Material
13.1.2022
Underteman

Kortvarig sjukfrånvaro inom olika branscher

Kortvarig sjukfrånvaro inom olika branscher

Ladda ner data

Jämförbara branscher och år

alla branscher
alla
Kostservice
alla

Med musen kan du dölja, visa eller accentuera enskilda mätserier i graferna.

Månadsvis fördelning av frånvarodagar samt diagnosklasser
I grafen visas högst fem av de vanligaste diagnosklasserna. Andelar med mindre än fem frånvarodagar har på grund av integritetsskyddet sammanförts med klassen Övriga diagnoser.
Månad123456789101112Andelen frånvarodagar (%)0123456789101112
alla branscher:
Andningsorganens sjukdomar
Muskuloskeletala systemet och bindväven
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska...
Psykiska sjukdomar och syndrom samt...
Övriga diagnoser
Kostservice:
Andningsorganens sjukdomar
Muskuloskeletala systemet och bindväven
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska...
Psykiska sjukdomar och syndrom samt...
Övriga diagnoser
Fördelning av frånvarodagar enligt veckodag samt diagnosklasser
I grafen visas högst fem av de vanligaste diagnosklasserna. Andelar med mindre än fem frånvarodagar har på grund av integritetsskyddet sammanförts med klassen Övriga diagnoser.
VeckodagmåntisonstorsfrelörsönAndelen frånvarodagar (%)02468101214161820
alla branscher:
Andningsorganens sjukdomar
Muskuloskeletala systemet och bindväven
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska...
Psykiska sjukdomar och syndrom samt...
Övriga diagnoser
Kostservice:
Andningsorganens sjukdomar
Muskuloskeletala systemet och bindväven
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska...
Psykiska sjukdomar och syndrom samt...
Övriga diagnoser
Vanligaste diagnosklasserna under frånvarodagarna
Av grafen framgår högst tio av de vanligaste diagnosklasserna. Andelarna med mindre än fem frånvarodagar har på grund av integritetsskyddet lämnats bort.
AndningsorganenssjukdomarMuskuloskeletala systemetoch bindvävenVissa infektionssjukdomaroch parasitsjukdomarSymtom, sjukdomsteckenoch onormala kliniska...Psykiska sjukdomar ochsyndrom samt...Skador, förgiftningar ochvissa andra följder...NervsystemetMatsmältningsorganenssjukdomarCirkulationsorganenssjukdomarGraviditet, förlossningoch barnsängstidAndelen frånvarodagar (%)0510152025303540alla branscherKostservice

Sjukdomar i andningsorganen är inom alla granskade branscher den vanligaste orsaken till kortvarig sjukfrånvaro. Jämför till exempel de näst vanligaste och tredje vanligaste orsakerna till och tidpunkterna för kortvarig frånvaro på års- och veckonivå inom de olika branscherna.

Beskrivning

Omfattande anonymiserat och förenklat longitudinellt material har samlats in från arbetsgivare och företagshälsovårdsorganisationer i Karleby och Jakobstad åren 2017–2020. Till förfogande fanns totalt 17 088 frånvaroperiodsuppgifter inom sex olika branscher. Uppgifterna samlades in från småbarnspedagogiken, undervisnings- och expertisarbete, lätt och tungt fabriksarbete samt livsmedelsbranschen. Frånvarouppgifterna behandlades med hjälp av AI-system där uppgifter om diagnos och tidpunkt nyttiggjordes. Utifrån en AI-analys genomfördes en prognos över tidpunkter för kortvarig frånvaro inom olika branscher.

Vad visar graferna?

Av figuren framgår branschvisa och de vanligaste orsakerna till kortvarig sjukfrånvaro (1–10 dagar) och tidpunkterna för dessa. Uppgifterna kan granskas och jämföras enligt följande:

  • Uppgifterna kan granskas som en helhet som omfattar alla sex branscher
  • En viss bransch uppgifter kan jämföras med en annan bransch eller med uppgifterna för alla branscher
  • Diagnosuppgifter kan granskas branschvis eller jämföras med uppgifterna för en annan bransch eller för alla branscher
  • På årsnivå kan branschvisa uppgifter om frånvaro jämföras med uppgifterna för ett annat år eller i proportion till alla undersökningsår
  • Månadsvis kan uppgifter om frånvaro granskas branschvis eller jämföras med uppgifterna för en annan bransch eller för alla branscher
  • Veckodagsvis kan uppgifter om frånvaro granskas branschvis eller jämföras med uppgifterna för en annan bransch eller för alla branscher

Materialet har samlats in och analyserats i projektet LYHTY – Lyhyiden työpoissaolojen ennaltaehkäisy (Förebyggande av kort arbetsfrånvaro), som avslutades 31.12.2021. LYHTY är ett projekt som finansierades av ESF och Arbetarskyddsfonden och förverkligades av Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

Kontaktuppgifter

Marja-Liisa Hiironen

+358 40 5727 769

Ville Pitkäkangas

+358 40 1938 974

Leena Toivanen

+358 40 701 3221

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor
Analysen
13.1.2022

Branschvisa skillnader och likheter vid genomgång av kortvarig sjukfrånvaro

Det finns mycket undersökningsmaterial om långvarig sjukfrånvaro, men endast lite i fråga om kortvarig sjukfrånvaro, trots att konsekvenserna av kort sjukfrånvaro för en välfungerande vardag, arbetsmotivation och kostnader är avsevärda.

Underteman
Analysen
16.11.2023

Psykisk hälsa är en flerdimensionell arbetslivsfråga

Psykiskt välbefinnande är en hörnsten för arbetsförmågan, men psykisk ohälsa utgör en betydande utmaning för arbetslivet. I Arbetslivskunskap hittar du mångsidig information om såväl förekomsten av psykisk ohälsa, riskfaktorer för den psykiska hälsan som mentala resursfaktorer.

Underteman