Plattformsekonomin och arbeten som förmedlas via digitala plattformar har varit aktuella i den offentliga debatten. I så kallat ”plattformsarbete” är plattformarna marknadsplatser där de som utför arbete och de som köper arbete kan mötas. Ämnesområdet och dess begreppsapparat är ännu mycket oetablerade. Det finns dock många sätt att gestalta vad plattformsarbete är och hur det ändrar arbetslivet. (se källor)

Genom sin praxis ändrar plattformarna sätten att utföra och organisera arbete. Av denna anledning intresserar plattformsarbete såväl forskare, lagstiftare, företag som även aktörer inom tredje sektorn. Det finns ett stort behov av information om plattformsarbete.

Syftet med denna förteckning är att kartlägga företagsfältet som förmedlar arbete i Finland och identifiera internationella plattformsföretag via vilka finländare sysselsätts. Förteckningen är inte en beskrivning av det plattformsarbete som utförs i Finland eller dess omfattning, utan avsikten med den är att tillhandahålla information om hurdana plattformsföretag som förmedlar arbete det finns och hurdant plattformsarbete som utförs i Finland.

Denna kartläggning är en del av Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt Reilu työ alustoilla - Reita, där rättvist plattformsarbete undersöks och främjas i Finland.

Välkommen med och komplettera förteckningen!

Hur definieras ett plattformsföretag som förmedlar arbete? Centrala frågor är till exempel huruvida arbete som utförs i ett anställningsförhållande, såsom hyrt arbete, kan vara plattformsarbete och huruvida ett företag kan vara ett plattformsföretag om digitala plattformar är ett av flera sätt för företaget att förmedla behovsarbete. Dessutom är organisering av arbete och förmedling av arbete via plattformar mycket varierande, vilket försvårar definieringen.

Många personaltjänstföretag och deras kundföretag använder digitala plattformar till att erbjuda ströjobb eller arbetsskift åt sina arbetstagare. I tjänster som förmedlar taxiskjutsar är rollen som digitala plattformar spelar i organiseringen av skjutsar varierande. Det är möjligt att gränsdragningen mellan digitala plattformsföretag och andra företag som förmedlar ströjobb blir allt besvärligare när digitaliseringen framskrider.

Dessutom är plattformsarbete förknippat med olika crowdsourcinglösningar, där det ibland är oklart om det är arbete. Ett exempel på sådant är så kallat mikroarbete (eller klickarbete), där korta och enkla uppgifter är typiska (som olika klassificeringsuppgifter, svara på enkäter etc.) för vilka ersättningen som betalas är mycket liten. I höstuppdateringen 2023 har några exempel på sådana plattformar som erbjuder mikroarbete lagts till listan.

Det uppstår också kontinuerligt nya plattformsföretag runt om i världen. Vi bjuder er alla med och komplettera förteckningen. Om ni känner till företag som skulle kunna passa in på kriterierna nedan, men inte finns med i förteckningen, ber vi er skicka ert förslag till Jere Immonen på e-postadressen nedan. Eftersom förteckningen ännu är en prototyp tar vi gärna också emot förslag på hur förteckningen, dess kriterier och dess informationsinnehåll kan utvecklas. Förteckningen kommer att kompletteras och redigeras ungefär halvårsvis.

Kriterier för plattformsföretag som hör till förteckningen:

 1. Minst tre aktörer deltar i arbetsförmedlingen: plattformsföretaget, köparen och den som erbjuder arbete.
 2. Plattformsföretaget använder en digital plattform för förmedling och förvaltning av uppdrag, projekt och tidsbestämda anställningar.
  • Förvaltning kan till exempel innebära digitala bedömningsmekanismer, algoritmbaserade val av eller kontakt med utförare och skötsel av monetära transaktioner via plattformen.
 3. Förmedling och förvaltning av arbete utgör plattformsföretagets affärsverksamhet eller en del av den.
  • Arbetssökningswebbplatser eller öppna marknadsföringsprofiler beträffande kompetens uppfyller inte kriterierna för förvaltning av uppdrag.
 4. Plattformsföretagen placerar sig mellan den som erbjuder arbete och den som köper arbete. Arbetsorganisationers interna kommunikations- och innehållshanteringssystem hör inte hit.
  • De som erbjuder arbete kan också vara arbetstagare i plattformsföretagen. Till exempel företag som hyr ut arbetskraft och utnyttjar digitala plattformar för förvaltning av uppdrag på ovan beskrivna sätt är medräknade.
  • Det är fritt att anhålla om att bli plattformsanvändare/erbjuda arbete eller köpa arbete. Plattformsföretag kan dock ha begränsningar gällande vilka som tas med i plattformen.
 5. Arbetsinsatsen är den tjänst som förmedlas.
  • Inte till exempel försäljning av varor eller bostads- eller fordonsuthyrning.
 6. Företaget eller en del av företagskoncernen är registrerad i Finland, företaget har Finlandsspecifik verksamhet eller finländare sysselsätts via företaget.

