Teemat

Työhyvinvointi ja työkyky

Työhyvinvointi on kokonaisvaltainen kokemus siitä, miten ihminen työssään voi. Siihen kuuluvat työtä koskevat asenteet, tunteet ja vireystila. Työhyvinvointiin vaikuttavat työolot, itse työn ominaisuudet sekä yksilölliset tekijät. Sekä johtamisella että työntekijän omalla toiminnalla on tärkeä merkitys hyvinvoinnille. Hyvällä johtamisella huolehditaan hyvinvointia ylläpitävistä ja edistävistä työoloista: sekä työn vaatimusten kohtuullisuudesta, kuten työmäärästä että työn voimavaroista, kuten työn kehittävyydestä.

Työkyky tarkoittaa ihmisen voimavarojen ja työhön liittyvien tekijöiden kokonaisuutta. Työkyvyttömyys puolestaan tarkoittaa työkyvyn huomattavaa alenemista. Kykyyn työskennellä vaikuttavat ihmisen terveys ja toimintakyky, ammattitaito, motivaatio, asenteet ja arvot. Tämän lisäksi myös johtaminen, työolot, työyhteisö ja muut työhön liittyvät asiat vaikuttavat. Työkyvytön voidaan määrittää täysin työkyvyttömäksi tai osatyökykyiseksi, mikä vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen muotoon. Työkyvyttömyyseläkkeeltä voi palata työkykyiseksi kuntoutuksen tai uudelleenkouluttautumisen kautta.

Analyysi
Päivitetty 14.6.2021

Aivotyö kuormittaa ja innostaa joka alalla

Nykyajan työ on ennen kaikkea kognitiivista työtä eli aivotyötä. Myös monet perinteisesti fyysiset työtehtävät muokkautuvat digiajan olosuhteissa kognitiiviseen suuntaan.

Aineisto
Päivitetty 14.6.2021

Aivotyössä on erilaisia tehtäviä ja tilanteita

Aivotyökyselyllä selvitetään tiedolla työskentelyn erilaisten tehtävien ja tilanteiden yleisyyttä, kuormittavuutta ja innostavuutta työssä.

Analyysi
Päivitetty 5.3.2021

Koronavuoden kuormittavuus vaihteli kunta-alalla ammateittain – etätyöhön siirtyneet tyytyväisimpiä

Kunta10-kysely osoittaa, että kunta-alan työntekijät selvisivät koronavuodesta pääosin hyvin. Vaikeasta ajasta huolimatta monilla työelämän osa-alueilla oli nähtävissä myönteistä kehitystä.

Aineisto
Päivitetty 27.1.2021

Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuosilta 2016, 2018 ja 2020

Analyysi
Päivitetty 7.10.2020

Valmentava johtaminen saa kiitosta sote-alalla

Sote-alalla esihenkilöt saavat positiivista palautetta johtamisestaan. Valtaosa työntekijöistä pitää esihenkilön johtamistapaa oikeudenmukaisena ja valmentavana.

Analyysi
Päivitetty 7.10.2020

Arvioinnilla saavutetaan vaikuttavampaa toimeenpanoa

Työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuen monialaisten palveluiden toimeenpanon kehittäminen edellyttää laaja-alaista vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia

Aineisto
Päivitetty 7.10.2020

Sote-alalla johdetaan valmentavasti

Sote-alalla johtaminen koetaan valmentavaksi. Tarkastele Mitä kuuluu? -kyselyn tuloksia johtamisen ja esihenkilötyön osalta.

Aineisto
Päivitetty 7.5.2020

Työ- ja toimintakyvyn kokemukset

Työterveyslaitoksen Kykyviisari-palvelu tuottaa vertailutietoa suomalaisten työikäisten työ- ja toimintakyvyn tilanteesta.

Analyysi
Päivitetty 12.3.2020

Työkyvyttömyys­eläkkeet ja työn kuormitustekijät

Vertaile polvi- ja lonkkanivelrikon aiheuttamia työkyvyttömyyseläkkeitä ammateittain

Aineisto
Päivitetty 16.1.2020

Työkyvyn ennuste

Työkyvyn ennuste paljastaa työkyvyttömyyden riskin

Aineisto
Analyysi
Päivitetty 16.5.2019

Palautumisen kannalta liian lyhyitä työvuorovälejä vähennettävä

Helsingin kaupunki esimerkkinä palautumista edistävästä työvuorosuunnittelusta

Aineisto
Päivitetty 16.5.2019

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Työaikojen kuormittavuuden seuranta on perusta työaikojen kehittämiselle

Analyysi
Päivitetty 12.3.2019

Kykyviisari kertoo vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien toimintakyvystä

Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan