Plattformsekonomin och arbeten som förmedlas via digitala plattformar har varit aktuella i den offentliga debatten. I så kallat ”plattformsarbete” är plattformarna marknadsplatser där de som utför arbete och de som köper arbete kan mötas. Ämnesområdet och dess begreppsapparat är ännu mycket oetablerade. Det finns dock många sätt att gestalta vad plattformsarbete är och hur det ändrar arbetslivet. (se källor)

Genom sin praxis ändrar plattformarna sätten att utföra och organisera arbete. Av denna anledning intresserar plattformsarbete såväl forskare, lagstiftare, företag som även aktörer inom tredje sektorn. Det finns ett stort behov av information om plattformsarbete.

Syftet med denna förteckning är att kartlägga företagsfältet som förmedlar arbete i Finland och identifiera internationella plattformsföretag via vilka finländare sysselsätts. Förteckningen är inte en beskrivning av det plattformsarbete som utförs i Finland eller dess omfattning, utan avsikten med den är att tillhandahålla information om hurdana plattformsföretag som förmedlar arbete det finns och hurdant plattformsarbete som utförs i Finland.

Denna kartläggning är en del av Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt Reilu työ alustoilla - Reita , där rättvist plattformsarbete undersöks och främjas i Finland.

Välkommen med och komplettera förteckningen!

Hur definieras ett plattformsföretag som förmedlar arbete? Centrala frågor är till exempel huruvida arbete som utförs i ett anställningsförhållande, såsom hyrt arbete, kan vara plattformsarbete och huruvida ett företag kan vara ett plattformsföretag om digitala plattformar är ett av flera sätt för företaget att förmedla behovsarbete. Dessutom är organisering av arbete och förmedling av arbete via plattformar mycket varierande, vilket försvårar definieringen.

Många personaltjänstföretag och deras kundföretag använder digitala plattformar till att erbjuda ströjobb eller arbetsskift åt sina arbetstagare. I tjänster som förmedlar taxiskjutsar är rollen som digitala plattformar spelar i organiseringen av skjutsar varierande. Det är möjligt att gränsdragningen mellan digitala plattformsföretag och andra företag som förmedlar ströjobb blir allt besvärligare när digitaliseringen framskrider.

Det uppstår också kontinuerligt nya plattformsföretag runt om i världen. Vi bjuder er alla med och komplettera förteckningen. Om ni känner till företag som skulle kunna passa in på kriterierna nedan, men inte finns med i förteckningen, ber vi er skicka ert förslag till Jere Immonen på e-postadressen nedan. Eftersom förteckningen ännu är en prototyp tar vi gärna också emot förslag på hur förteckningen, dess kriterier och dess informationsinnehåll kan utvecklas. Förteckningen kommer att kompletteras och redigeras ungefär halvårsvis.

Kriterier för plattformsföretag som hör till förteckningen:

 1. Minst tre aktörer deltar i arbetsförmedlingen: plattformsföretaget, köparen och den som erbjuder arbete.
 2. Plattformsföretaget använder en digital plattform för förmedling och förvaltning av uppdrag, projekt och tidsbestämda anställningar.
  • Förvaltning kan till exempel innebära digitala bedömningsmekanismer, algoritmbaserade val av eller kontakt med utförare och skötsel av monetära transaktioner via plattformen.
 3. Förmedling och förvaltning av arbete utgör plattformsföretagets affärsverksamhet eller en del av den.
  • Arbetssökningswebbplatser eller öppna marknadsföringsprofiler beträffande kompetens uppfyller inte kriterierna för förvaltning av uppdrag.
 4. Plattformsföretagen placerar sig mellan den som erbjuder arbete och den som köper arbete. Arbetsorganisationers interna kommunikations- och innehållshanteringssystem hör inte hit.
  • De som erbjuder arbete kan också vara arbetstagare i plattformsföretagen. Till exempel företag som hyr ut arbetskraft och utnyttjar digitala plattformar för förvaltning av uppdrag på ovan beskrivna sätt är medräknade.
  • Det är fritt att anhålla om att bli plattformsanvändare/erbjuda arbete eller köpa arbete. Plattformsföretag kan dock ha begränsningar gällande vilka som tas med i plattformen.
 5. Arbetsinsatsen är den tjänst som förmedlas.
  • Inte till exempel försäljning av varor eller bostads- eller fordonsuthyrning.
 6. Företaget eller en del av företagskoncernen är registrerad i Finland, företaget har Finlandsspecifik verksamhet eller finländare sysselsätts via företaget.

