Teemat

Työkyky ja -kyvyttömyys

Työkyky tarkoittaa ihmisen voimavarojen ja työhön liittyvien tekijöiden kokonaisuutta. Työkyvyttömyys puolestaan tarkoittaa työkyvyn huomattavaa alenemista. Kykyyn työskennellä vaikuttavat ihmisen terveys ja toimintakyky, ammattitaito, motivaatio, asenteet ja arvot. Tämän lisäksi myös johtaminen, työolot, työyhteisö ja muut työhön liittyvät asiat vaikuttavat. Työkyvytön voidaan määrittää täysin työkyvyttömäksi tai osatyökykyiseksi, mikä vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen muotoon. Työkyvyttömyyseläkkeeltä voi palata työkykyiseksi kuntoutuksen tai uudelleenkouluttautumisen kautta.

Työkyvyn yksi perusta on toimintakyky. Se tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia mahdollisuuksia suoriutua jokapäiväisestä elämästään. Hyvä toimintakyky ei kuitenkaan takaa hyvää työkykyä, jos esimerkiksi ihmisen ammattitaidossa tai työpaikan johtamisessa on puutteita. Työkyky vaihtelee eri syistä työuran aikana. Työkykyä voidaan tukea sekä ihmisen voimavaroihin että työhön liittyvillä keinoilla.

Päivitetty 26.5.2020

Sairauspoissaolot ja työn raskaus

Vertaile raskaan työn ja sairauspoissaolojen yhteyttä eri ammateissa

Päivitetty 7.5.2020

Työ- ja toimintakyvyn kokemukset

Työterveyslaitoksen Kykyviisari-palvelu tuottaa vertailutietoa suomalaisten työikäisten työ- ja toimintakyvyn tilanteesta.

Päivitetty 12.3.2020

Työkyvyttömyys­eläkkeet ja työn kuormitustekijät

Vertaile polvi- ja lonkkanivelrikon aiheuttamia työkyvyttömyyseläkkeitä ammateittain

Päivitetty 16.1.2020

Työkyvyn ennuste

Työkyvyn ennuste paljastaa työkyvyttömyyden riskin

Päivitetty 12.3.2019

Kykyviisari kertoo vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien toimintakyvystä

Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan