Teemat

Työsuojelu

Analyysi
Päivitetty 4.5.2022

Työsuojeluvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että työ Suomessa on tervettä, turvallista ja reilua

Työsuojeluvalvonnan toimintaa suorittavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja sitä ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Aineisto
Päivitetty 4.5.2022

Työsuojeluvalvonnan valvontatiedot

Työsuojeluviranomaisen Vera-valvontatietojärjestelmästä koottu aineisto sisältää tietoa Suomessa vuosina 2017-2020 tehdyistä työsuojelutarkastuksista sekä niissä tarkastetuista asioista.

Aineisto
Päivitetty 25.4.2022

Työikäisten vahvistetut ammattitaudit

Mitkä eri tekijät vaikuttavat ammattitautien esiintyvyyteen? Miten eri tautien ilmentymät jakautuvat alueellisesti? Työterveyslaitoksen tilasto tarjoaa mielenkiintoisen näkymän aiheeseen.

Analyysi
Päivitetty 24.3.2022

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia työturvallisuuteen tunnistettu vielä vähän

Noin puolet työpaikoista on tunnistanut ilmastonmuutoksen vaikutuksia työpaikalla, mutta niitä ei juurikaan ole käsitelty työturvallisuuden näkökulmasta

Aineisto
Päivitetty 24.3.2022

Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa

Kysely kertoo työpaikkojen ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä työsuojelun näkökulmasta.

Aineisto
Päivitetty 24.3.2022

Työsuojelu ja ilmastonmuutos

Vuoden 2021 Työsuojelupaneelin mukaan noin puolet työpaikoista on tunnistanut ilmastonmuutoksen vaikutuksia työpaikalla, mutta niitä ei juurikaan ole käsitelty työturvallisuuden näkökulmasta

Analyysi
Päivitetty 1.2.2022

Monilla teollisilla ja tuotannollisilla työpaikoilla altistuttiin korkeille pöly- ja raskasmetallipitoisuuksille sekä muille kemiallisille tekijöille 2016-2019

Työterveyslaitoksen vuosina 2016-2019 tekemissä ilmamittauksissa ja biomonitoroinneissa havaittiin suurilla ja keskisuurilla teollisilla ja tuotannollisilla työpaikoilla korkeita pitoisuuksia erityyppisiä pölyjä ja joitakin raskasmetalleja.

Aineisto
Päivitetty 1.2.2022

Työympäristön altistumismittaukset

Työterveyslaitos selvittää työntekijöiden altistumista biomonitoroinnin avulla sekä mittaamalla ilman epäpuhtauksia suomalaisilla työpaikoilla.

Analyysi
Päivitetty 22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien määrä on noussut vuosina 2010–2019

Nousu selittyy pääasiassa Pohjois-Suomen kaivosteollisuuden työntekijämäärien lisääntymisellä. Asbestille altistuneiksi ilmoitettujen määrä lähes kolminkertaistui tarkastelujaksolla.

Aineisto
Päivitetty 22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille altistuminen työssä

Tutustu Työterveyslaitoksen ylläpitämän ASA-rekisterin aineistoihin vuosilta 2010-2019.

Aineisto
Päivitetty 27.5.2021

Työpaikkatapaturmat

Työpaikkatapaturmien jakautuminen vuosina 2014 - 2019

Analyysi
Päivitetty 9.12.2020

Työsuojelu hyvin vaihtelevasti mukana koronatilanteen hallinnassa

Viestintä, valppaana olo ja välittäminen ovat keskiössä koronatilanteen hallinnassa. Tämä käy ilmi työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatun Työsuojelupaneeliin avovastauksista.

Aineisto
Päivitetty 9.12.2020

Työsuojelutoiminta koronatilanteessa

Työsuojelupaneeli kertoo, miten korona on vaikuttanut työpaikalla ja miten tilanteen hallinnassa on onnistuttu.