Material
9.5.2019
Underteman

Sjukfrånvaron i kommuner i Finland

Sjukfrånvaron i kommuner i Finland

Skillnader mellan yrkesgruppor

Kommun10 data, Arbetshälsoinstitutet
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022Antal sjukledighetsdagar / årsverke81012141618202224262830AllaChefer, specialisterExperterKontors- och kundtjänstpersonalService-, försäljnings- och omsorgspersonalFysiskt arbete (inkl. byggnads-, reparations-, tillverknings-, process- och transportarbetare)

Sjukfrånvaron

Totalt antal i Kommun10 data
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022Antal sjukledighetsdagar / årsverke89101112131415161718192021Alla

Skillnader mellan åldersklassor

Kommun10 data, Arbetshälsoinstitutet
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022Antal sjukledighetsdagar / årsverke81012141618202224Under 30 år30–39 år40–50 årÖver 50 år

Skillnader mellan könen

Kommun10 data, Arbetshälsoinstitutet
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022Antal sjukledighetsdagar / årsverke810121416182022MänKvinnor

Tvärsektion mellan yrken

20 största yrken enligt årsverke
2022
8.719.1911.4912.4712.5114.4614.5615.3917.2218.0618.3818.5321.9424.6624.7926.8129.4630.3931.65annan chefläkareklasslärareannan expertkontorspersonalspecialläraresocial-/ungdomsledaresjukskötare, hälsovårdareanstaltsvårdarebarnskötarespecialsakkunnig inom kommunalförvaltninglektor, timlärareteknisk sakkunnigsocialarbetarekökschef, kockannan specialsakkunnigbrandman, väktarebarnträdgårdslärarevårdare, närvårdareAntal sjukledighetsdagar / årsverke0510152025303540

Uppföljning av sjukfrånvaro ger möjlighet att minska och förkorta sjukfrånvaro. Arbetshälsoinstitutets mätaruppsättning visar sjukfrånvaroutvecklingen på 2000-talet.

BESKRIVNING

Arbetshälsoinstitutets Kunta10-undersökning är Finlands långvarigaste och mest omfattande undersökning som riktar sig till personal inom kommunsektorn. Över 90 000 kommunala anställdas arbetslivskvalitet och välbefinnande följs upp genom en enkät som utförs vartannat år i 11 kommuner. Till enkätsvaren kopplas även registeruppgifter om till exempel sjukfrånvaro.

VAD RESULTATEN VISAR

Uppföljningen av sjukfrånvarodagar görs direkt ur kommunernas personregister för de personer som deltar i Kunta10-undersökningen. Räknesättet är enhetligt: antalet sjukfrånvarodagar delat med personarbetsår. För varje undergrupp (till exempel yrke) räknas ett eget tal. Beräkningen omfattar heltidsarbetande kommunanställda. Endast frånvarodagar från arbetet på grund av personens egen sjukdom räknas med.

Datamaterialet uppdateras årligen. Sjukfrånvarodata 2021 från en kommun och data 2022 från en andra kommun saknas.

Denna datasida för Arbetslivskunskap-tjänsten har även en analyssida: Det fanns betydande skillnader i sjukfrånvaron mellan olika yrkesgrupper inom kommunsektorn under det första coronaåret.

Mer information

Kontaktuppgifter

Jenni Ervasti

+358 30 474 2806

Creative Commons License

Creative Commons License

Publikationen är licensierad enligt Creative Commons 4.0 Internationell -licens.

Relaterad sidor
Analysen
8.6.2021

Det fanns betydande skillnader i sjukfrånvaron mellan olika yrkesgrupper inom kommunsektorn under det första coronaåret

År 2020 var kommunalt anställda i genomsnitt 16,7 dagar borta från arbetet på grund av egen sjukdom

Material
5.3.2021

Arbetet inom kommunsektorn och coronasituationens inverkan på arbetet

Resultaten från Kommun 10-undersökningen år 2020 enligt svaren om coronavirusets påverkan

Kommunsektorns arbete och arbetstagares välbefinnande

Resultat från Kommun 10-undersökningen åren 2016, 2018 ,2020 och 2022