Tillgänglighets­utlåtande

Syftet är att Arbetshälsoinstitutets webbplats Arbetslivskunskap produceras på ett lättillgängligt sätt. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbtjänsten Arbetslivskunskap och dess språkversioner.

Överensstämmelse med kraven

Arbetslivskunskap webbplats har mestadels skapats enligt riktlinjerna för tillgänglighet, Web Content Accessibility (WCAG 2.1), på nivån A.

Icke-tillgängligt innehåll

Arbetslivskunskap innehåller single page-applikationer som grundar sig på val som användaren gjort i användargränssnittet. Med dessa visualiseras mångsidig och omfattande data. Visualiseringens färger följer huvudsakligen kravnivå AA i WCAG 2.1 (färgkontrast, formatering av teckensnitt). I och med indikatorernas interaktiva karaktär och den stora mängden data som de innehåller är det på grund av oproportionell börda inte möjligt att göra indikatorerna fullt tillgängliga.

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtandet

Webbplatsen Arbetslivskunskap publicerades den 12 mars 2019. Detta utlåtande utarbetades den 23 september 2019. Uppgifterna i utlåtandet är baserade på automatiserad testning, användartestning och självutvärdering.

Respons och kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot respons, frågor och förslag för att förbättra tillgängligheten på vår webplats.

Tillgänglighetsklagan och begäran om tillgänglighetsutredning

Om vi inte har gjort de ändringar på Arbetslivskunskap webbplats som tillgängligheten förutsätter, kan du lämna en tillgänglighetsklagan eller en begäran om utredning av tillgängligheten. I Finland ansvarar Regionsförvaltningsverket i södra Finland (ESAVI) för tillgänglighetstillsynen.