Den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen är bullerskada. En bullerskada är en hörselnedsättning som beror på skador i innerörat och som uppstår till följd av långvarig eller återkommande exponering för buller. Den näst vanligaste bekräftade yrkessjukdomen är pleuraplack, dvs. förkalkningar på lungsäcken. Pleuraplack är en följd av exponering för asbest under tidigare decennier då det var vanligt att använda asbest i bland annat byggnadsmaterial. Typiskt för asbestrelaterade sjukdomar är det långa tidsspannet mellan exponeringen och konstaterandet av den asbetsrelaterade sjukdomen. Bullerskada och pleuraplack utgör fortfarande nästan hälften av alla konstaterade yrkessjukdomar varje år.

(Texten fortsätter efter bilden)

Fastställda yrkessjukdomar

Yrkessjukdomarnas 10-i-topp-lista
0500100015002000BullerskadorBullerskador: 2064 antal fall 0.917 antal fall per 1000 anställdaAllergiskt kontakteksemAllergiskt kontakteksem: 664 antal fall 0.295 antal fall per 1000 anställdaIrritativt kontakteksemIrritativt kontakteksem: 624 antal fall 0.277 antal fall per 1000 anställdaPleuraplackPleuraplack: 584 antal fall 0.259 antal fall per 1000 anställdaYrkesastmaYrkesastma: 317 antal fall 0.141 antal fall per 1000 anställdaEpikondylitEpikondylit: 268 antal fall 0.119 antal fall per 1000 anställdaYrkessnuvaYrkessnuva: 147 antal fall 0.065 antal fall per 1000 anställdaSkabbSkabb: 135 antal fall 0.060 antal fall per 1000 anställdaProteinkontakteksem eller kontakturtikariaProteinkontakteksem eller kontakturtikaria: 121 antal fall 0.054 antal fall per 1000 anställdaSorkfeberSorkfeber: 117 antal fall 0.052 antal fall per 1000 anställdaAntal fall
Agenser
0500100015002000BullerBuller: 2064 antal fall 0.917 antal fall per 1000 anställdaBiologiska exponeringsfaktorerBiologiska exponeringsfaktorer: 0 antal fall 0.000 antal fall per 1000 anställdaVegetabiliska och animaliska agenserVegetabiliska och animaliska agenser: 0 antal fall 0.000 antal fall per 1000 anställdaFuktskadeagenser och mögelFuktskadeagenser och mögel: 0 antal fall 0.000 antal fall per 1000 anställdaKemiska exponeringsfaktorerKemiska exponeringsfaktorer: 0 antal fall 0.000 antal fall per 1000 anställdaRepetitivt arbete och icke-fysiologiska arbetsställningarRepetitivt arbete och icke-fysiologiska arbetsställningar: 0 antal fall 0.000 antal fall per 1000 anställdaAsbest och andra silikaterAsbest och andra silikater: 0 antal fall 0.000 antal fall per 1000 anställdaVibrationVibration: 0 antal fall 0.000 antal fall per 1000 anställdaAnnat damm och andra ångorAnnat damm och andra ångor: 0 antal fall 0.000 antal fall per 1000 anställdaAntal fall
Yrkenas 10-i-topp-lista
0200400600Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörerVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer: 653 antal fallByggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer)Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer): 357 antal fallProcessarbetareProcessarbetare: 264 antal fallPersonal inom el- och elektronikbranschenPersonal inom el- och elektronikbranschen: 99 antal fallTransportarbetareTransportarbetare: 90 antal fallJordbrukare och djuruppfödare m.fl.Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.: 86 antal fallPersonal inom livsmedel, trä, textil m.m.Personal inom livsmedel, trä, textil m.m.: 84 antal fallMedhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl.Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl.: 69 antal fallExperter inom naturvetenskap och teknikExperter inom naturvetenskap och teknik: 63 antal fallServicepersonalServicepersonal: 48 antal fallAntal fall
Yrkenas 10-i-topp-lista, relativ
0246810OfficerareOfficerare: 10.000 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörerVerkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer: 8.062 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeArbetare inom skogsbruk och fiskeArbetare inom skogsbruk och fiske: 7.000 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeKonsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonalKonsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal: 5.125 antal fall per 1000 anställda i detta yrkePersonal inom livsmedel, trä, textil m.m.Personal inom livsmedel, trä, textil m.m.: 4.200 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeByggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer)Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer): 4.103 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeProcessarbetareProcessarbetare: 3.474 antal fall per 1000 anställda i detta yrkePersonal inom el- och elektronikbranschenPersonal inom el- och elektronikbranschen: 2.829 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeJordbrukare och djuruppfödare m.fl.Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.: 1.536 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeMedhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl.Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl.: 1.408 antal fall per 1000 anställda i detta yrkeRelativt antal fall

