Teemat

Työelämän muutos

Työelämä muuttuu koko ajan. Digitalisoituminen muokkaa työn organisoitumisen muotoja sekä työnteon aikaa, paikkaa ja tapoja uusiksi. Se edistää muun muassa etä- ja hybridityön mahdollisuuksia. Digitalisoitumista hyödyntää myös alustatyö, jossa toimijat saavat elantonsa digitaalisen alustan kautta ilman palkkatyösuhdetta.

Työelämä muuttuu myös muilla tavoilla. Maahanmuuton myötä työpaikat moninaistuvat kielellisesti sekä kulttuurisesti ja ilmastonmuutos pakottaa yrityksiä uusiin energiaratkaisuihin sekä ilmastoystävälliseen strategiaan. Työelämän muutokseen liittyy siis sekä uusia mahdollisuuksia että ratkaisuja vaativia haasteita.

Analyysi
Päivitetty 10.2.2022

Työtä välittävien alustayritysten listaus nyt kaikkien käytettävissä ja täydennettävissä

Listaus ja luokittelu Suomeen rekisteröidyistä työtä välittävistä alustayrityksistä.

Analyysi
Päivitetty 25.1.2021

Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tulee edistää organisaation kaikilla tasoilla

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostaminen on nostettu laajasti esille organisaatioiden strategioihin ja suunnitelmiin. Tämä ilmenee henkilöstöalan ammattilaisille suunnatun Monimuotoisuusbarometrin tuloksista.

Aineisto
Päivitetty 25.1.2021

Monimuotoisuusbarometri

Monimuotoisuusbarometri kertoo henkilöstöalan ammattilaisten monimuotoisuusnäkemyksistä.