Tietopaketti aineiston tarjoajille

Palvelun kuvaus

Työelämätieto on Työterveyslaitoksen tuottama jatkuvasti päivittyvä palvelu, joka kokoaa työelämätietoa eri lähteistä ja tarjoaa sen avoimesti kaikkien käyttöön. Palvelu tarjoaa asiantuntijoille, medioille, työelämänkehittäjille ja muille työelämätietoa hyödyntäville tahoille ajantasaisen ja luotettavan tiedon suomalaisesta työelämästä.

Tieto esitetään palvelussa helposti omaksuttavassa visuaalisessa ja interaktiivisessa muodossa. Tarjottavaa sisältöä laajennetaan ja päivitetään jatkuvasti.

Palvelun kehittämisessä tarvitaan myös sinun aineistoasi.

Miksi julkaista Työelämätiedossa?

Palvelun tarkoituksena on edistää työelämätiedon kansallista saatavuutta ja vastata yhteiskunnalliseen vaateeseen tutkimustietojen jatkokäytöstä ja avoimesta saatavuudesta. Palvelu edistää tieteen avoimuutta sekä digitalisaation hyödyntämistä tiedon esittämisessä ja jakamisessa.

Työelämätieto on mahdollisuus saada omille aineistoille tai tutkimustuloksille rahoittajienkin arvostamaa lisänäkyvyyttä. Tiedon visualisoinnissa saat avuksesi ammattitaitoiset datatieteilijät ja julkaisun viestinnässä Työterveyslaitoksen viestintäpanostukset. Julkaisu on maksutonta ja tapahtuu kolmella kielellä.

Minkälaista tietoa Työelämätiedossa voi julkaista?

Työelämätieto tarjoaa alustan useille erityyppisille julkaisuille. Julkaisu voi perustua tilastoihin, rekisteriaineistoihin, kyselyaineistoihin, erilaisiin tulosaineistoihin tai laskukaavoihin. Aineisto esitetään palvelussa anonymisoituna.

Aineiston valinnassa kiinnitetään huomiota tiedon relevanssiin, luotettavuuteen ja edustavuuteen. Julkaisun tuottamisessa on eduksi, jos aineiston tarjoaja tuntee oman aineistonsa ominaisuudet hyvin, aineisto ei enää vaadi paljoa datan käsittelyä ja esitettävät ulottuvuudet ovat hyvin tunnistettavissa aineistosta.

Miten saan julkaisuni Työelämätietoon?

Halutessasi julkaista Työelämätiedossa ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen tyoelamatieto@ttl.fi. Yhteydenoton jälkeen sovimme yhteisen tapaamisen, jossa keskustelemme julkaisun sisällöstä, tavoitteista, kohderyhmistä, viestinnästä ja aikataulusta.

Työterveyslaitoksen datatieteilijät vastaavat tiedon visualisoinnista sekä integroinnista palveluun. Aineiston tarjoajat tuottavat aineistojulkaisun kuvaustekstin sekä siihen mahdollisesti liitettävän erillisen asiantuntijakirjoituksen.

Tekstit käännetään ruotsiksi ja englanniksi Työterveyslaitoksen toimesta.

Aineistosta riippuen julkaisuprosessiin on yleensä hyvä varata vähintään kaksi kuukautta.