Om oss

Arbetslivskunskap är en tjänst som publicerades 2019 och som sammanställer och uppdaterar en aktuell lägesbild om arbetslivet ur olika källor. Informationen är tillgänglig för användarna i en lättanvändbar och ofta även i en interaktiv form.

Tjänsten är tillgänglig för alla och är gratis. Allt innehåll finns på finska, svenska och engelska.

Mycket av materialet i Arbetslivskunskap är möjligt att ladda ner. Även olika egna filtreringar av data kan laddas ner. Vissa materialvisualiseringar innehåller även en fördjupningskod.

En del av publikationerna grundar sig på material av engångsnatur, en annan del av material som samlas in och uppdateras regelbundet.

Har du frågor? Kontakta tyoelamatieto@ttl.fi.

Vill du intervjua en arbetslivsexpert? På material- och analyssidorna finns alltid kontaktuppgifter till en person som kan ge mer information. Därtill finns kontaktuppgifter till experter inom olika teman på Arbetshälsoinstitutets För medier-sida.