Arbetsdeltagande

Arbetsförmåga och arbetsdeltagande – jämförelseresultat från en gruppering av befolkningen i arbetsför ålder

Utifrån grupperingsresultaten är det möjligt att studera vilket samband faktorer förenade med arbetsförmågan hos befolkningen i arbetsför ålder har med arbetsdeltagandet. Resultaten kan studeras både på nationell nivå och på välfärdsområdesnivå.

Arbetsförmåga och arbetsdeltagande – resultat från en gruppering av befolkningen i arbetsför ålder

En registerstudie som representerar befolkningen i arbetsför ålder lyfter fram variabler på individnivå som är sammankopplade med arbetsförmågan och variablernas samband med arbetsdeltagande.