Material
12.3.2019

Bekräftade yrkessjukdomar bland personen i arbetsför ålder

Fastställda yrkessjukdomar

Ladda ner data

Uppgifterna kan filtreras genom att klicka på de grafiska presentationerna. Filtreringarna påverkar endast grafiken för det tema som visas.

Yrkessjukdomarnas 10-i-topp-lista
BullerskadaBullerskada: 956 antal fall 0,418 antal fall per 1000 anställdaAllergisk kontaktdermatitAllergisk kontaktdermatit: 612 antal fall 0,268 antal fall per 1000 anställdaIrritativ kontaktdermatitIrritativ kontaktdermatit: 442 antal fall 0,193 antal fall per 1000 anställdaPleuraplackerPleuraplacker: 283 antal fall 0,124 antal fall per 1000 anställdaYrkesastmaYrkesastma: 248 antal fall 0,109 antal fall per 1000 anställdaLateral epikondylitLateral epikondylit: 135 antal fall 0,059 antal fall per 1000 anställdaYrkessnuvaYrkessnuva: 132 antal fall 0,058 antal fall per 1000 anställdaVibrationsskadaVibrationsskada: 118 antal fall 0,052 antal fall per 1000 anställdaSkabbSkabb: 117 antal fall 0,051 antal fall per 1000 anställdaKryptosporidiosKryptosporidios: 111 antal fall 0,049 antal fall per 1000 anställdaAntal fall
Agenser
Kemiska exponeringsfaktorerKemiska exponeringsfaktorer: 1122 antal fall 0,491 antal fall per 1000 anställdaBullerBuller: 956 antal fall 0,418 antal fall per 1000 anställdaBiologiska exponeringsfaktorerBiologiska exponeringsfaktorer: 436 antal fall 0,191 antal fall per 1000 anställdaVegetabiliska och animaliska agenserVegetabiliska och animaliska agenser: 344 antal fall 0,151 antal fall per 1000 anställdaRepetitivt arbete och icke-fysiologiska arbetsställningarRepetitivt arbete och icke-fysiologiska arbetsställningar: 310 antal fall 0,136 antal fall per 1000 anställdaAsbest och andra silikaterAsbest och andra silikater: 300 antal fall 0,131 antal fall per 1000 anställdaAnnat damm och andra ångorAnnat damm och andra ångor: 127 antal fall 0,056 antal fall per 1000 anställdaVibrationVibration: 118 antal fall 0,052 antal fall per 1000 anställdaFuktskadeagenser och mögelFuktskadeagenser och mögel: 94 antal fall 0,041 antal fall per 1000 anställdaAnnat damm och andra ångorAnnat damm och andra ångor: 0 antal fall 0,000 antal fall per 1000 anställdaAntal fall
Yrkenas 10-i-topp-lista
Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer)Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer): 772 antal fallJordbrukare och djuruppfödare m.fl.Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.: 605 antal fallVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörerVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer: 581 antal fallProcessarbetareProcessarbetare: 307 antal fallServicepersonalServicepersonal: 265 antal fallVård- och omsorgspersonalVård- och omsorgspersonal: 237 antal fallHälso- och sjukvårdsexperterHälso- och sjukvårdsexperter: 189 antal fallPersonal inom livsmedel, trä, textil m.m.Personal inom livsmedel, trä, textil m.m.: 182 antal fallPersonal inom el- och elektronikbranschenPersonal inom el- och elektronikbranschen: 93 antal fallExperter inom naturvetenskap och teknikExperter inom naturvetenskap och teknik: 62 antal fallAntal fall
Yrkenas 10-i-topp-lista, relativ
Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.: 12,604 antal fall per 1000 anställda i detta yrkePersonal inom livsmedel, trä, textil m.m.Personal inom livsmedel, trä, textil m.m.: 9,579 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeByggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer)Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer): 8,301 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörerVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer: 7,173 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeArbetare inom skogsbruk och fiskeArbetare inom skogsbruk och fiske: 5,600 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeOfficerareOfficerare: 5,600 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeProcessarbetareProcessarbetare: 4,205 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeKonsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonalKonsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal: 3,500 antal fall per 1000 anställda i detta yrkePersonal inom el- och elektronikbranschenPersonal inom el- och elektronikbranschen: 2,657 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeServicepersonalServicepersonal: 2,454 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeRelativt antal fall

I Arbetshälsoinstitutets Register över arbetsrelaterade sjukdomar (TPSR) registreras uppgifter om alla yrkessjukdomar och misstankar om yrkessjukdom.

TPSR får försäkringsbolagsmaterial från Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). TVK samlar in alla försäkringsinrättningars uppgifter, förutom de som gäller LPA. TPSR få även kopior på anmälningar om yrkessjukdom som läkarna sänder till Regionförvaltningsverket. Dessa uppgifter används för att komplettera försäkringsbolagens material.

Beskrivning

Registret över arbetsrelaterade sjukdomar är ett forskningsregister som förvaltas av Arbetshälsoinstitutetet i överensstämmelse med lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978 2 a § 2 mom.) för syften som gäller forskning, utredning, förebyggande samt utveckling av diagnos och vård av yrkessjukdomar och övriga arbetsrelaterade sjukdomar.

För att säkerställa dataskyddet har det allmänt tillgängliga datasetet abstraherats och uppgifterna för Åland har utelämnats. Dessutom har urval med mindre än fem prover utelämnats. Om det i registret för ett fall registrerats flera yrkessjukdomar samtidigt så har uppgifterna om den yrkessjukdom som har de allvarligaste följderna registrerats i datasetet. Av ovan nämnda orsaker är antalen i datasetet inte helt jämförbara med uppgifterna i årspublikationen av Registret över arbetsrelaterade sjukdomar.

Vad resultaten visar

Datasetet innehåller uppgifter om bekräftade fall av yrkessjukdom hos personer i arbetsför ålder (15–64-åringar) under sex olika tidsperioder (2016–2020, 2015–2019, 2014–2018, 2013–2017, 2012–2016, 2011–2015). Uppgiften om yrkessjukdom är sammankopplad till en exponeringsgrupp (10 grupper) och en yrkeskategori (Yrkesklassificering 2010, 2-siffrig nivå). Antalet fall framställs i siffror enligt yrkeskategori samt i proportion till tusen sysselsatta inom yrkeskategorin.

Antalet fall av bekräftade yrkessjukdomar hos personer i arbetsför ålder och landskapsspecifika antal fall presenteras i siffror per år och i proportion till tusen sysselsatta. Även antalet fall av bekräftade yrkessjukdomar hos personer i arbetsför ålder och i proportion till tusen sysselsatta presenteras efter kön, åldersgrupp och näringsgrensklass (Näringsgrensindelning 2008, huvudkategori).

Arbetskraftstalen för personer i arbetsför ålder (15–64-åringar) grundar sig på Statistikcentralens uppgifter.

Datasetet uppdateras samtidigt med årspublikationen av Arbetshälsoinstitutets registret över arbetsrelaterade sjukdomar.

Mer information

Kontaktuppgifter

Kirsi Koskela

+358 43 820 0452

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Antalet fall av yrkessjukdomar började öka år 2020

Antalet bekräftade yrkessjukdomar bland personer i arbetsför ålder började öka i och med COVID-19-infektionerna. Bullerskada är fortfarande den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen bland personer i arbetsför ålder. Yrkessjukdomar konstateras framför allt inom tillverkning, byggverksamhet och jordbruk, skogsbruk och fiske.