  Förteckning över plattformsföretag som förmedlar arbete

  Välj bransch
  FöretagFO-nummerBransch
  124 Center Oy2774786-8Byggnads- och underhållstjänster
  2BabysitsHushållstjänster
  3Boksi.com2913651-8Professionella tjänster
  4BoltTransporttjänster
  5Bolt.Works Oy2041555-3Byggnads- och underhållstjänster
  6BuilderBOT (Jakoa Enterprises Oy)3001890-6Byggnads- och underhållstjänster
  7Care.comHushållstjänster
  8EarlyBird (Early Bird Oy)0680428-8Transporttjänster
  9Ework (eWork Group Finland Oy)1868289-8Professionella tjänster
  10Ferovalo Oy2763172-6Professionella tjänster
  11Fiuge Oy2934328-5Transporttjänster
  12FiverrInternationella freelancer-plattformar
  13Foodora (Delivery Hero Finland Oy) (Delivery Hero Finland Logistics Oy)1936684-6 (2435555-1)Transporttjänster
  14FoxDo Oy2956854-8Byggnads- och underhållstjänster
  15Freelancer.comInternationella freelancer-plattformar
  16Free-Talent Oy2908044-6Hushållstjänster Professionella tjänster
  17Gikker (Pocket Manager Finland Oy)3014372-3Professionella tjänster
  18Gixon (Libera la musica Oy)2830471-9Professionella tjänster
  19Guru.com Internationella freelancer-plattformar
  20Helpdor Oy2844881-9Hushållstjänster Byggnads- och underhållstjänster Transporttjänster
  21HR Commercial Community (co4.work Oy)3169942-4Professionella tjänster
  22Kodinpro (Easoft KodinPro Oy)2914345-1Byggnads- och underhållstjänster
  23Kodinplaza (Business Brothers Finland Oy)2640348-1Byggnads- och underhållstjänster
  24Koiruliini Oy3222681-3Professionella tjänster Hushållstjänster
  25Lakiareena (Suomalainen lakipalveluyhtiö OY)2849465-5Professionella tjänster
  26Lääkäri.chat (Carecode Oy)2622569-7Professionella tjänster
  27Maj (MAJ works Oy)2778536-2Professionella tjänster Hushållstjänster
  28Matchmade (Shark Punch Oy)2618428-2Professionella tjänster
  29Minduu (AtCare Oy)2482860-3Professionella tjänster
  30Muuttomaailma (Alma Mediapartners Oy)2307556-6Transporttjänster
  31MyXline (Miwotec Oy)2285641-6Transporttjänster
  32Nerot.fi (Somella Oy)2440368-0Professionella tjänster
  33Onnexi2873321-4Hushållstjänster
  34PeoplePerHourInternationella freelancer-plattformar
  35Proz.comInternationella freelancer-plattformar
  36Semantix Finland Oy0836525-8Professionella tjänster
  37SitlyHushållstjänster
  38Solved - The Cleantech Company Oy2541349-3Professionella tjänster
  39Somessa Oy ab2595233-1Professionella tjänster
  40Timma Oy2412479-6Professionella tjänster
  41ToogitInternationella freelancer-plattformar
  42Transfluent Oy2147448-3Professionella tjänster
  43Treamer (Treamer Finland Oy) (Treamer Oy)2824489-1 (2699312-7)Professionella tjänster
  44Tulka Oy2757909-1Professionella tjänster
  45Työntekijöitä.fi (SLP Group Oy)2485076-3Hushållstjänster Professionella tjänster Byggnads- och underhållstjänster
  46Uber Finland Oy2636362-7Transporttjänster
  47UpworkInternationella freelancer-plattformar
  48Urakkamaailma (Alma Mediapartners Oy)2307556-6Byggnads- och underhållstjänster
  49Valokuvaajat.fi (Polarico Oy)2490890-2Professionella tjänster
  50Wolt (Wolt Enterprises Oy)2646674-9Transporttjänster
  51Work Pilots Oy2718776-8Hushållstjänster Professionella tjänster
  52Yango (Global DC Ltd)2541661-9Transporttjänster
  53YoopiesHushållstjänster

  Källreferens för separation från Eurofound: Typology | Eurofound (europa.eu) .

  *Hushållstjänster avser tjänster som erbjuds till privathushåll. Professionella tjänster avser arbete som kräver yrkeskompetens. I Eurofounds klassificering har tre centrala branschkategorier identifierats och denna förteckning följer huvudsakligen klassificeringen i fråga. Företag som tillhandahåller byggnads- och underhållstjänster har i denna förteckning avskilts till en egen grupp på grund av deras stora antal. Dessutom har man i förteckningen gjort en egen kategori för internationella freelancer-plattformar via vilka man kan sysselsätta sig globalt inom många olika branscher.