Saavutettavuus­seloste

Työterveyslaitoksen Työelämätieto-verkkosivusto pyritään tuottamaan saavutettavalla tavalla. Tämä saavutettavuusseloste koskee Työelämätieto-verkkopalvelua ja sen kieliversioita.

Vaatimustenmukaisuus

Työelämätieto vastaa pääosin WCAG 2.1 standardia vaatimustasolla A.

Ei-saavutettava sisältö

Työelämätieto sisältää käyttäjän käyttöliittymässä tekemiin valintoihin perustuvia single page -sovelluksia, joilla visualisoidaan monitahoisia ja laajoja tietoaineistoja. Visualisointien värit noudattavat pääosin WCAG 2.1. AA-vaatimustasoa (värikontrasti, fonttien muotoilu). Mittaristojen interaktiivisen luonteen ja niiden sisältämän suuren datamäärän takia mittaristoja ei kohtuuttoman rasitteen vuoksi ole mahdollista saattaa täysin saavutettaviksi.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Työelämätieto sivusto on julkaistu 12.3.2019. Tämä seloste on laadittu 23.9.2019. Selosteen tiedot perustuvat automaattiseen testaukseen, käyttäjätestaukseen sekä itsearviointiin.

Palaute ja yhteystiedot

Työelämätieto-palvelun saavutettavuuteen voi antaa palautetta Työterveyslaitoksen yleisen saavutettavuuspalautteen kautta.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Työelämätieto-verkkosivustosta voi tehdä saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI).