Material
12.3.2020

Företagshälsovårdens kostnader och servicetäckning

Företagshälsovårdens kostnader och servicetäckning

Förebyggande vård och sjukvård

2007200920112013201520172019euro100200300400500
  • Sjukvård, kostnader per arbetstagare
  • Förebyggande FHV, kostnader per arbetstagare

Kostnader och ersättningar

19701980199020002010euro50150250350450550
  • Kostnader per arbetstagare (i 2020 års kurs)
  • Ersättning per arbetstagare (i 2020 års kurs)

Servicetäckning

19701980199020002010procent50100
  • Servicetäckning, % av arbetstagare

Denna sida innehåller information om företagshälsovårdens kostnader och omfattning från och med 1960-talet. Företagshälsovårdens kostnader utgör endast en liten del av de totala kostnaderna för hälsovården.

Beskrivning

Företagshälsovården betalas av arbetsgivare och arbetstagare via arbetsinkomstförsäkringen samt direkt. Av de medel som samlats in genom arbetsinkomstförsäkringen betalar FPA en s.k. FPA-ersättning till företag som köpt företagshälsovård. Diagrammen baserar sig på FPA:s statistik över företagshälsovård. År 2018 utgjorde kostnaderna för företagshälsovården cirka 4 procent av de totala kostnaderna för hälsovården i Finland.

Vad indikatorerna åskådliggör

Den första bilden visar fördelningen av kostnader och ersättningar mellan den förebyggande företagshälsovården och sjukvården. Sjukvården beskrivs i FPA:s guide om bra ersättningspraxis för företagshälsovården (Hyvä työterveyshuollon korvauskäytäntö). Den andra bilden visar utvecklingen av företagshälsovårdens kostnader och ersättningar per löntagare och de totala kostnaderna och antalen ersättningar för företagshälsovården i Finland.

Kostnaden är det belopp som betalats till producenterna av företagshälsovård. Ersättningen är det belopp som arbetsgivare och arbetstagare betalat genom arbetsinkomstförsäkringen och som sedan betalas via FPA till arbetsgivaren utifrån företagshälsovårdens ersättningspraxis. Ersättningen utgör en del av de totala kostnaderna. Den förebyggande företagshälsovården riktar sig till både arbetstagarna och arbetsplatsen.

Den tredje bilden visar antalet löntagare som får företagshälsovårdens tjänster (omfattning). Utöver detta visar bilden hur många procent av alla löntagare som omfattningen gäller.

Figurernas löntagarspecifika sifferuppgifter skiljer sig lite från varandra. Antalet arbetstagare är något exaktare i den stora figuren eftersom detta antal har anmälts separat för varje ersättningsklass i tjänsten Kelasto. Sifferuppgifterna i den mindre figuren har beräknats utifrån en enda, något större siffra, tagen från årsstatistiken.

Det belopp som arbetsgivaren betalar till företagshälsovården är ofta något större än vad som framgår av dessa uppgifter eftersom arbetsgivarna inte meddelar alla kostnader till statistiken.

Uppgifterna uppdateras årligen.

Mer information

Kontaktuppgifter

Jarno Turunen

+358 30 474 2358

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor
Analysen
20.12.2022

Finansieringen och kostnaderna för företagshälsovården

Arbetsgivare och arbetstagare betalar 99,4 procent av kostnaderna för företagshälsovården