  Förteckning över plattformsföretag som förmedlar arbete

  Välj bransch
  FöretagFO-nummerBransch
  124 Center Oy2774786-8Byggnads- och underhållstjänster
  2Amazon Mechanical TurkMikroarbete
  3BabysitsHushållstjänster
  4Best Best Talent Platform Oy (Ferovalo)2763172-6Professionella tjänster
  5Boksi.com2913651-8Professionella tjänster
  6BoltTransporttjänster
  7Bolt.Works Oy2041555-3Byggnads- och underhållstjänster
  8Care.comHushållstjänster
  9ClickworkerMikroarbete
  10Crowdsorsa (Finnora Oy)2633818-1Mikroarbete
  11Crowst Oy2718808-2Mikroarbete
  12EarlyBird (Early Bird Oy)0680428-8Transporttjänster
  13Fiuge Oy2934328-5Transporttjänster
  14FiverrInternationella freelancer-plattformar
  15Foodora (Delivery Hero Finland Oy) (Delivery Hero Finland Logistics Oy)1936684-6 (2435555-1)Transporttjänster
  16FoxDo Oy2956854-8Byggnads- och underhållstjänster
  17Freedomly.io3150366-3Professionella tjänster
  18Freelancer.comInternationella freelancer-plattformar
  19Gixon (Libera la musica Oy)2830471-9Professionella tjänster
  20Guru.com Internationella freelancer-plattformar
  21Helpdor Oy2844881-9Hushållstjänster Byggnads- och underhållstjänster Transporttjänster
  22Hero241026196-8Byggnads- och underhållstjänster
  23HemmaKoti3101984-7Hushållstjänster
  24Hoiwa3122829-4Professionella tjänster
  25Kodinpro (Easoft KodinPro Oy)2914345-1Byggnads- och underhållstjänster
  26Kodinplaza (Business Brothers Finland Oy)2640348-1Byggnads- och underhållstjänster
  27Matchmade (Shark Punch Oy)2618428-2Professionella tjänster
  28Minduu (AtCare Oy)2482860-3Professionella tjänster
  29MobrogMikroarbete
  30Muuttomaailma (Alma Mediapartners Oy)2307556-6Transporttjänster
  31MyXline (Miwotec Oy)2285641-6Transporttjänster
  32Nerot.fi (Somella Oy)2440368-0Professionella tjänster
  33OmaUrakka.fi (miniSolution Oy)3224855-3Byggnads- och underhållstjänster
  34Onnexi2873321-4Hushållstjänster
  35PeoplePerHourInternationella freelancer-plattformar
  36Proz.comInternationella freelancer-plattformar
  37Remppatori (Schibsted SMB Oy)3281067-3Byggnads- och underhållstjänster
  38SitlyHushållstjänster
  39Solved - The Cleantech Company Oy2541349-3Professionella tjänster
  40Somessa.com 2595233-1Professionella tjänster
  41SoTender (Koivu Solutions Oy)2869570-5Professionella tjänster
  42SuperprofProfessionella tjänster
  43Tiitus (Profiili Recruitment Oy)3107691-3Professionella tjänster
  44Timma Oy2412479-6Professionella tjänster
  45ToogitInternationella freelancer-plattformar
  46Treamer (Treamer Finland Oy) (Treamer Oy)2824489-1 (2699312-7)Professionella tjänster
  47Tulka Oy2757909-1Professionella tjänster
  48Työntekijöitä.fi (SLP Group Oy)2485076-3Hushållstjänster Professionella tjänster Byggnads- och underhållstjänster
  49Uber Finland Oy2636362-7Transporttjänster
  50UpworkInternationella freelancer-plattformar
  51Urakkadiili (Devea Oy)2331422-1Byggnads- och underhållstjänster
  52Urakkamaailma (Alma Mediapartners Oy)2307556-6Byggnads- och underhållstjänster
  53Valokuvaajat.fi (Polarico Oy)2490890-2Professionella tjänster
  54Wolt (Wolt Enterprises Oy)2646674-9Transporttjänster
  55Work Pilots Oy2718776-8Hushållstjänster Professionella tjänster
  56Yango (Global DC Ltd)2541661-9Transporttjänster
  57YoopiesHushållstjänster
  58Youpret2761915-3Professionella tjänster

  Källreferens för separation från Eurofound: Typology.

  *Hushållstjänster avser tjänster som erbjuds till privathushåll. Professionella tjänster avser arbete som kräver yrkeskompetens. I Eurofounds klassificering har tre centrala branschkategorier identifierats och denna förteckning följer huvudsakligen klassificeringen i fråga. Företag som tillhandahåller byggnads- och underhållstjänster har i denna förteckning avskilts till en egen grupp på grund av deras stora antal. Dessutom har man i förteckningen gjort en egen kategori för internationella freelancer-plattformar via vilka man kan sysselsätta sig globalt inom många olika branscher. Utöver detta har det ur internationella och nationella plattformar i en egen grupp separerats mikroarbetsplattformar som erbjuder enkla uppdrag med liten ersättning.