Av yrkeshudsjukdomarna hör allergiskt kontakteksem och irritativt kontakteksem till de vanligaste yrkessjukdomarna. Allergiskt kontakteksem orsakas bland annat av epoxykemikalier och epoxyprodukter, gummikemikalier, konserveringsmedel och akrylater. Irritativt kontakteksem orsakas främst av våtarbete.

Av bekräftad yrkesastma anknyter de flesta fallen till vegetabiliska eller animaliska agenser, till exempel mjöl, djurfoder och kor. Ungefär en tredjedel av all yrkesastma beror på agenser från fuktskador och mögel. Även irriterande astma bekräftas som en yrkessjukdom. Vegetabiliska och animaliska agenser är även de vanligaste orsakerna till yrkessnuva.

Den vanligaste belastningssjukdomen som bekräftas vara en yrkessjukdom är lateral epikondylit, dvs. tennisarmbåge som beror på repetitivt arbete. Trenden gällande belastningssjukdomar har under granskningsperioden varit tydligt nedgående.

Till de vanligaste yrkessjukdomar hör även de av asbest framkallade asbestos, dvs. dammlunga och mesoteliom, dvs. lungsäckscancer eller bukhinnecancer. Asbest har angetts som agens även för så gott som alla bekräftade fall av lungcancer.

Spektrumet av yrkessjukdomar skiljer sig i fråga om män och kvinnor. De vanligaste yrkessjukdomarna som toppar statistiken bland män, dvs. bullerskada och pleuraplack, är inte de vanligaste yrkessjukdomarna bland kvinnor, utan där toppas yrkessjukdomarna av irritativt kontakteksem och allergiskt kontakteksem.

Granskat utifrån olika branscher konstateras yrkessjukdomar i synnerhet inom industri, byggande, jordbruk, parti- och detaljhandel och hälso- och sjukvård. Granskat utifrån yrkesgrenar konstateras yrkessjukdomar till antalet mest bland annat bland byggnadsarbetare, verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer, jordbrukare och djuruppfödare, processarbetare och servicepersonal, till exempel herr- och damfrisörer och kosmetologer.

(Texten fortsätter efter bilden)

Fastställda yrkessjukdomar

Landskapen
Andel av antalet sysselsatta
2.02.53.03.54.04.55.05.5Antal fall per 1000 arbetstagareLandskap: Päijänne-Tavastland Antal fall per 1000 arbetstagare: 2.639Landskap: Södra Savolax Antal fall per 1000 arbetstagare: 3.323Landskap: Lappland Antal fall per 1000 arbetstagare: 2.439Landskap: Kajanaland (inkl. Vaala) Antal fall per 1000 arbetstagare: 5.020Landskap: Norra Österbotten Antal fall per 1000 arbetstagare: 2.861Landskap: Kymmenedalen Antal fall per 1000 arbetstagare: 2.492Landskap: Södra Karelen Antal fall per 1000 arbetstagare: 3.927Landskap: Egentliga Tavastland Antal fall per 1000 arbetstagare: 3.080Landskap: Norra Karelen Antal fall per 1000 arbetstagare: 5.529Landskap: Norra Savolax Antal fall per 1000 arbetstagare: 5.251Landskap: Mellersta Finland Antal fall per 1000 arbetstagare: 3.529Landskap: Mellersta Österbotten Antal fall per 1000 arbetstagare: 3.729Landskap: Egentliga Finland Antal fall per 1000 arbetstagare: 3.234Landskap: Österbotten Antal fall per 1000 arbetstagare: 2.549Landskap: Birkaland Antal fall per 1000 arbetstagare: 2.888Landskap: Satakunta Antal fall per 1000 arbetstagare: 3.780Landskap: Södra Österbotten Antal fall per 1000 arbetstagare: 4.724Landskap: Nyland Antal fall per 1000 arbetstagare: 1.837Landskap: Åland Antal fall per 1000 arbetstagare: 0.000
År
År 2012: 1515 antal fall 0.673 antal fall per 1000 anställdaÅr 2013: 1376 antal fall 0.611 antal fall per 1000 anställdaÅr 2014: 1249 antal fall 0.555 antal fall per 1000 anställdaÅr 2015: 1264 antal fall 0.562 antal fall per 1000 anställdaÅr 2016: 1135 antal fall 0.504 antal fall per 1000 anställda20122013201420152016År02004006008001,0001,2001,400Antal fall

