Teemat

Riskialttiit työt ja ammatit

Aineisto
Päivitetty 26.5.2020

Sairauspoissaolot ja työn raskaus

Vertaile raskaan työn ja sairauspoissaolojen yhteyttä eri ammateissa

Aineisto