Riskfyllda arbetet och yrken

Visa

Arbetsplatsolyckor

Arbetsplatsolyckor 2014–2020

Bullerskador är fortfarande den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen bland personer i arbetsför ålder

Antalet bekräftade yrkessjukdomar hos personer i arbetsför ålder har redan länge haft en nedåtgående trend. Den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen hos personer i arbetsför ålder är fortfarande bullerskador. Yrkessjukdomar konstateras framför allt inom industrin, byggbranschen och jordbruksbranschen.

Bekräftade yrkessjukdomar bland personen i arbetsför ålder

Hur påverkar olika faktorer förekomsten av yrkessjukdomar? Hur fördelar sig förekomsten av olika sjukdomar regionalt? Arbetshälsoinstitutets statistik erbjuder en intressant inblick i ämnet.

Antalet personer som exponeras för cancerframkallande ämnen i sitt arbete har ökat under åren 2010–2019

Ökningen förklaras i huvudsak av ökningen i antalet anställda inom gruvindustrin i Norra Finland. Antalet som anmäldes exponerade för asbest nästan tredubblades under granskningsperioden.

Exponering för cancerframkallande ämnen i arbetet

Bekanta dig med materialet i ASA-registret som Arbetshälsoinstitutet upprätthåller under åren 2010–2019.

Fortfarande exponerar arbetslivet för faktorer som leder till yrkessjukdomar

Antalet bekräftade yrkessjukdomar hos personer i arbetsför ålder fortsätter att sjunka. Det sjunkande antalet fall förklaras framför allt av färre fall av bullerskador och asbestrelaterade sjukdomar. Många arbetsuppgifter exponerar dock fortfarande för faktorer som leder till yrkessjukdomar.

Bullerskada är fortfarande den vanligaste yrkessjukdomen

Ungefär vart fjärde bekräftat fall av yrkessjukdom konstateras efter avslutad arbetskarriär

Material
26.5.2020

Sjukfrånvaro och arbetets belastning

Jämför sambandet mellan arbetets belastning och sjukfrånvaron i olika yrken

Årligen konstateras mer än 1500 fall av yrkessjukdom

Antalet bekräftade yrkessjukdomar har sjunkit med cirka en fjärdedel under 2011–2015