Förändringen av arbetslivet

Arbetslivet förändras hela tiden. Digitaliseringen förändrar organiseringen av arbetet och tiden samt platsen för arbetet och arbetssätten förnyas. Bland annat möjligheterna till distans- och hybridarbete främjas. Arbetslivet förändras även på andra sätt. Till följd av immigrationen blir arbetsplatserna mångsidigare vad gäller språk och kultur och klimatförändringen tvingar företag att hitta nya energilösningar och en klimatvänlig strategi.

Visa

Förteckningen över plattformsföretag som förmedlar arbete kan nu användas och kompletteras av alla

Förteckning över och klassificering av plattformsföretag som förmedlar arbete och som används och är registrerade i Finland

Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tulee edistää organisaation kaikilla tasoilla

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostaminen on nostettu laajasti esille organisaatioiden strategioihin ja suunnitelmiin. Tämä ilmenee henkilöstöalan ammattilaisille suunnatun Monimuotoisuusbarometrin tuloksista.

Underteman

Monimuotoisuusbarometri

Monimuotoisuusbarometri kertoo henkilöstöalan ammattilaisten monimuotoisuusnäkemyksistä.

Underteman