Riskfyllda arbetet och yrken

Antalet fall av yrkessjukdomar började öka år 2020

Antalet bekräftade yrkessjukdomar bland personer i arbetsför ålder började öka i och med COVID-19-infektionerna. Bullerskada är fortfarande den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen bland personer i arbetsför ålder. Yrkessjukdomar konstateras framför allt inom tillverkning, byggverksamhet och jordbruk, skogsbruk och fiske.

Bekräftade yrkessjukdomar bland personen i arbetsför ålder

Hur påverkar olika faktorer förekomsten av yrkessjukdomar? Hur fördelar sig förekomsten av olika sjukdomar regionalt? Arbetshälsoinstitutets statistik erbjuder en intressant inblick i ämnet.

Antalet personer som exponeras för cancerframkallande ämnen i sitt arbete har ökat under åren 2010–2019

Ökningen förklaras i huvudsak av ökningen i antalet anställda inom gruvindustrin i Norra Finland. Antalet som anmäldes exponerade för asbest nästan tredubblades under granskningsperioden.

Exponering för cancerframkallande ämnen i arbetet

Bekanta dig med materialet i ASA-registret som Arbetshälsoinstitutet upprätthåller under åren 2010–2019.

Material
26.5.2020

Sjukfrånvaro och arbetets belastning

Jämför sambandet mellan arbetets belastning och sjukfrånvaron i olika yrken