Material

Materialsidorna presenterar arbetslivskunskap i ett visualiserat och interaktivt format. Uppgifterna kan baseras på statistik, registermaterial, enkätmaterial, forskningsresultatsdata eller beräkningsformler. Materialsidorna ger användaren möjligheten att prova på olika filter eller ladda upp bilder och material till sin egen dator. En analystext som behandlar materialet, skriven av en expert, kan länkas till materialsidan.

Material
Uppdaterad 24.8.2022

Faktorer som förutspår en psykisk diagnos

Vilka faktorer förutspår en diagnos gällande psykisk hälsa bland den arbetande befolkningen? Granska forskningsresultat som grundar sig på företagshälsovårdens material.

Material
Uppdaterad 13.6.2022

Arbetstider inom social- och hälsovårdsbranschen

Uppföljningen av arbetstidernas belastning utgör en grund för utvecklingen av arbetstiderna.

Material
Uppdaterad 9.6.2022

Ledarskapet inom social- och hälsovårdsbranschen är coachande

Ledarskapet inom social- och hälsovården upplevs vara coachande. Granska Mitä kuuluu?-enkätens resultat gällande ledarskap och chefsarbete.

Material
Uppdaterad 27.5.2022

Sjukfrånvaron i kommuner i Finland

Arbetshälsoinstitutet data skildrar utveckling av sjukfrånvaro under 2000-talet i kommuner.

Material
Uppdaterad 4.5.2022

Arbetarskyddsinspektionens tillsynsinformation

Arbetarskyddsmyndighetens övervakningsdatasystem Vera innehåller information om arbetarskyddsinspektioner och ärenden som kontrollerats i samband med dessa under åren 2017-2020.

Material
Uppdaterad 25.4.2022

Bekräftade yrkessjukdomar bland personen i arbetsför ålder

Hur påverkar olika faktorer förekomsten av yrkessjukdomar? Hur fördelar sig förekomsten av olika sjukdomar regionalt? Arbetshälsoinstitutets statistik erbjuder en intressant inblick i ämnet.

Material
Uppdaterad 24.3.2022

Arbetarskyddspanelen ger information om aktuella teman i arbetslivet

Panelen berättar om arbetsplats fenomen, behov och trender ur arbetssäkerhets perspektiv.

Material
Uppdaterad 24.3.2022

Arbetarskydd och klimatförändringen

Enligt Arbetarskyddspanelen år 2021 har cirka hälften av arbetsplatserna identifierat effekterna av klimatförändringen på arbetsplatsen, men ur arbetarskyddsynpunkt har de nästan inte behandlats alls

Material
Uppdaterad 14.3.2022

Företagshälsovårdens kostnader och servicetäckning

Tidsserien har mer än 50 års data

Material
Uppdaterad 1.2.2022

Exponeringsmätningar i arbetsmiljön

Arbetshälsoinstitutet utreder de anställdas exponering med hjälp av biomonitorering och genom att mäta föroreningar i luften på finländska arbetsplatser.

Material
Uppdaterad 13.1.2022

Kortvarig sjukfrånvaro inom olika branscher

Sjukdomar i andningsorganen är inom alla granskade branscher den vanligaste orsaken till kortvarig sjukfrånvaro. Jämför till exempel de näst vanligaste och tredje vanligaste orsakerna till och tidpunkterna för kortvarig frånvaro på års- och veckonivå inom de olika branscherna.

Material
Uppdaterad 22.11.2021

Exponering för cancerframkallande ämnen i arbetet

Bekanta dig med materialet i ASA-registret som Arbetshälsoinstitutet upprätthåller under åren 2010–2019.

Material
Uppdaterad 15.9.2021

Kort sjukfrånvaro bland social- och hälsovårdsbranschens vikarier

Kort sjukfrånvaro bland social- och hälsovårdsbranschens vikarier har under åren 2017–2019 stabiliserats på 3–5 procent. År 2020 visade sig vara avvikande när mängden kort sjukfrånvaro var större bland vikarier än bland fast anställda.

Material
Uppdaterad 14.6.2021

I hjärnarbete finns det olika uppgifter och situationer

Genom enkäten om hjärnarbete utreder vi hur allmänna, belastande och inspirerande olika uppgifter är vid kunskapsbaserat arbete.

Material
Uppdaterad 27.5.2021

Arbetsplatsolyckor

Arbetsplatsolyckor 2014–2019

Material
Uppdaterad 5.3.2021

Arbetet inom kommunsektorn och coronasituationens inverkan på arbetet

Resultaten från Kommun 10-undersökningen år 2020 enligt svaren om coronavirusets påverkan

Material
Uppdaterad 27.1.2021

Kommunsektorns arbete och arbetstagares välbefinnande

Resultat från Kommun 10-undersökningen åren 2016, 2018 och 2020

Material
Uppdaterad 25.1.2021

Monimuotoisuusbarometri

Monimuotoisuusbarometri kertoo henkilöstöalan ammattilaisten monimuotoisuusnäkemyksistä.

Material
Uppdaterad 9.12.2020

Arbetarskyddsverksamhet i coronasituationen

Arbetarskyddspanelen berättar om hur coronaviruset har påverkat arbetsplatsen och hur hanteringen av situationen har lyckats.

Material
Uppdaterad 26.5.2020

Sjukfrånvaro och arbetets belastning

Jämför sambandet mellan arbetets belastning och sjukfrånvaron i olika yrken

Material
Uppdaterad 7.5.2020

Upplevd arbets- och funktionsförmåga

Arbetshälsoinstitutets tjänst Förmågaren producerar jämförelseuppgifter om arbetsförmågan hos finländare i arbetsför ålder.

Material
Uppdaterad 16.1.2020

Arbetsförmågans prognos

Arbetsförmågans prognos avslöjar risken för arbetsoförmåga