Skillnaden mellan incidensen av yrkessjukdomar enligt landskap relaterar bland annat till skillnader i yrkesstrukturen, men det kan även finnas regionala skillnader i fråga om diagnostiken.

(Texten fortsätter efter bilden)

Fastställda yrkessjukdomar

Könsfördelning
Män: 4469 antal fall 1.986 antal fall per 1000 anställdaKvinnor: 1835 antal fall 0.815 antal fall per 1000 anställdaMän 71 %Kvinnor 29 %
Åldersklasser
- 24 år gamla: 350 antal fall 0.156 antal fall per 1000 anställda25 - 29 år gamla: 413 antal fall 0.184 antal fall per 1000 anställda30 - 34 år gamla: 395 antal fall 0.176 antal fall per 1000 anställda35 - 39 år gamla: 431 antal fall 0.192 antal fall per 1000 anställda40 - 44 år gamla: 466 antal fall 0.207 antal fall per 1000 anställda45 - 49 år gamla: 656 antal fall 0.291 antal fall per 1000 anställda50 - 54 år gamla: 887 antal fall 0.394 antal fall per 1000 anställda55 - 59 år gamla: 1262 antal fall 0.561 antal fall per 1000 anställda60 - 64 år gamla: 1444 antal fall 0.642 antal fall per 1000 anställda- 2425 - 2930 - 3435 - 3940 - 4445 - 4950 - 5455 - 5960 - 64Åldersklass02004006008001,0001,2001,400Antal fall
Näringsgrenarnas 10-i-topp-lista
0500100015002000C IndustriC Industri: 2006 antal fall 0.891 antal fall per 1000 anställdaF ByggverksamhetF Byggverksamhet: 1100 antal fall 0.489 antal fall per 1000 anställdaA Jordbruk, skogsbruk och fiskeA Jordbruk, skogsbruk och fiske: 825 antal fall 0.367 antal fall per 1000 anställdaQ Social- och hälsovårdstjänsterQ Social- och hälsovårdstjänster: 523 antal fall 0.232 antal fall per 1000 anställdaG Parti- och detaljhandel; reparation av motorfordon och motorcyklarG Parti- och detaljhandel; reparation av motorfordon och motorcyklar: 442 antal fall 0.196 antal fall per 1000 anställdaO Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkringO Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring: 249 antal fall 0.111 antal fall per 1000 anställdaI Hotell- och restaurangbranschenI Hotell- och restaurangbranschen: 206 antal fall 0.092 antal fall per 1000 anställdaS Annan serviceverksamhetS Annan serviceverksamhet: 202 antal fall 0.090 antal fall per 1000 anställdaN Förvaltning och stödtjänsterN Förvaltning och stödtjänster: 183 antal fall 0.081 antal fall per 1000 anställdaM Yrkesutövande, vetenskaplig och teknisk branschM Yrkesutövande, vetenskaplig och teknisk bransch: 141 antal fall 0.063 antal fall per 1000 anställdaAntal fall

En betydande del av yrkessjukdomarna kunde förebyggas med hjälp av information, utvecklande av arbetsförhållandena, tekniska lösning, korrekta arbetsmetoder och skyddsåtgärder. Riskbedömning på arbetsplatsen samt företagets samarbete med företagshälsovården är av central betydelse när det gäller att förebygga yrkessjukdomar.