Yhteistyökumppanit

Työelämätieto on avoin verkkopalvelu, joka kokoaa ajantasaista ja luotettavaa tilannekuvaa suomalaisesta työelämästä keräämällä hajallaan olevaa työelämää koskevaa dataa yhteen paikkaan. Palvelu toimii julkaisukanavana Työterveyslaitoksen lisäksi yhteistyökumppaneille, jotka saavat julkaisuista aineistoilleen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetut julkaisut tuotetaan osaamisen jakamista edistävinä yhteiskehittämisprojekteina.

Työelämätiedon sisällöntuotantoon ovat osallistuneet seuraavat yhteistyökumppanit:

Työelämätietoa koskevaan konseptointityöhön palvelun kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa osallistuivat seuraavat tahot: