Material

Sjukfrånvaron i kommuner i Finland

Publicerad 9.5.2019
Uppdaterad 27.5.2022

Fortlöpande insamling

Sjukfrånvaron i kommuner i Finland

Sjukfrånvaron

Totalt antal i Kommun10 data
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021Antal sjukledighetsdagar / årsverke810121416182022242628AllaChefer, specialisterExperterKontors- och kundtjänstpersonalService-, försäljnings- och omsorgspersonalFysiskt arbete (inkl. byggnads-, reparations-, tillverknings-, process- och transportarbetare)

Skillnader mellan yrkesgruppor

Kommun10 data, Arbetshälsoinstitutet
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021Antal sjukledighetsdagar / årsverke891011121314151617181920Alla

Skillnader mellan åldersklassor

Kommun10 data, Arbetshälsoinstitutet
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021Antal sjukledighetsdagar / årsverke81012141618202224Under 30 år30–39 år40–50 årÖver 50 år

Skillnader mellan könen

Kommun10 data, Arbetshälsoinstitutet
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021Antal sjukledighetsdagar / årsverke89101112131415161718192021MänKvinnor

Tvärsektion mellan yrken

20 största yrken enligt årsverke
2021
5.967.167.348.459.6711.4511.6411.9112.5114.8915.0515.5217.6318.3220.3520.6221.5623.8926.2826.64annan chefspecialsakkunnig inom kommunalförvaltningläkareteknisk sakkunnigklasslärarespeciallärarebrandman, väktarekökschef, kockbarnträdgårdslärarebarnskötareteknisk specialsakkunniglektor, timlärareannan expertsocialarbetareannan specialsakkunnigkontorspersonalsocial-/ungdomsledaresjukskötare, hälsovårdareanstaltsvårdarevårdare, närvårdareAntal sjukledighetsdagar / årsverke051015202530

Uppföljning av sjukfrånvaro ger möjlighet att minska och förkorta sjukfrånvaro. Arbetshälsoinstitutets mätaruppsättning visar sjukfrånvaroutvecklingen på 2000-talet.

BESKRIVNING

Arbetshälsoinstitutets Kunta10-undersökning är Finlands långvarigaste och mest omfattande undersökning som riktar sig till personal inom kommunsektorn. Över 90 000 kommunala anställdas arbetslivskvalitet och välbefinnande följs upp genom en enkät som utförs vartannat år i 11 kommuner. Till enkätsvaren kopplas även registeruppgifter om till exempel sjukfrånvaro.

VAD RESULTATEN VISAR

Uppföljningen av sjukfrånvarodagar görs direkt ur kommunernas personregister för de personer som deltar i Kunta10-undersökningen. Räknesättet är enhetligt: antalet sjukfrånvarodagar delat med personarbetsår. För varje undergrupp (till exempel yrke) räknas ett eget tal. Beräkningen omfattar heltidsarbetande kommunanställda. Endast frånvarodagar från arbetet på grund av personens egen sjukdom räknas med.

Datamaterialet uppdateras årligen. Sjukfrånvarodata 2021 från en kommun saknas.

Denna datasida för Arbetslivskunskap-tjänsten har även en analyssida: Det fanns betydande skillnader i sjukfrånvaron mellan olika yrkesgrupper inom kommunsektorn under det första coronaåret.

Mer information

Kontaktuppgifter

Jenni Ervasti

+358 30 474 2806

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor