Samarbetspartner

Arbetslivskunskap är en öppen webbtjänst, som sammanställer en aktuell och tillförlitlig lägesbild över det finländska arbetslivet genom att samla spridda data om arbetslivet på ett ställe. Tjänsten fungerar som en publiceringskanal för Arbetshälsoinstitutet samt samarbetspartner, vars material får synlighet och slagkraft i publikationerna. Publikationer som utarbetats tillsammans med samarbetspartner produceras som samutvecklingsprojekt som främjar kunskapsutbyte.

Följande samarbetspartner har deltagit i innehållsproduktionen på Arbetslivskunskap:

Följande aktörer deltog i konceptualiseringen kring Arbetslivskunskap i första fasen av tjänstens utveckling: