Om oss

Uppdaterad 23.9.2019

Arbetslivskunskap är en tjänst som tillhandahålls av Arbetshälsoinstitutet. Den samlar ihop arbetslivsdata ur olika källor och erbjuder denna för allmänt bruk. Tjänsten uppdateras regelbundet.

Webbplatsen Arbetslivskunskap erbjuder en plattform via vilken experter, medier, utvecklare av arbetslivet och andra aktörer som utnyttjar information om arbetslivet får tillgång till aktuell och tillförlitlig information om det finländska arbetslivet.

I tjänsten hittar du både sådana data som du kan analysera enligt dina egna behov och artiklar som erbjuder sakkunniga tolkningar, där data analyseras ur ett möjligt perspektiv.

Material

Saknas dina data i denna tjänst? Kontakta oss per e-post på adressen tyoelamatieto@ttl.fi.

Användningsvillkoren

Upphovsrätt

Avsikten med tjänsten Arbetslivskunskap är att dela information så att den utnyttjas så öppet och på så bred front som möjligt. Om du har hittat sådan information här som du har nytta av är det fritt fram att använda den! För att underlätta vidare användning finns det på varje sida en licens, enligt vilken innehållet på sidan i fråga får utnyttjas någon annanstans. Huvudsakligen används licensen Creative Commons 4.0 Erkännande, som innebär att texten och bilderna i tjänsten får användas fritt någon annanstans förutsatt att källan anges. Texten och bilderna kan ha licensierat med olika licenser, och det ligger på användarens ansvar att kontrollera vilken licens som används. Upphovsrätten till innehållet på webbplatsen tillhör Arbetshälsoinstitutet, om inget annat nämns.

Ansvarsfrihet

Arbetshälsoinstitutet strävar efter att se till att informationen på webbplatsen är aktuell, uppdaterad och korrekt. Arbetshälsoinstitutet ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador eller kostnader som webbplatsens innehåll orsakar användaren. Arbetshälsoinstitutet tar inte ansvar för tredje parters utnyttjande av innehåll på webbplatsen. Arbetshälsoinstitutet ansvarar inte heller för sådan skada som orsakas av tekniska störningar eller av material som publicerats av utomstående och som länkats till webbplatsen.

Webbanalys

Arbetslivskunskap använder Google Analytics för webbanalys. Google Analytics använder kakor för att lagra information om användningen av webbplatsen utan att identifiera användaren. Informationen innehåller bland annat var användaren kom till webbplatsen, sidan i tjänsten som användaren besökte och hur länge webbplatsen användes. Analytisk information används för att förbättra och utveckla Arbetslivskunskap. Uppgifterna sparas inte när du installerar en webbläsartillägg som förhindrar användningen av Google Analytics.

Hur man hänvisar till tjänsten Arbetslivskunskap

Här finns rekommendationer om hur man hänvisar till tjänsten Arbetslivskunskap.

Hur man hänvisar i löpande text

  • (Arbetslivskunskap, Arbetshälsoinstitutet <årtal>)

Hur man hänvisar till tjänsten som helhet

  • Arbetslivskunskap, Arbetshälsoinstitutet, <datum>, tyoelamatieto.fi
  • Work Life Knowledge, Finnish Institute of Occupational Health, <date>, www.worklifedata.fi

Hur man hänvisar till specifika analyser eller specifika material

  • <författare> (<det datum som anges på sidan>). <rubrik>. Arbetshälsoinstitutet, tyoelamatieto.fi
  • Tellu Tuottelias (12.3.2019). Arbete och hälsa påverkar varandra i hög grad. Arbetshälsoinstitutet, tyoelamatieto.fi
  • Tellu Tuottelias (3/12/2019). Work and health are in substantial interaction. Finnish Institute of Occupational Health, www.worklifedata.fi