Material
8.2.2024

Arbetarskydd och psykosociala faktorer i arbetet

Arbetarskydd och psykosociala faktorer i arbetet

Ladda ner data
Belastningsfaktorer i arbetets innehåll

I vilken utsträckning förekommer följande belastningsfaktorer förknippade med arbetets innehåll på din arbetsplats?

202320162023201620232016202320162023201620232016202320162023201620232016Ensidigt arbeteFör svåra arbetsuppgifterDåliga möjligheter att utnyttja eller utveckla sin kompetensStändiga avbrott i arbetetFör stor mängd informationStort ansvar, t.ex. för en annan människas säkerhet, hälsa ellerekonomiska angelägenheterVärdekonflikter eller etiska problemSvåra interaktionssituationer, t.ex. utmanande kundarbeteHot om våld t.ex. i kundarbetetAndel av svaren (%)0102030405060708090100Förekommer hela tidenFörekommer i viss månFörekommer knappt allsKan inte säga

Arbetarskyddspanelen är en enkät för arbetarskyddspersonalen om aktuella frågor i arbetslivet. År 2023 var det växlande temat arbetarskydd och psykosociala faktorer i arbetet.

Beskrivning

Resultaten grundar sig på Arbetarskyddspanelen, där man till ett sampel som plockats ur Personregistret för arbetarskyddet skickar en gång om året en elektronisk enkät om arbetarskyddet och ärenden som gäller arbetsplatsernas verksamhet och arbetshälsa vid den aktuella tidpunkten. Temat för Arbetarskyddspanelen år 2016 var psykosociala belastningsfaktorer och bedömningen av dem på arbetsplatsen. I enkäten för år 2023 använde vi delvis samma frågor, vilket gjorde det möjligt att jämföra dem över tid.

Syften med Arbetarskyddspanelen är att stötta arbetarskyddspersonalens arbete: resultaten från enkäten ger tips om vilka faktorer som ska ägnas uppmärksamhet åt på arbetsplatserna. Enkäten ger även information om läget gällande aktuella ärenden i arbetslivet på arbetsplatserna i Finland.

Panelen genomförs i ett samarbete mellan Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen.

Vad graferna visar

Graferna visar arbetarskyddschefernas och arbetarskyddsfullmäktiges egen bedömning av de psykosociala faktorerna i arbetet.

Materialet består av en enkät som genomfördes i november–december 2023 och som besvarades av 597 personer. Av dem var 65 procent arbetarskyddsfullmäktige och 33 procent arbetarskyddschefer. I panelen år 2016 inkom 822 svar, varav 68 procent var av arbetarskyddsfullmäktige och 32 procent av arbetarskyddschefer.

Mer information

Kontaktuppgifter

Minna Toivanen

+358 30 474 2665

Hanna Uusitalo

+358 30 474 8666

Jarna Savolainen

+358 40 561 2022

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor

Arbetarskyddspanelen erbjuder aktuell lägesinformation

Enkäten beskriver arbetsplatsens fenomen, behov och trender ur arbetarskyddets synvinkel.

Underteman

Skillnader och likheter i hanteringen av arbetarskyddet inom det digitala och icke-digitala arbetet utanför arbetsplatsen

I arbete utanför arbetsplatsen är regelbunden kontakt ett centralt sätt att stödja personalens arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet

Klimatförändringens inverkan på arbetarskyddet har knappt identifierats

Cirka hälften av arbetsplatserna har identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls