Ofullständig Arbetsförmåga

Visa

Upplevd arbets- och funktionsförmåga

Arbetshälsoinstitutets tjänst Förmågaren producerar jämförelseuppgifter om arbetsförmågan hos finländare i arbetsför ålder.

Arbetsförmågevisaren beskriver funktionsförmågan hos personer i svag arbetsmarknadsställning

Arbetsförmågevisaren är en metod för självskattning av arbets- och funktionsförmågan, som baserar sig på svarspersonens bedömning av sin egen situation.