lista, relativ
Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.: 12,604 antal fall per 1000 anställda i detta yrkePersonal inom livsmedel, trä, textil m.m.Personal inom livsmedel, trä, textil m.m.: 9,579 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeByggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer)Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer): 8,301 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörerVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer: 7,173 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeArbetare inom skogsbruk och fiskeArbetare inom skogsbruk och fiske: 5,600 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeOfficerareOfficerare: 5,600 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeProcessarbetareProcessarbetare: 4,205 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeKonsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonalKonsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal: 3,500 antal fall per 1000 anställda i detta yrkePersonal inom el- och elektronikbranschenPersonal inom el- och elektronikbranschen: 2,657 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeServicepersonalServicepersonal: 2,454 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeRelativt antal fall

Den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen hos personer i arbetsför ålder är bullerskada

Under granskningsperioden var den klart vanligaste bekräftade yrkessjukdomen bland personer i arbetsför ålder fortfarande bullerskador. Bullerskada är en typ av hörselnedsättning i innerörat till följd av långvarig, återkommande eller plötsligt kraftig exponering för buller. Granskat efter yrkeskategori förekom flest bullerskador bland

 • verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer,
 • byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) samt
 • processarbetare.

I proportion till yrkesaktiva och specificerat enligt yrkeskategori var incidensen högst bland officerare.

Vanliga yrkessjukdomar var allergisk kontaktdermatit och irritativ kontaktdermatit

Till de vanligaste yrkesrelaterade hudsjukdomarna hörde allergisk kontaktdermatit och irritativ kontaktdermatit. Orsaken till allergisk kontaktdermatit är bland annat gummikemikalier, epoxikemikalier, konserveringsmedel (t.ex. isothiazolinoner) metaller och akrylater.

Granskat efter yrkeskategori förekom det mest allergisk kontaktdermatit i synnerhet hos

 • byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer),
 • servicepersonal (t.ex. frisörer, kosmetologer) och
 • verkstads- och gjuterianställda samt montörer och reparatörer.

Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) hade också högsta incidensen enligt yrkeskategori i proportion till yrkesaktiva.

Den främsta orsaken till irritativ kontaktdermatit är våtarbete. Granskat efter yrkeskategori konstaterades irritativ kontaktdermatit förekomma i synnerhet hos

 • servicepersonal,
 • vård- och omsorgspersonal och
 • verkstads- och gjuterianställda samt montörer och reparatörer.

I proportion till yrkesaktiva och granskat efter yrkeskategori var incidensen högst hos köks- och restaurangbiträden.

Hos personer i arbetsför ålder konstaterades fortfarande pleuraplack

Pleuraplack var fortfarande en av de vanligaste yrkessjukdomarna bland personer i arbetsför ålder. Pleuraplack beror på exponering för asbest under de senaste decennierna, då användningen av asbest till exempel i byggnadsmaterial var vanlig.

I proportion till yrkesaktiva och granskat efter yrkeskategori var incidensen av pleuraplack högst bland

 • byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer).

En avsevärd andel av asbestrelaterade sjukdomar konstateras hos personer över 65 år.

Yrkesastma och yrkessnuva konstaterades i synnerhet hos jordbrukare och djuruppfödare

Yrkesastma och yrkessnuva beror främst på sensibiliserande (allergiframkallande) faktorer. Typiska sensibiliserande faktorer är djur- och växtbaserade agenser såsom ko, mjöl och foder.

Även fuktskaderelaterad astma och irritation astma bekräftas vara yrkessjukdomar.

Flest fall av yrkesastma och yrkessnuva förekommer inom yrkeskategorierna

 • jordbrukare och djuruppfödare m.fl.

Granskat efter yrkeskategori var incidensen av yrkesastma i proportion till yrkesaktiva högst bland jordbrukare och djuruppfödare m.fl., men vad gäller yrkessnuva förekom det flest fall bland anställda inom personal inom livsmedel, trä, textil m.m..

Tennisarmbåge är den vanligaste belastningssjukdomen

Den vanligaste belastningssjukdomen som bekräftades som yrkessjukdom var lateral epikondylit (dvs. tennisarmbåge) som beror på repetitivt arbete. Granskat efter yrkeskategori konstaterades lateral epikondylit i synnerhet förekomma hos

 • byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer),
 • jordbrukare och djuruppfödare m.fl. och
 • personal inom livsmedel, trä, textil m.m..

Granskat efter yrkeskategori och i proportion till yrkesaktiva var incidensen högst bland anställda inom personal inom livsmedel, trä, textil m.m..

Skabb, kryptosporidios, COVID-19-infektion och sorkfeber var de vanligaste infektionssjukdomarna

Skabb är en infektion som orsakas av skabbdjur. Skabb förekommer ofta som en epidemi i inrättningar för långtidsvård.

Granskat efter yrkeskategori var incidensen enligt antal och i proportion till yrkesaktiva högst bland

 • vård- och omsorgspersonal och
 • hälso- och sjukvårdsexperter.

Kryptosporidios är en diarrésjukdom som orsakas av urdjuret Cryptosporidium som kan överföras till människor bl.a. från produktionsdjur.

Granskat efter yrkeskategori konstaterades fall i synnerhet bland

 • jordbrukare och djuruppfödare m.fl.

En COVID-19-infektion är en infektionssjukdom som orsakas av SARS-CoV-2-viruset. De första fallen av COVID-19 registrerades som yrkessjukdom år 2020 då en COVID-19-infektion blev en av de vanligaste yrkessjukdomarna.

Granskat efter yrkeskategori var incidensen enligt antal och i proportion till yrkesaktiva högst bland

 • hälso- och sjukvårdsexperter och
 • vård- och omsorgspersonal.

Sorkfeber är en infektionssjukdom som orsakas av Puumalaviruset. Sorkfeber kan smitta genom inandning av dammpartiklar som innehåller skogsorkarnas sekret.

Granskat enligt yrkeskategori förekommer sorkfeber hos

 • jordbrukare och djuruppfödare m.fl. och
 • arbetare inom skogsbruk och fiske.

Exponering för handvibrationer kan leda till vibrationsskada

En vibrationsskada uppkommer till följd av långvariga vibrationer som riktas mot handen (t.ex. vid användning av vinkelslip, borrmaskin, motorsåg eller bultpistol). Vibrationsskada är associerat med förekomsten av anfallsvis vita fingrar och/eller neurosensoriska symtom (t.ex. domnade händerna och klumpighet).

Granskat efter yrkeskategori förekommer vibrationsskador i synnerhet hos

 • byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) och
 • verkstads- och gjuterianställda samt montörer och reparatörer.

I proportion till yrkesaktiva och granskat efter yrkeskategori var incidensen högst bland arbetare inom skogsbruk och fiske.

Det är möjligt att förebygga en avsevärd del av yrkessjukdomarna

Arbetslivet exponerar fortfarande för agenser som leder till yrkessjukdomar. Det är fortfarande av största vikt att satsa på att förebygga yrkessjukdomar och främja säkerheten i arbetsmiljön.

En avsevärd andel av yrkessjukdomarna kunde förebyggas med hjälp av bland annat uppdaterad riskbedömning på arbetsplatsen, utveckling av arbetsförhållandena, samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården, tekniska lösningar, korrekta arbetssätt, användning av skyddsutrustning samt information.